De vergrijzing, de toenemende zorgvraag en de arbeidstekorten doen een groot beroep op de zorgprofessionals in de wijkverpleging en de eerste lijn

Die oproep doen convenantspartijen Beroepsvereniging V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, brancheverenigingen ActiZ en Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit in een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met het convenant en het daarop volgende experiment op basis van cliëntprofielen werken we gezamenlijk aan een passende bekostiging voor de wijkverpleging. Met meer regie voor zorgprofessionals, minder administratieve lasten en de meest passende zorg voor cliënten.

Toekomstbestendige bekostiging
De wijkverpleging staat midden in en voor een grote opgave. De vergrijzing, de toenemende zorgvraag en de arbeidstekorten doen een groot beroep op de zorgprofessionals in de wijkverpleging en de eerste lijn. Een toekomstbestendige bekostiging moet het passend organiseren van de wijkverpleging ondersteunen, nu en in de toekomst. We pleiten om die reden voor het voortzetten van het experiment, met integrale prestaties en de verplichte registratie van cliëntprofielen. Bij elk ander alternatief lopen de kosten en de administratieve lasten voor zorgprofessionals op en zijn er in 2029 te weinig resultaten om tot een nieuwe bekostiging te komen.   

Volgende stap
In de afgelopen tien jaar zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de alternatieven voor de bekostiging per vijf minuten. Bijvoorbeeld experimenten met integrale tarieven en prestaties voor langere periodes (week- of maandtarieven). De cliëntprofielen bouwen voort op de integrale tarieven, die al bijna 95% van de zorgaanbieders gebruiken. Samen met alle betrokken zorgaanbieders zetten we nu een volgende stap in deze ontwikkeling. Zo zetten we maximaal in op het stimuleren van samenwerking, centraal stellen van vertrouwen in de zorgprofessional, verlagen van de administratieve lasten en verbeteren van de zelfredzaamheid van de cliënt. We blijven het experiment in de komende periode gezamenlijk evalueren en doorontwikkelen.

Bron: NZa


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Verder werken aan invoering cliëntprofielen en nieuwe bekostiging wijkverpleging is noodzakelijk
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 01 apr 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!