Geavanceerde MRI methodes hebben verstoring van de bloed-hersenbarriere voor het eerst aan het licht gebracht

Na het doormaken van een zwangerschapsvergiftiging blijkt bij veel vrouwen ook na lange tijd verandering van de functies in de hersengebieden waar emoties en geheugen worden gereguleerd. Dit kan het gevolg zijn van de gevonden verstoring van de bloed-hersenbarrière met schade voor de hersenen tot gevolg.

Lang is gedacht dat zwangerschapsvergiftiging, hoge bloeddruk met eiwitverlies tijdens de zwangerschap, een aandoening is die na de bevalling restloos verdwijnt. Echter veel van deze vrouwen blijven psychische, emotionele en geheugen klachten ervaren in hun dagelijkse leven, die vervolgens moeilijk te duiden zijn. Uit de DECONNECT studie, een onderzoek waarin gekeken wordt naar de lange termijn effecten van zwangerschapsvergiftiging op de hersenen en het hart, blijkt dat de hersenen vele jaren later in functie verschillen van vrouwen die probleemloos zwanger zijn geweest.

Functieverandering
Met name de gebieden die belangrijk zijn voor het geheugen en de plaats waar emotie wordt gereguleerd, blijken substantieel anders te functioneren. En dat niet alleen. De bloed-hersen-barrière, een cruciale grens tussen bloed en hersenen, blijkt bij vrouwen met een zwangerschapsvergiftiging in de voorgeschiedenis aanzienlijk meer lekkage te vertonen dan vrouwen zonder deze voorgeschiedenis. De lekkage is gemiddeld acht jaar na de bevalling meer dan vier keer groter. Die lekkage is ongunstig, want met vocht kunnen ook voor de hersenen ongewenste biomoleculen mee komen die daarmee het interne milieu van het hersenweefsel verstoren. Anders gezegd, de beschermende functie van de bloed-hersen-barrière blijkt aangedaan te zijn.

Bloed-hersenbarriere
Geavanceerde MRI methodes, ontwikkeld bij de afdeling Beeldvorming van het Maastricht UMC+, hebben de verstoring van de bloed-hersenbarriere voor het eerst aan het licht gebracht. Hersenonderzoeker Lisanne Canjels, zowel werkzaam in het transmuraal vrouwen dagcentrum Maastricht UMC+ en Radboud UMC, beschrijft haar bevindingen in twee artikelen in het wetenschappelijke tijdschrift Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: “We hebben met ons onderzoek sterke aanwijzingen dat deze bevindingen ook zichtbare effecten hebben op geheugen en psychisch welbevinden van de aangedane vrouwen op de lange termijn. Tot op heden is dat onzichtbaar gebleven, maar de ziektelast is misschien wel veel groter en langduriger dan we altijd hebben aangenomen. Binnen ons overkoepelende expertise centrum voor vaatgezondheid bij vrouwen blijven we verder zoeken naar de gevolgen, maar ook oplossingen voor deze problemen. Er zijn meerdere studies onderweg om hier meer duidelijkheid aan te geven.”

Functional connectivity of limbic system years after pre-eclampsia: 7-Tesla functional MRI study Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (UOG), May 2022: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.24928

Blood–brain barrier leakage years after pre-eclampsia: dynamic contrast-enhanced 7-Tesla MRI study Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (UOG), 02 may 2022: https://obgyn.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/uog.24930
Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Maastricht UMC+
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Maastricht UMC+
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Verstoorde hersenfuncties lange tijd na zwangerschapsvergiftiging
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
  • Datum: 19 mei 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!