Veel landen kampen met een stijging van het aantal mensen met chronische aandoeningen

In februari gaat de pilot van het internationale PaRIS-onderzoek van start. Hierin onderzoekt een internationaal consortium onder leiding van het Nivel in 20 landen hoe de ervaringen van patiënten met de eerstelijnszorg invloed hebben op hun gezondheid. Vanaf 2020 ontwikkelde dit consortium hiervoor speciale vragenlijsten. Aan de pilot zullen zo’n 25 Nederlandse huisartsenpraktijken meedoen. Later zal het onderzoek op grote schaal plaatsvinden.

Veel landen kampen met een stijging van het aantal mensen met chronische aandoeningen. Dit vereist aanpassing aan het zorgstelsel. Het PaRIS-onderzoek biedt uitkomst om de kwaliteit van zorg optimaal en toekomstbestendig te maken. We willen ten eerste begrijpen hoe de ervaringen die patiënten hebben met eerstelijns zorg van invloed zijn op hun gezondheid. Ten tweede geeft het onderzoek inzicht de werking van het zorgstelsel in de verschillende landen. Dit biedt inzichten die beleidsmakers kunnen gebruiken om zorgsystemen patiëntgerichter te maken.  Het onderzoek bestaat uit twee fasen.

Vragenlijsten ontwikkeld voor huisartsen en patiënten
De eerste fase bestaat uit het ontwikkelen, vertalen en testen van twee vragenlijsten. Eén voor huisartsen en één voor patiënten. Deze fase is inmiddels afgerond. We vragen huisartsen naar de middelen die zij hebben om de zorg voor patiënten met een chronische aandoening te coördineren en deze patiënten te ondersteunen. Via vragenlijsten aan patiënten meten we hun ervaringen met de zorg die zij ontvangen (met zogenaamde PREMs). Hierin vragen we hen bijvoorbeeld naar de bejegening, communicatie of informatievoorziening rond de zorg die ze ontvingen. Ook onderzoeken we de patiëntgerapporteerde uitkomsten van die zorg (met PROMs), zoals klachten als pijn en vermoeidheid en hun kwaliteit van leven.

Pilot gaat van start
In de tweede fase van het onderzoek wordt een pilot gestart in alle deelnemende landen. Daarvoor benaderen we, in samenwerking met Calculus, momenteel huisartsenpraktijken in Nederland. De huisartsenpraktijken die meedoen vullen de voor hen ontwikkelde vragenlijst in. Binnen deze praktijken zal ook een selectie van patiënten van 45 jaar en ouder uitgenodigd worden om de patiëntenvragenlijst in te vullen. Na de zomer verwachten we de eerste resultaten.

Inzicht in diverse zorgsystemen na grootschalig onderzoek
Later dit jaar zal het onderzoek worden uitgebreid en zullen nog veel meer huisartsen en hun patiënten de vragenlijsten invullen. Zo krijgen we een goed beeld van de eerstelijnszorg in diverse zorgsystemen wereldwijd.

Over het onderzoek
Voor de uitrol en coördinatie van dit onderzoek binnen de Nederlandse huisartsenpraktijken is het Nivel betrokken als National Project Manager. Daarnaast is een ander team binnen het Nivel ook betrokken als consortiumleider voor de internationale organisatie van het onderzoek, welke in handen is van het PaRIS-SUR Consortium. Hierin werken we samen met Ipsos MORI, University of Exeter, Avedis Donabedian Institute en Optimedis AG. Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van  de internationale Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/pilot-paris-enquete-van-start-hoe-ervaren-patienten-met-een-chronische-aandoening-zorg-de
Originele titel: Pilot PaRIS-enquête van start: hoe ervaren patiënten met een chronische aandoening zorg in de eerste lijn?
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2022-02-06

Relevante artikelen ...

Onderzoek naar de korte- en langetermijneffecten van COVID-19 De meeste patiënten met COVID-19 hebben milde klachten en zieken thuis uit Het wordt steeds duidelijker dat ook een deel van de mensen met milde COVI... Wetenschap & onderwijs Tue, 20 Apr 2021, 10:49:42
Leidende rol voor het Erasmus MC wat betreft obesitas Voor de ontwikkeling hiervan wordt onder andere gebruik gemaakt van data van observationele studies zoals Generation R Het Erasmus MC leidt een nieuw... Wetenschap & onderwijs Thu, 01 Apr 2021, 18:14:26
Innovaties versneld naar de markt Deze week kenden de Ministeries van EZK en OCW 8 miljoen euro toe aan het medtech consortium De 4 technische universiteiten (4TU), het Radboudumc, Er... Wetenschap & onderwijs Wed, 24 Mar 2021, 14:22:09
Onderzoek om spiermassa en -kracht te herstellen door stamceltherapie Het behoud van spiermassa- en kracht is essentieel voor een gezond leven Een internationaal onderzoeksteam uit Nederland, België en Duitsland verwach... Wetenschap & onderwijs Wed, 03 Mar 2021, 14:34:45
Consortium gaat een database ontwikkelen om de ontwikkelingen van artificiële intelligentie (AI) te versnellen Het €70 miljoen project genaamd BIGPICTURE zal zes jaar duren en kondigt een nieuw tijdperk aan voor de pathologie Om de ontwikkelingen van artificië... Wetenschap & onderwijs Thu, 28 Jan 2021, 13:41:03
Subsidie voor 2 Covid-onderzoeken van het UMCG De onderzoeken ontvangen respectievelijk €430.000,- en €500.000,- van ZonMW. Twee Covid-gerelateerde onderzoeken van het UMCG hebben een subsidie ont... Wetenschap & onderwijs Tue, 21 Jul 2020, 15:31:26

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com