Uit dit RIVM-onderzoek blijkt dat ongeveer 20 procent van de bestrijdingsmiddelen in Nederland ZZS bevatten

Uit RIVM-onderzoek blijkt dat in ongeveer 20 procent van de bestrijdingsmiddelen die in Nederland te koop zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zitten. Dit zijn stoffen die schadelijk zijn voor het milieu en onze gezondheid. Nederland én Europa willen dat er zo min mogelijk van deze stoffen in onze leefomgeving terecht komen. Voor uitstoot van ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen )in Nederland bestaan regels waar bedrijven zich aan moeten houden. Voor bestrijdingsmiddelen zijn er Europese regels. Volgens deze regels zijn bepaalde zorgwekkende stoffen verboden, of ze moeten worden vervangen. De definitie van een zorgwekkende stof in een bestrijdingsmiddel en van ZZS is echter niet helemaal gelijk. Het RIVM beveelt daarom aan om ervoor te zorgen dat de definitie voor deze stoffen hetzelfde is. Dat maakt de regels duidelijker, zodat landen en producenten dit doel makkelijker kunnen bereiken. 

Hoe vaak ZZS (Zeer Zorgwekkende Stoffen )in bestrijdingsmiddelen voorkomen
Uit dit RIVM-onderzoek blijkt dat ongeveer 20 procent van de bestrijdingsmiddelen in Nederland ZZS bevatten. In ongeveer 10 procent zitten stoffen die ervan worden verdacht ZZS te zijn, en in ongeveer 5 procent per- en polyfluoralkylstoffen ( PFAS (Per- en polyfluoralkylstoffen )).
Het gaat vooral om de hulpstoffen. Dat zijn stoffen die nodig zijn voor de werking van het bestrijdingsmiddel. Overigens zijn toegelaten bestrijdingsmiddelen veilig, bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.

Verschillen tussen Nederlands en Europees beleid kleiner maken
Het ZZS-beleid in Nederland richt zich voor een deel op dezelfde zorgwekkende stoffen als het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen. Maar er zijn ook verschillen. De definitie van een zorgwekkende stof in een bestrijdingsmiddel is net iets anders dan de definitie van een ZZS. Dezelfde stof kan dus soms wel en soms niet als zorgwekkend gezien worden. Om alle zorgwekkende stoffen zoveel mogelijk uit de leefomgeving te weren is het duidelijker voor producenten en lidstaten als de definitie en regels voor deze stoffen in heel Europa en in de beleidskaders hetzelfde zijn.

RIVM adviezen
Het RIVM beveelt aan de verschillende definities van wat een zorgwekkende stof is, beter op elkaar af te stemmen. Het RIVM beveelt ook aan te onderzoeken in welke hoeveelheden de bestrijdingsmiddelen met ZZS worden gebruikt.

Wat zijn Zeer Zorgwekkende Stoffen
Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) zijn stoffen waarover zorgen bestaan. Bijvoorbeeld omdat ze kankerverwekkend zijn of zich opstapelen in de voedselketen. Er is een lijst van deze stoffen gemaakt. ZZS zijn niet verboden. 

Het RIVM heeft dit onderzoek gedaan in opdracht van het ministerie van IenW (Infrastructuur en Waterstaat).

Rapport
Inventarisatie Zeer Zorgwekkende Stoffen in bestrijdingsmiddelen


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: RIVM
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : RIVM
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Inventarisatie van bestrijdingsmiddelen met ZZS
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 24 dec 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!