Deze blijkt voor zowel de wijkverpleegkundigen als de cliënten de meest verpleegsensitieve te zijn en kan goed worden ingezet om de kwaliteit van leven van de doelgroep te meten

Om de kwaliteit van leven van cliënten die wijkverpleging ontvangen te kunnen verbeteren is het van belang te weten wat de cliënten zelf vinden van hun kwaliteit van leven. Om dit in kaart te kunnen brengen onderzocht het Nivel de voor- en nadelen van verschillende bestaande vragenlijsten om te fungeren als vragenlijst ‘Kwaliteit van Leven voor cliënten in de wijkverpleging’. Uit verschillende opeenvolgende onderzoeken kwam de Mijnkwaliteitvanleven-vragenlijst uiteindelijk als meest geschikte uit de bus. Deze blijkt voor zowel de wijkverpleegkundigen als de cliënten de meest verpleegsensitieve te zijn en kan goed worden ingezet om de kwaliteit van leven van de doelgroep te meten.

Het ontwikkelproject van de PROM-vragenlijst (Patient Reported Outcome Measure) kende twee onderzoekstrajecten met ieder een eigen publicatie als resultaat.

Traject 1: van 50 naar 5 vragenlijsten op basis van criteria opgesteld door werkgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging
Van 50 bestaande vragenlijsten bracht het Nivel de voor- en nadelen in kaart om te kunnen fungeren als PROM Kwaliteit van Leven voor cliënten in de wijkverpleging. Na weging op basis van de criteria werden uiteindelijk de volgende 5 geschikt bevonden: PROMIS-SF, Mijnkwaliteitvanleven (verkorte versie), WHOQoL-BREF en AQoL-8D. In factsheet 1 leest u hoe dit in zijn werk ging.

Traject 2: meten van de verpleegsensitiviteit van de overgebleven vragenlijsten
Het voornaamste doel van de tweede onderzoek was een overzicht te geven van de verpleegsensitiviteit van de overgebleven vragenlijsten. We onderzochten hierbij zowel het perspectief van wijkverpleegkundigen als van cliënten die wijkverpleging ontvangen. Daarnaast onderzochten we of de vragen rond de inzet van hulp(middelen) of ingeschatte effecten van zorg van belang werden gevonden voor de ervaren kwaliteit van leven.

Verpleegsensitiviteit
Met verpleegsensitiviteit bedoelen we de mate waarin de uitkomsten van de vragenlijsten te beïnvloeden zijn door de wijkverpleging. Anders gezegd: hoe verpleegsensitiever de vragenlijst, hoe beter wijkverpleegkundigen met de gegeven antwoorden aan de slag kunnen om de kwaliteit van leven voor hun doelgroep te verbeteren.

Mijnkwaliteitvanleven-vragenlijst meest geschikt voor brede doelgroep van cliënten en wijverpleegkundigen
We concluderen dat de vragenlijst Mijnkwaliteitvanleven (verkorte versie MKVL) het meest verpleegsensitief is van de onderzochte vragenlijsten. Dit betekent dat de invloed van wijkverpleging op de kwaliteit van leven van de doelgroep het best wordt opgepikt met deze vragenlijst. Daarnaast concluderen we dat er voldoende draagvlak is voor het opnemen van vragen rond het ingeschatte effect van de inzet van (hulp)middelen of de waardering voor (hulp)middelen in een vragenlijst rond Kwaliteit van Leven. Zie factsheet 2 voor alle informatie.

Over het onderzoeksproject
Het Nivel heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging. Deze stuurgroep is in het najaar van 2023 ontbonden. Het project kende twee onderzoeken met ieder een eigen publicatie als resultaat.

  • In het eerste onderzoek onderzocht het Nivel in opdracht van de werkgroep en stuurgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging de voor- en nadelen van 50 bestaande vragenlijsten, aangeleverd door de werkgroep Kwaliteitskader Wijkverpleging, om te kunnen fungeren als PROM Kwaliteit van Leven voor de wijkverpleging
  • In het vervolgonderzoek onderzocht het Nivel in een Delphi-onderzoek de verpleegsensitiviteit van de overgebleven vragenlijsten: PROMIS-SF, Mijnkwaliteitvanleven (verkorte versie MKVL), WHOQoL-BREF en de AQoL-8D.

Bron: Nivel


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Mijnkwaliteitvanleven-vragenlijst meest geschikt voor het meten van kwaliteit van leven van cliënten in de wijkverpleging
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 06 mei 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!