De website Horizonscan Geneesmiddelen laat vanaf 1 september in één overzicht zien welke innovatieve geneesmiddelen binnen nu en 2 jaar op de markt komen of bij welke bestaande geneesmiddelen indicatie-uitbreidingen worden verwacht.

Het overzicht biedt naast een overzicht van de geneesmiddelen, ook een indruk van het verwachte gebruik (volume en aantal patiënten) en de geraamde kosten. De ‘scan’ is samengesteld met input van onder andere medisch specialisten, (ziekenhuis)apothekers en vertegenwoordigers van patiënten en zorgverzekeraars.

Vroegtijdig op de hoogte met Horizonscan Geneesmiddelen

De Horizonscan Geneesmiddelen is een hulpmiddel in het betaalbaar en toegankelijk houden van geneesmiddelen. De website biedt vroegtijdig inzicht in de markttoetreding van innovatieve geneesmiddelen tot de Nederlandse markt, én de mogelijke gevolgen hiervan. Hiervoor wordt op basis van beschikbare nationale en internationale bronnen gescand welke nieuwe indicaties én uitbreidingen van indicaties van geneesmiddelen eraan komen. Met de nu gepubliceerde scan bieden het Zorginstituut en andere partijen in de zorg een integraal en openbaar en zo objectief mogelijk overzicht van geneesmiddelen die op de markt verwacht worden. De informatie wordt aangepast en aangevuld voor de Nederlandse situatie door 7 werkgroepen met deskundigen op het betreffende gebied. Eerder dit jaar nam het Zorginstituut de regiefunctie over van het ministerie van VWS. Dit is de eerste keer dat het overzicht wordt gepubliceerd vanuit het Zorginstituut.

Samenwerkingsverband met brede deskundigheid

Het Zorginstituut ondersteunt de totstandkoming van de Horizonscan, beheert de website en database én zorgt ervoor dat er minimaal halfjaarlijks een ‘marktscan’ wordt gepubliceerd. De Horizonscan Geneesmiddelen komt tot stand in samenwerking met de Federatie Medisch Specialisten (FMS), Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN), Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), ministerie van VWS, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZa), Nederlandse Federatie van Kanker patiëntenorganisaties (NFK), VSOP voor zeldzame en genetische aandoeningen en het Integraal Kankercentrum Nederland
(IKNL).

De Horizonscan kent een zorgvuldig proces en een brede betrokkenheid van deskundigen om de inschattingen van de ontwikkelingen zo goed mogelijk te laten zijn. De komende jaren werkt het Zorginstituut samen met alle werkgroepen en betrokken organisaties aan het steeds verder verbeteren van de informatie. Hiervoor heeft het Zorginstituut een speciaal Horizonscanteam aangesteld.

Nieuwe website en database

In de komende maanden wordt gewerkt aan een interactieve database en een nieuwe website. De volgende publicatie van de Horizonscan zal begin 2018 plaatsvinden in deze nieuwe omgeving en dus niet meer in de vorm van een separaat overzicht. De database bevat tegen die tijd ook meer informatie en de nieuwe navigatiestructuur van de website zal de toegang tot deze informatie vergemakkelijken.

Bron: Zorginstituut Nederland


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Datum: 25 jun 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!