De vergrijzing, de toenemende zorgvraag en de arbeidstekorten doen een groot beroep op de zorgprofessionals in de wijkverpleging en de eerste lijn

Die oproep doen convenantspartijen Beroepsvereniging V&VN, Patiëntenfederatie Nederland, brancheverenigingen ActiZ en Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit in een brief aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met het convenant en het daarop volgende experiment op basis van cliëntprofielen werken we gezamenlijk aan een passende bekostiging voor de wijkverpleging. Met meer regie voor zorgprofessionals, minder administratieve lasten en de meest passende zorg voor cliënten.

Toekomstbestendige bekostiging
De wijkverpleging staat midden in en voor een grote opgave. De vergrijzing, de toenemende zorgvraag en de arbeidstekorten doen een groot beroep op de zorgprofessionals in de wijkverpleging en de eerste lijn. Een toekomstbestendige bekostiging moet het passend organiseren van de wijkverpleging ondersteunen, nu en in de toekomst. We pleiten om die reden voor het voortzetten van het experiment, met integrale prestaties en de verplichte registratie van cliëntprofielen. Bij elk ander alternatief lopen de kosten en de administratieve lasten voor zorgprofessionals op en zijn er in 2029 te weinig resultaten om tot een nieuwe bekostiging te komen.   

Volgende stap
In de afgelopen tien jaar zijn er verschillende onderzoeken gedaan naar de alternatieven voor de bekostiging per vijf minuten. Bijvoorbeeld experimenten met integrale tarieven en prestaties voor langere periodes (week- of maandtarieven). De cliëntprofielen bouwen voort op de integrale tarieven, die al bijna 95% van de zorgaanbieders gebruiken. Samen met alle betrokken zorgaanbieders zetten we nu een volgende stap in deze ontwikkeling. Zo zetten we maximaal in op het stimuleren van samenwerking, centraal stellen van vertrouwen in de zorgprofessional, verlagen van de administratieve lasten en verbeteren van de zelfredzaamheid van de cliënt. We blijven het experiment in de komende periode gezamenlijk evalueren en doorontwikkelen.

Bron: NZa