Er wordt veel onderzoek gedaan naar microplastics

Er moeten betrouwbare standaardtechnieken worden ontwikkeld om microplastics in de bodem te analyseren. Dat blijkt uit een literatuurreview van het RIVM. Zolang dit er nog niet is, kunnen onderzoekers geen betrouwbare analyses doen naar wat de aanwezigheid van microplastics in de bodem betekent voor de gezondheid. De kennis is mede daardoor onvolledig en kan verspreiding en eventuele schadelijke effecten onvoldoende in kaart gebracht worden.

Kunststofdeeltjes kleiner dan vijf millimeter noemen we microplastics. Er komen steeds meer microplastic deeltjes in het milieu terecht, ook in de bodem. Als dit zo doorgaat, zorgt de ophoping van microplastics in de bodem mogelijk voor schade aan gezondheid van mensen, planten, dieren en bodemorganismen..  

Meer duidelijkheid nodig
Er wordt veel onderzoek gedaan naar microplastics. Toch vindt het RIVM het belangrijk dat er meer duidelijkheid komt over de aanwezigheid van microplastics in de bodem. Daarom heeft het RIVM de beschikbare wetenschappelijke kennis hierover samengevat. Daaruit blijkt dat deze kennis versnipperd, onvolledig en soms zelfs tegenstrijdig is. Het RIVM adviseert daarom nader te onderzoeken waar het microplastic vandaan komt en hoe we daaraan blootgesteld worden.

Aanbevelingen voor onderzoek
Er is meer kennis nodig om mogelijk negatieve gevolgen van microplastics voor het milieu betrouwbaar in te schatten. Het RIVM beveelt daarom aan om: 

 1. Beter in kaart te brengen wat de bijdrage is van de belangrijkste bronnen van microplastics aan de verspreiding in de bodem. 
 2. Inzicht te krijgen in de snelheid waarmee verschillende soorten plastic afbreken tot micro- en nanoplastics en tot onschadelijke verbindingen.
 3. Meer onderzoek te doen naar de potentiële schadelijke effecten van microplastics op mens, plant en dier. 
 4. De risico’s van verschillende soorten microplastics voor de bodem tegelijk te beoordelen. Bestaande kaders voor risicobeoordelingen van stoffen zijn daarvoor niet geschikt, omdat microplastics verschillende vormen en samenstellingen hebben.

Rapport
Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals. State of knowledge on microplastics in soil


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

 • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
 • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
 • Bron bij dit artikel: : RIVM
 • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
 • Originele titel: Kennis over microplastics in de bodem schiet nog tekort
 • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
 • Datum: 07 juni 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!