Een vaste zorgverlener is van groot belang voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden 

Chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden hadden tijdens het tweede jaar van de coronapandemie (voorjaar 2021 - voorjaar 2022) het vaakst te maken met afgezegde zorgafspraken, zo blijkt uit een Nivel-peiling in het voorjaar van 2022. Ook op het moment van peilen - net na de laatste lockdown in 2022 – bleek deze groep het langst te wachten op de uitgestelde zorgverlening. Dit is onwenselijk, aangezien juist deze groep patiënten meer ondersteuning nodig heeft om in tijden van crisis hun ziekte en behandeling goed te managen.

Het contact met één vaste zorgverlener is van groot belang voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden om zelfzorg en welzijn te bevorderen tijdens toekomstige crisissituaties. Daarnaast is het belangrijk om met (digitale) innovaties beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van deze groep, zeker omdat deze in de toekomst meer gebruikt gaan worden.

Veranderingen in de zorg tijdens de coronapandemie raakten vooral chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden
In het voorjaar van 2022 gaf ruim één op de vijf chronisch zieken aan dat zij vanaf voorjaar 2021 - dus ten tijde van de laatste lockdowns - hadden ervaren dat de coronapandemie invloed had op het ontvangen van professionele zorg en ondersteuning. Bij de meesten van hen ging het om fysieke afspraken die omgezet werden naar telefonische (55%) of digitale (16%) afspraken of om afspraken die werden uitgesteld (33%). Bij ongeveer een kwart werden afspraken volledig afgezegd. Dit gebeurde vaker bij chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden (38%) dan bij chronisch zieken met voldoende gezondheidsvaardigheden (23%).

Ook na de pandemie ervaren chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden de meeste gevolgen van uitgestelde zorg
Uit diezelfde peiling in het voorjaar van 2022 – net na de laatste lockdown – kwam daarnaast naar voren dat chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden ook op dat moment de meeste gevolgen ondervonden bij het ontvangen van uitgestelde zorg. Enkele cijfers:

  • Mensen met voldoende gezondheidsvaardigheden gaven vaker aan (78%) dat zij op dat moment (dus in voorjaar 2022) de zorg konden krijgen die zij nodig hadden, dan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden (67%).
  • Mensen met voldoende gezondheidsvaardigheden gaven minder vaak aan gevolgen te ondervinden van zorg die was veranderd, verplaatst of stopgezet, dan mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden: één op de vijf chronisch zieken met voldoende gezondheidsvaardigheden (19%) had last van gevolgen als toenemende gezondheidsklachten, dit aandeel was twee keer zo groot (41%) onder chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden.
  • Van dit aandeel patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden bij wie de pandemie gevolgen had voor het ontvangen van zorg (41%, zie vorige punt), wachtte in het voorjaar van 2022 nog 16% op zorg. Dat aandeel was ruim twee keer zo klein bij chronisch zieken met voldoende gezondheidsvaardigheden (6%).

Aanbeveling: één vast contactpersoon tijdens crisissituaties
Chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden zouden tijdens crisissituaties als de coronapandemie geholpen zijn met één vast contactpersoon. Idealiter is dit een zorgverlener die helpt om informatie te vertalen naar de individuele situatie en bovendien meedenkt over de manier waarop zij kunnen omgaan met hun ziekte en behandeling. De vaste contactpersoon kan ook ondersteuning bieden bij het gebruik van digitale (communicatie)middelen.

Bron: Nivel


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Ongelijke toegang tot zorg voor chronisch zieken met beperkte gezondheidsvaardigheden verergerde tijdens de coronapandemie
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 29 nov 2023

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!