(advertentie)

Borstimplantaten zijn medische hulpmiddelen die worden gebruikt voor een borstreconstructie of een borstvergroting

Meer dan 200.000 vrouwen in Nederland hebben borstimplantaten. Uit eerder onderzoek is naar voren gekomen dat er vrouwen zijn die gezondheidsklachten melden na het krijgen van een borstimplantaat, zoals chronische vermoeidheid en gewrichtsklachten. Om meer zicht te krijgen op hoe vaak deze klachten voorkomen en wat hierbij een rol speelt heeft het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   opdracht gegeven voor vervolgonderzoek. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  coördineert het onderzoeksprogramma dat gedurende vier jaar wordt uitgevoerd door Nivel, Universiteit Maastricht, Erasmus MC Erasmus University Medical Center , het Nederlandse Borstimplantatenregister, Amsterdam UMC Universitair Medisch Centrum , en het Nederlands Kankerinstituut.

Borstimplantaten zijn medische hulpmiddelen die worden gebruikt voor een borstreconstructie of een borstvergroting. In opdracht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ) heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  eerder een inventarisatie uitgevoerd van gezondheidsklachten van vrouwen met siliconen borstimplantaten. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er een groep vrouwen is die lichamelijke klachten meldt, zoals chronische vermoeidheid, gewrichtsklachten en problemen met geheugen en concentratie. Onduidelijk bleef hoeveel vrouwen met borstimplantaten klachten hebben en waarom de een wel klachten krijgt en de ander niet. In juli 2019 werd daarom door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport   Nederlands onderzoek naar gezondheidsklachten bij siliconen borstimplantaten aangekondigd in een kamerbrief.

Onderzoek naar gezondheidsklachten
De betrokken instellingen onderzoeken of er een verband is tussen siliconen borstimplantaten en de gemelde gezondheidsklachten. Daarnaast onderzoeken zij hoe vaak gezondheidsklachten voorkomen bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat in vergelijking met vrouwen zonder implantaat. Ook richten de onderzoekers zich op de vraag of vrouwen met bepaalde risicofactoren gevoeliger zijn dan anderen voor het krijgen van gezondheidsklachten na het plaatsen van een siliconen borstimplantaat.

Bij de voorbereiding en de uitvoering van het onderzoeksprogramma zijn zowel experts, onderzoeksinstellingen als patiëntenverenigingen betrokken. Het programma bestaat uit drie onderzoeken. Het onderzoek uitgevoerd door het AmsterdamUMC startte in 2020 en verzamelt via de sinds 2012 bestaande siliconenpoli nieuwe gegevens van patiënten met borstimplantaten die veel gezondheidsklachten hebben. Dit jaar startte het Nivel, in samenwerking met de Universiteit Maastricht, onderzoek dat gebruik maakt van geanonimiseerde gegevens uit zorgregistraties van zowel huisartsen als van specialisten in ziekenhuizen en klinieken, en het Nederlandse borstimplantatenregister. Ook startte onlangs onderzoek van het Nederlands Kankerinstituut en het Erasmus MC Erasmus University Medical Center  gericht op vrouwen met een reconstructie van de borst nadat zij borstkanker hebben gehad. Het onderzoeksprogramma heeft een looptijd van vier jaar. Tussentijdse resultaten worden eerder bekend gemaakt.

Meer informatie
Onderzoeksprogramma gezondheidsklachten van vrouwen met een siliconen borstimplantaat

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : RIVM
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.rivm.nl/nieuws/nederlands-onderzoeksprogramma-naar-gezondheidsklachten-bij-vrouwen-met-siliconen
Originele titel: Nederlands onderzoeksprogramma naar gezondheidsklachten bij vrouwen met een siliconen borstimplantaat gestart
Doelgroep: Zorgprofessionals, Studenten
Datum: 2021-07-01

Relevante artikelen ...

Schonere lucht in Nederland zorgt voor gezondheidswinst Volgens de huidige doorberekende plannen halen we 47% gezondheidswinst in 2030 De lucht in Nederland wordt steeds schoner. We realiseren in 2030 47% ... Wetenschap & onderwijs Mon, 14 Mar 2022, 10:48:21
Beter zicht op het griep- en andere luchtwegvirussen in coronatijd Het komend winterseizoen worden de griep en andere luchtwegvirussen iets anders in de gaten gehouden dan in voorgaande jaren Vanaf deze week worden e... Wetenschap & onderwijs Fri, 05 Nov 2021, 12:53:59
Huisartsen kunnen patiënten met verdenking op COVID-19 gaan registreren De COVID-19 datacoalitie stelt de data beschikbaar aan het RIVM Op initiatief van de COVID-19 datacoalitie kunnen huisartsen via NHGDoc en Medicom ee... Wetenschap & onderwijs Sat, 18 Apr 2020, 15:01:10
Procedure vergunningen gentherapie versneld Hierdoor kunnen deze farmaceutische bedrijven hun nieuw ontwikkelde gentherapieën en vaccins sneller in de praktijk testen Er komt een snellere vergu... Wetenschap & onderwijs Thu, 09 Apr 2020, 14:53:29