De cliënten krijgen niet de zorg die zij nodig hebben

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft DKB Thuiszorg in Hengelo een aanwijzing gegeven. DKB voldoet niet aan de eisen die gelden voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. De cliënten krijgen niet de zorg die zij nodig hebben. In de aanwijzing staat dat DKB de nodige maatregelen moet nemen om de zorg te verbeteren. De inspectie gaat nu na of DKB dat doet.

Dit is er aan de hand
De inspectie bezocht DKB Thuiszorg in maart en vroeg daarna nog nadere informatie op. Ook voerde de inspectie een gesprek met de bestuurder. DKB vertoont vele tekortkomingen in het bieden van veilige en integrale zorg en in het sturen op kwaliteit en goed bestuur. Een greep uit de conclusies van de inspectie:

 • Het verstrekken van risicovolle medicijnen gaat niet veilig. Zorgverleners voeren voorbehouden en risicovolle handelingen uit terwijl zij hiervoor niet bevoegd en bekwaam zijn.
 • Er zijn geen actuele richtlijnen, voorschriften en protocollen op het gebied van infectiepreventie en hygiëne, inclusief het bestrijden van het coronavirus.
 • De zorgverleners weten niet of zij persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, handschoenen, schorten) dragen volgens de geldende richtlijnen. De inspectie kan niet vaststellen of die beschermingsmiddelen voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
 • De zorgverleners krijgen geen scholing gericht op hun benodigde deskundigheid.
 • DKB heeft geen systeem om de kwaliteit van de zorg te bewaken en zo nodig te verbeteren.

Hoe nu verder?
De inspectie gaf de aanwijzing om te voldoen aan de eisen voor goede en veilige zorg op 7 april. Uiterlijk gisteren, op 21 april, moest DKB aan de aanwijzing voldoen en dit aantonen in een resultaatsverslag. De inspectie gaat nu na of DKB aan de eisen voldoet. Als dat niet zo is, kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen om verbeteringen af te dwingen.  

Documenten
DKB Thuiszorg B.V. Hengelo aanwijzing april 2021
DKB Thuiszorg B.V. Hengelo maart 2021


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : IGJ
 • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
 • Originele titel: Aanwijzing voor DKB Thuiszorg in Hengelo
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
 • Datum: 22 apr 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!