Een delier is een vorm van acute verwardheid door het acuut falen van de hersenen

De impact van een delier is groot. Zowel op de kwaliteit van leven en het herstel van de patiënt, als op de belasting van verpleegkundigen en de zorgkosten. Belangrijke redenen voor de Santeon ziekenhuizen om in te zetten op het verbeteren van delierzorg. Eerder werd in het St. Antonius succesvol de ‘vernieuwde aanpak delier’ geïmplementeerd. Met financiële ondersteuning van de AFAS Foundation wordt deze aanpak nu ook uitgerold in het Catharina Ziekenhuis. Voor de zomer wordt het volgende Santeon ziekenhuis gekozen. Naast het verbeteren van de delierzorg, stimuleert de aanpak ook verpleegkundige innovatie en verpleegkundig leiderschap.

De impact van een delier
Een delier is een vorm van acute verwardheid door het acuut falen van de hersenen. De hersenen zijn niet meer in staat prikkels te verwerken. Een delier treedt vaak op bij kwetsbare ouderen die in het ziekenhuis liggen. Soms is deze verwardheid snel te herkennen, maar het zogenaamde stille delier, waarbij symptomen niet zo zichtbaar zijn, wordt vaak over het hoofd gezien. Toch is het belangrijk dat een delier snel ontdekt wordt, want de impact ervan kan groot zijn. Hoe langer een delier duurt, hoe groter de kans op functieverlies of hersenschade. Patiënten die een delier doormaken moeten langer in het ziekenhuis blijven, hebben anderhalf keer zo groot risico op sterfte na ontslag en komen vaker in het verpleeghuis terecht. Voor verpleegkundigen leveren patiënten met een delier extra werkbelasting op.

Eerder vaststellen van een delier cruciaal
Een delier heeft altijd een lichamelijke oorzaak. Als het delier in een vroeg stadium wordt ontdekt, kan snel gezocht worden naar de onderliggende oorzaak. Door die te behandelen kunnen zowel het delier als de gevolgen ervan beperkt worden. De vernieuwde aanpak van Santeon heeft dan ook als primair doel het eerder vaststellen en behandelen van een delier. De eerste stap naar dit doel is bewustwording en kennisoverdracht. Zo worden de verpleegkundigen van het Catharina Ziekenhuis uitgebreid geïnformeerd over en getraind in de nieuwe diagnose- en behandelmogelijkheden. Daarnaast wordt ingezet op een multidisciplinaire veranderaanpak. Het detecteren van acuut hersenfalen, in veel gevallen een delier, gebeurt binnen de Santeon ziekenhuizen met de Deltascan. Dit is een mobiel EEG-monitor die deltagolven in de hersenen van patiënten meet en binnen één minuut laat zien of een patiënt een delier heeft.

Verpleegkundig leiderschap
Binnen het Catharina Ziekenhuis is een kernteam samengesteld die op de afdeling Cardio Thoracale Chirurgie met de aanpak aan de slag gaat. Verpleegkundigen hebben hierbij een leidende rol. Daarmee willen de Santeon ziekenhuizen verpleegkundig leiderschap stimuleren en hen inspireren om bij te dragen aan de innovatie van patiëntenzorg. Verpleegkundigen zijn dé sleutel tot het succesvol doorvoeren van de vernieuwde aanpak delier.

“De verpleegkundige beroepsgroep is in beweging, ook binnen Santeon. Door de kennis, kunde en best practices van onze 10.000 verpleegkundigen toegankelijk te maken voor elkaar, versnellen we de innovatie van onze verpleegkundige zorg en maken we het werk inspirerend, uitdagend en leuk.” – Evelien van Bogerijen, coördinator innovaties verpleegkundig domein Santeon

De opschaling van de nieuwe aanpak wordt mogelijk gemaakt door de AFAS Foundation, de stichting van AFAS, waarmee Santeon samenwerkt voor haar salaris-, personeel en inkoopsystemen. Ook de AFAS Foundation ziet het belang van verpleegkundige innovatie. “Verpleegkundigen zijn zeer belangrijk als het gaat om de kwaliteit van zorg aan patiënten. Heel mooi om te zien dat deze innovatie juist bij hen vandaan komt. Het zorgt niet alleen voor een kortere ziekenhuisopname, maar ook voor een mindere emotionele belasting voor zowel de patiënt als de familie. Dat is waar we het voor doen. Wij zijn er dan ook trots op dat de AFAS Foundation deze belangrijke zorginnovatie mag ondersteunen.” – Gerben Eversdijk, Commercieel Manager AFAS

Gefaseerde opschaling nieuwe aanpak binnen Santeon
Alle Santeon ziekenhuizen hebben zich afgelopen periode op kunnen geven om in aanmerking te komen voor de implementatie van de vernieuwde aanpak. Hierop volgden meerdere inschrijvingen. Omdat het Catharina Ziekenhuis vrij ver is in het voorbereidingsproces, is besloten om met hen te starten. Het Catharina Ziekenhuis is erg blij met de keuze. Zij willen graag de kartrekkersfunctie vervullen en mede-ambassadeur worden van de vernieuwde aanpak delier. Na de zomer wordt gestart met een volgend Santeon ziekenhuis. Santeon heeft de ambitie om de aanpak in alle aangesloten ziekenhuizen door te voeren.

Meer informatie over de vernieuwde aanpak delier? Bekijk dan de video waarin we de vernieuwde aanpak delier van Santeon toelichten.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Santeon ziekenhuizen
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Santeon ziekenhuizen
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Vernieuwde aanpak delier binnen Santeon ziekenhuizen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 09 jun 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!