Cliënten- en verwantenorganisaties, zorgorganisaties en professionals hebben grote zorgen over de consequenties van de bezuinigingen op de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg

Zorgaanbieders, professionals en cliënten- en verwantenorganisaties in de gehandicaptenzorg maken zich grote zorgen over de stapeling van bezuinigingen op de zorg voor mensen met een beperking in de komende jaren. Brancheorganisatie Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) en cliënten- en verwantenorganisaties Ieder(in), Lfb en KansPlus sturen daarom samen met beroepsverenigingen NVAVG, BPSW, V&VN, NVO en NIP een brief aan de formateur en de partijen die recent het Hoofdlijnenakkoord sloten.

Bezuiniging bovenop bezuiniging
In 2025 wordt er 232 miljoen euro bezuinigd op de gehandicaptenzorg. VGN-voorzitter Boris van der Ham: ‘We hadden verwacht dat de nieuwe coalitie de bezuinigingen van de huidige regering terug zou draaien, aangezien er recent unaniem steun in de Tweede Kamer was voor het controversieel verklaren van deze bezuinigingen. Deze bezuinigingen gaan nu echter gewoon door en er komen zelfs nieuwe bezuinigingen bovenop. Dat is onverantwoord.’

Circa 1000 euro minder per cliënt
‘Ondanks de inspanningen van zorgorganisaties en medewerkers om cliënten en verwanten zo min mogelijk te laten merken van de financiële krapte, lijkt een verschraling van de zorg en een toename van de wachttijden onvermijdelijk bij deze forse en snel op ons afkomende budgettaire opgave’, schrijven de organisaties in hun brief. Zij becijferen de bezuinigingen op circa € 1.000,- per cliënt. ‘Dit leidt tot meer druk op zorgmedewerkers, met als gevolg een grotere uitstroom en minder startende medewerkers.’

Grote zorgen over consequenties
Cliënten- en verwantenorganisaties, zorgorganisaties en professionals hebben grote zorgen over de consequenties van deze bezuinigingen op de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg voor mensen die op deze zorg zijn aangewezen en voor wie geen andere alternatieven voorhanden zijn. Hun gezamenlijke boodschap is dat bezuinigen op de zorg voor mensen met een beperking leiden tot een onaanvaardbare afname van hun kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van hun cliënten. ‘We weten dat dit een grote voorspeller is voor een toename van gezondheidsproblemen, van gedragsproblemen en daarmee een toename van de zorgzwaarte.’

Steun nodig van het hele kabinet
Goede zorg voor en ondersteuning van de twee miljoen mensen met een beperking of een chronische ziekte (en hun naasten) zorgt ervoor dat zij, met passende zorg, zo veel mogelijk zelfstandig en betekenisvol kunnen leven en bijdragen in de samenleving. Voor de groep mensen met zwaardere zorg- en ondersteuningsvragen betekent goede zorg dat ze op hun eigen niveau, in een op hun zorgvraag toegeruste omgeving, betekenisvol kunnen wonen, werken, leren en leven. Dat vraagt niet alleen om het commitment van de nieuwe minister van VWS, maar steun van het hele kabinet, aldus de briefschrijvers. De organisaties leveren graag een bijdrage aan de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord in een concrete regeerakkoord. ‘Onze hoop is dat bij de uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord en in de begroting voor 2025 nog ruimte ontstaat om zaken bij te stellen.’

Brief aan Tweede Kamer inzake Hoofdlijnenakkoord

Bron: Ieder(in)