Patiënten zijn zich er niet altijd van bewust dat hun geneesmiddelen bijwerkingen kunnen hebben waardoor zij minder goed kunnen autorijden

De KNMP heeft, samen met apothekers, artsen en specialisten op het gebied van rijvaardigheid, de verkeersdeelname-adviezen herzien voor opioïden. De nieuwe adviezen zijn per 1 maart 2024 beschikbaar via het Informatorium Medicamentorum, de G-Standaard, Apotheek.nl en Rijveiligmetmedicijnen.nl

De voornaamste wijzigingen betreffen de categorie herindeling van morfine, buprenorfine en tramadol. Er is onvoldoende wetenschappelijk bewijs gevonden om morfine in categorie III te handhaven. Op basis van literatuur zijn buprenorfine en methadon eveneens ingedeeld in categorie II. Bovendien is er nu een verkeersdeelname-advies en een categorisering voor diamorfine opgesteld.

Er is een evaluatie uitgevoerd over de categorisering en de gewenningsperiode. Bij de categorisering is specifiek aandacht besteed aan het (sub)acute effect op psychomotorische en cognitieve functies (voor zover onderzocht). Bij het vaststellen van de gewenningsperiode is rekening gehouden met factoren, zoals de farmacokinetiek (halfwaardetijd en tijd tot het bereiken van de steady state), de duur van het effect, de sterkte van het acute effect, en de tijdsduur tot gewenning aan bijwerkingen. Bij bepaalde opioïden is er ook een onderscheid in advies op basis van zowel de indicatie als de toedieningsvorm.

Patiënten informeren  
Patiënten zijn zich er niet altijd van bewust dat hun geneesmiddelen bijwerkingen kunnen hebben waardoor zij minder goed kunnen autorijden. Het is daarom van belang dat apothekers en -assistenten de invloed van geneesmiddelen op de rijvaardigheid met patiënten bespreken. Publieksinformatie is beschikbaar via Apotheek.nl: Medicijnen in het verkeer en via Rijveiligmetmedicijnen.nl

Kijk voor de tabellen en een overzicht van de adviezen op de site van de KNMP

Bron: KNMP


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: KNMP
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : KNMP
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Verkeersdeelname-adviezen voor opioïden herzien
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 29 feb 2024

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!