Sinds december zijn keel- en neusmonsters van tientallen patiënten in het laboratorium onderzocht

Huisartsen zagen sinds augustus 2023 meer patiënten met een longontsteking dan in vorige jaren. Vooral de stijging van longontstekingen bij kinderen en jongeren tussen de 5 en 25 jaar was opvallend. Keel- en neusmonsters van tientallen patiënten zijn sinds december in het laboratorium onderzocht. Daaruit blijkt dat meerdere virussen en bacteriën hoogstwaarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de stijging van het aantal longontstekingen. Er is dus niet één virus of bacterie verantwoordelijk. De stijging zorgde niet voor een grote toename van patiënten die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen en lijkt over zijn piek heen.

In het begin viel vooral de stijging van het aantal longontstekingen bij kinderen van 0-4 jaar op. Later steeg ook het aantal kinderen van 5-14 jaar en jongvolwassenen van 15-24 jaar met een longontsteking. Om beter zicht te krijgen op de oorzaak stuurden huisartsen van de Nivel Peilstations extra keel- en neusmonsters van patiënten met longontsteking naar het RIVM. In totaal zijn van oktober 2023 tot en met januari 2024 132 monsters ingestuurd en onderzocht.

Onderzoek in het laboratorium
Het RIVM heeft onderzocht welke luchtwegvirussen en bacteriën die een longontsteking kunnen veroorzaken in het neus- en keelslijm zaten.

Resultaten kinderen 0-4 jaar
In de monsters werden vaak meerdere virussen en bacteriën aangetoond. Bij de jongste kinderen (0-4 jaar) kwam RS(respiratoir syncytieel)-virus vaak voor. Dit virus is een bekende verwekker van longontsteking bij jonge kinderen. Ook de bacterie Haemophilus influenzae kwam vaak voor in deze leeftijdsgroep. Deze bacterie werd ook vaak gevonden bij patiënten van 65 jaar en ouder.

Resultaten kinderen 5-14 jaar en jongvolwassenen 15-24 jaar
Bij de oudere kinderen en jongvolwassenen in de leeftijd van 5-14 en 15-24 jaar is de bacterie Mycoplasma pneumoniae vaak gevonden. Dit past bij de signalen van de laboratoria die de bacterie in dezelfde periode ook vaak zagen. De bacterie werd ook in andere Europese landen en China genoemd als een van de oorzaken van de stijging van het aantal longontstekingen.

Andere informatiebronnen
Ook uit andere informatiebronnen blijkt dat er niet één virus of bacterie verantwoordelijk is voor de stijging van het aantal longontstekingen. De stijging zorgde niet voor een grote toename van ernstig zieke patiënten die in het ziekenhuis moesten worden opgenomen. Wel gaat het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ(Wilhelmina Children's Hospital)) samen met enkele andere ziekenhuizen en het RIVM voor langere tijd onderzoek doen naar ernstige complicaties bij kinderen en jongeren die in het ziekenhuis komen met een longontsteking.  

Zicht houden op luchtweginfecties
Het verzamelen van extra monsters voor het tijdelijke onderzoek is afgerond. Huisartsen van de Nivel Peilstations sturen geen extra keel- en neusmonsters van patiënten met longontsteking meer op voor onderzoek. Het RIVM blijft volgen welke virussen en bacteriën zorgen voor luchtweginfecties in Nederland.

Kijk op de site van het RIVM voor verdere informatie

Bron: RIVM


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Meerdere virussen en bacteriën waarschijnlijke oorzaak stijging longontstekingen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 07 feb 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!