Net als voorgaande jaren gaan de meeste binnengekomen meldingen over borstimplantaten

Het Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI) kreeg in 2020 van 248 personen meldingen van vermoede bijwerkingen van implantaten. De meldingen kwamen van zowel zorgverleners als burgers en gingen vooral over borstimplantaten en koperspiraaltjes. Vermoeidheid werd het meest gemeld. Dat blijkt uit de jaarrapportage van het MEBI.

In totaal zijn over 303 implantaten 1535 vermoede bijwerkingen gemeld. 248 personen deden een melding, waarvan 202 burgers en 46 zorgverleners. Hoewel net zoals in voorgaande jaren de meeste meldingen van burgers zijn, ziet MEBI wel een stijging in het aantal meldingen door zorgverleners.

Borstimplantaten
Net als voorgaande jaren gaan de meeste binnengekomen meldingen over borstimplantaten (72%). Voor 45% van de patiënten met borstimplantaten die gezondheidsklachten meldden, hebben deze een grote impact op het dagelijks leven. Zij gaven aan dat ze door de gezondheidsklachten niet meer in staat zijn te werken, het huishouden te doen, voor de kinderen te zorgen of hobby’s uit te voeren. Vermoeidheid is de gezondheidsklacht die het meest genoemd werd. Daarna volgen gewrichtspijn en pijn in de borst(en).

Koperspiraaltjes
16% van de meldingen ging over koperspiraaltjes. Het is opvallend dat de meerderheid van de meldingen over koperspiraaltjes afkomstig was van zorgverleners. Van de melders gaf 2% aan dat gezondheidsklachten een grote impact op het dagelijks leven hebben. Het meest gemeld werd zwangerschap, uitstoting van het spiraaltje, breken van het spiraaltje en gecompliceerde verwijdering van het spiraaltje.

Belang van melden
Door gezondheidsklachten tijdig te melden krijgt MEBI mogelijke bijwerkingen van implantaten eerder in beeld. Als er veel of bijzondere gezondheidsklachten worden gemeld, dan kan MEBI burgers, zorgverleners en de overheid informeren. Burgers en zorgverleners kunnen vermoede bijwerkingen melden via de website Meldpunt Bijwerkingen Implantaten.

Jaarrapportage 2020 Meldpunt en Expertisecentrum Bijwerkingen Implantaten (MEBI)

Meldpunt Bijwerkingen Implantaten


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Meeste vermoede bijwerkingen gemeld voor borstimplantaten en koperspiraaltjes in 2020
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 10 mei 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!