De ambitie van de NVZ is om eind 2022 30% minder fysieke polikliniekbezoeken te realiseren door de inzet van hybride zorg

Ruim 1 op de 4 geregistreerde polikliniekcontacten vond in het tweede kwartaal van 2022 niet fysiek in het ziekenhuis plaats. Dat blijkt uit de Factsheet Digitale zorg.

Beweging
De ambitie van de NVZ is om eind 2022 30% minder fysieke polikliniekbezoeken te realiseren door de inzet van hybride zorg. Met de factsheet brengt de NVZ deze beweging in beeld. Gedurende de coronacrisis was een sterke toename in de inzet van hybride zorg, maar deze inzet neemt nu af. In het eerste kwartaal van 2022 was het nog 28,6 %, in het tweede kwartaal 25,4 %. "Dat betekent dat we nog flink aan de slag moeten. Temeer omdat in het Integraal Zorg Akkoord is afgesproken dat in 2026 70% van de zorgpaden die daarvoor in aanmerking komen, hybride worden aangeboden", zegt programmamanager Lex Pater. "In 2019 vond zo’n 10% van consulten op afstand plaats, dat moeten we niet vergeten. De zorg heeft al mooie stappen gemaakt en nu is het een kwestie van doorzetten."

Hybride zorg
De inzet van digitale en communicatiemiddelen brengt zorg dichtbij de patiënt. Daardoor hoeven mensen minder vaak naar het ziekenhuis te komen. Zo ontstaat hybride zorg - op afstand als het kan, fysiek indien nodig. Voor hybride zorg worden onder andere bellen, beeldbellen, telemonitoring, teledermatologie en schriftelijke consulten ingezet. Telefonisch contact vormt hierbij nog steeds het grootste deel. Niet alle digitale zorgvormen kunnen op dit moment als verrichting geregistreerd worden. Denk aan zorgvormen die verpleegkundigen of paramedici inzetten. Of digitale meekijkconsulten tussen huisarts en medisch specialist.

Gebruik BeterDichtbij stijgt
Dat merkt ook Godfried Bogaerts, directeur van het digitale communicatieplatform BeterDichtbij, waarvan 42 zorgorganisaties gebruikmaken. NVZ neemt deel in BeterDichtbij. "Wij zien juist dat de groei flink doorzet. In 2022 ging het over 400.000 actieve patiënten, samen goed voor ruim 1.000.000 gesprekken. Steeds meer ziekenhuizen kiezen daarbij voor organisatiebrede inzet. Daardoor neemt de telefoondruk af, zorgverleners kunnen hun tijd beter zelf inplannen en het levert inzicht op waarmee patiëntcommunicatie wordt verbeterd. En uiteindelijk leidt dat steeds vaker tot minder consulten. Dat zie je niet terug in deze factsheet, maar is natuurlijk een heel belangrijke stap naar meer hybride zorg."

Factsheet Digitale zorg 2022


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NVZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NVZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Ruim 1 op de 4 geregistreerde polikliniekcontacten buiten het ziekenhuis
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 28 dec 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!