Zeven van de acht zorgprofessionals heeft behoefte aan verdere scholing in samen beslissen

Volgens het Integraal Zorgakkoord 2022 moet samen beslissen in 2025 ingebed zijn in de gehele zorg, ook bij de verzorging, verpleging en ondersteuning van cliënten. De meeste zorgprofessionals vinden dat zij al veel aandacht hebben voor samen beslissen en zijn tevreden over de ondersteuning die ze daarin geven. Toch wensen de ondervraagde zorgprofessionals hierin een grotere rol. Om dit te kunnen realiseren willen ze voldoende tijd beschikbaar hebben om het gesprek met de cliënt aan te gaan en om extra scholing over gesprekstechnieken te krijgen. Dit blijkt uit een vragenlijstonderzoek van het Nivel onder 740 verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners.

In de verpleging en verzorging gaat samen beslissen met cliënten bijvoorbeeld over de manier waarop de cliënt wordt gewassen of over een extra spoeling van de blaas bij gebruik van een katheter. De zorgprofessional bespreekt met de cliënt wat er nodig en mogelijk is en welke zorg het best bij de wensen van de cliënt past. Daarnaast zorgt de zorgprofessional ervoor dat de cliënt de informatie begrijpt. Dit zijn essentiële bouwstenen voor samen beslissen, waarbij verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners een belangrijke rol spelen.

Veel aandacht voor samen beslissen bij zorgprofessionals
Verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners vinden dat zij al veel aandacht hebben voor samen beslissen. Ze besteden vooral aandacht aan het inventariseren van wensen en doelen van cliënten ten aanzien van de zorg (74% doet dit vaak of altijd) en het begrijpelijk maken van informatie (73% doet dit vaak of altijd). Zorgprofessionals besteden minder expliciete aandacht aan het proces van samen beslissen. Zo benoemen zij veelal niet dat de cliënt een keuze kan maken over de behandeling en welke keuzemogelijkheden er dan zijn.

Zorgprofessionals willen vaker samen met de cliënt beslissen
De meeste zorgprofessionals (84%) zijn tevreden over de ondersteuning die ze geven bij samen beslissen. Desondanks willen zorgprofessionals hier toch meer aandacht aan besteden. Om dit te kunnen realiseren is volgens de helft van de zorgprofessionals (52%) vooral tijd nodig om met de cliënt het gesprek te voeren. Ruim een derde (36-40%) vindt een goede verslaglegging in het elektronisch cliëntendossier ook belangrijk, evenals gelegenheid voor intercollegiaal overleg en een gezamenlijke visie op samen beslissen.

Grote behoefte aan scholing omtrent samen beslissen
Zeven van de acht zorgprofessionals heeft behoefte aan verdere scholing in samen beslissen. Het gaat dan in het bijzonder om het aanleren van gesprekstechnieken om samen met de cliënt te beslissen. Aandacht voor het gesprek met mensen met lagere gezondheidsvaardigheden zou daarvan onderdeel moeten uitmaken.

Meer onderzoek nodig naar perspectief cliënt bij samen beslissen in verpleging en verzorging
Uit eerder Nivel-onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming onder artsen en patiënten bleek dat patiënten vaak niet het gevoel hebben samen te beslissen, ook al zeggen artsen van wel. Of cliënten ditzelfde ervaren met samen beslissen in de verpleging en verzorging is nog niet onderzocht. Eerder onderzoek toonde ook aan dat samen beslissen zorgprofessionals niet direct meer tijd hoeft te kosten. Wel vraagt het om anders handelen en anders organiseren van de zorg. Hoe verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners dit zien moet ook nader worden onderzocht.

Over het onderzoek
Eind 2022 is een online vragenlijst uitgezet onder verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en praktijkondersteuners die deelnemen aan het Panel Verpleging & Verzorging van het Nivel. Daarnaast konden zorgprofessionals de vragenlijst invullen via een open link. In het totaal vulden 740 zorgprofessionals de vragenlijst in. Het onderzoek werd gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Bron: Nivel


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Zorgprofessionals in de verpleging en verzorging willen meer aandacht besteden aan het samen beslissen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 18 mei 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!