Nieuws & wetens-waardigheden m.b.t. de Nederlandse zorgsector!
Slider

Leernetwerken Wijkverpleging dragen bij aan de ontwikkeling van de deskundigheid van docenten en zorgprofessionals.

Zorgkantoren spannen zich meer in om de wachtlijsten in de langdurige zorg aan te pakken.

Bij drie kinderen met een aangeboren ontwikkelingsstoornis is een mutatie in een zeer interessant gen gevonden, namelijk een histon-gen.

Steeds vaker melden mensen zich met overspannenheid of een burn-out bij de bedrijfsarts.

De koets, de hoedjes, de troontrede… het leek afgelopen dinsdagmiddag op een normale Prinsjesdag.

Dit jaar is een markant keerpunt voor wat betreft de ouderenzorg.

Toon meer artikelen