Huisartsenpost(HAP)Zuid gaat sluiten en SEH locatie VUmc wordt een specialistische spoedopvang

Donderdagavond 7 maart organiseren de Huisartsenposten Amsterdam en Amsterdam UMC een bijeenkomst voor omwonenden over de spoedeisende hulp (SEH) locatie VUmc.

Eind mei verschuift Amsterdam UMC een deel van de spoedzorg van locatie VUmc naar locatie AMC. Mede als gevolg daarvan sluit de Huisartsenpost (HAP) Zuid. Dat gebeurt op 2 april aanstaande. Patiënten die ’s avonds tussen 17 uur en 23.30 uur, of in de weekenden of feestdagen van 8.00 uur tot 23.30 uur een fysiek spoedconsult bij de huisarts nodig hebben, kunnen bij een van de andere Huisartsenposten terecht. Dat kan na telefonische aanmelding bij de HAP die de patiënt verwijst naar de stadspost volgens verdeling van postcodegebied. De Universitaire huisartsenpraktijk (UHP) op locatie VUmc blijft voor patiëntenzorg gewoon geopend. De sluiting van HAP Zuid heeft hier geen invloed op.

Bijeenkomst voor omwonenden
Op donderdagavond 7 maart organiseren de Huisartsenposten Amsterdam en Amsterdam UMC een bijeenkomst voor omwonenden. De bijeenkomst wordt gehouden in de Amstelzaal van locatie VUmc (ziekenhuisingang) aan de De Boelelaan 1117. De bijeenkomst begint om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Geïnteresseerden kunnen zich via deze link
 aanmelden.

De zorgaanbieders in de regio Amsterdam, de GGD en de zorgverzekeraars hebben plannen gemaakt om de acute zorg voor iedereen in de regio Amsterdam-Amstelland onder alle omstandigheden toegankelijk en toekomstbestendig te houden. Dat is nodig omdat de huidige inrichting van de acute zorg niet meer voldoet. Zo moeten de ziekenhuizen met enige regelmaat een SEH-stop afkondigen omdat het patiëntaanbod het zorgaanbod overstijgt. Ook lopen de wachttijden op voor het eerste contact met de huisartsenpost (HAP). Hoogwaardige kwaliteit van acute zorg staat ook onder druk doordat juiste bemensing, benodigd voor SEH-zorg, niet langer op alle ziekenhuislocaties aanwezig is. Dit komt door een personeelstekort in de zorg, alsook door de nieuwe locatieprofielen na fusies van ziekenhuizen (Amsterdam UMC en OLVG). Ook de HAP’s kampen met een oplopend personeelstekort. Tegelijkertijd neemt de vraag naar spoedzorg toe, onder meer door de vergrijzing en de grote toeloop van zelfverwijzers naar de HAP en de SEH.
Inwoners, toeristen en andere bezoekers krijgen met deze krapte te maken. Toch mogen zij erop vertrouwen dat 24/7-spoedzorg voor iedereen in onze regio toegankelijk en betaalbaar blijft.

Concentratie personeel
Amsterdam-Amstelland telt nu 6 SEH-locaties met elk een huisartsenpost: de beide locaties van Amsterdam UMC, de beide locaties van OLVG, BovenIJ en Ziekenhuis Amstelland. Maar er is sprake van krapte bij het zorgpersoneel. De concentratie van het personeel over minder locaties is beter voor de kwaliteit en beschikbaarheid van spoedzorg.
Door SEH’s en HAP’s te integreren tot een integrale spoedpost en door complexe zorg te concentreren op een specifieke ziekenhuislocatie, kan directer de juiste zorg geboden worden. En kunnen de beschikbare medewerkers beter en prettiger werken.

Pieken en dalen in de vraag naar acute zorg worden zo beter opgevangen. De zorg wordt hierdoor bestendiger en komt meer tegemoet aan de – fluctuerende – vraag uit onze regio alsook uit de regio Noord-Holland en Flevoland. Dit zal leiden tot snellere behandeling en beter herstel voor patiënten. De kwaliteit en beschikbaarheid van geïntegreerde spoedzorg zal verbeteren.

Specialistische spoedopvang
Gezien alle knelpunten heeft Amsterdam UMC in de zomer 2023 de geplande verplaatsing van spoedzorg naar locatie AMC voor een deel versneld, door de SEH op locatie VUmc in de nacht te sluiten en een nachtspoedopvang op locatie VUmc te openen voor patiënten die afhankelijk zijn van medische specialismen die aldaar aanwezig zijn. Het streven is om eind mei 2024 nog meer spoedzorg te verplaatsen naar locatie AMC. De SEH op locatie VUmc sluit, en er wordt een nieuwe afdeling ingericht: de specialistische spoedopvang. Hier zijn 24/7 patiënten welkom – na overleg met de verwijzer – die wegens hun aandoening afhankelijk zijn van medische specialismen die op locatie VUmc aanwezig zijn.

Tenminste 3 spoedposten
Huisartsenposten Amsterdam heeft de intentie om op locatie AMC van Amsterdam UMC een integrale spoedpost te openen. Vorig jaar is de eerste integrale spoedpost van Amsterdam geopend in het BovenIJ. Op termijn volgen ook andere HAP’s.
De HAP en SEH-dichtheid in Amsterdam-Amstelland is en blijft ook in de toekomst hoger dan landelijk gemiddeld. Voor de inwoners in Amsterdam blijven tenminste 3 spoedposten (HAP en SEH) binnen 20 minuten bereikbaar. Bovendien is het gunstig dat deze spoedposten alle aan of nabij de rondweg liggen, en in de buurt van het openbaar vervoer.

Bron: Amsterdam UMC


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Amsterdam UMC
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Amsterdam UMC
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: SEH locatie VUmc wordt een specialistische spoedopvang, HAP Zuid sluit
  • Datum: 21 feb 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!