(advertentie)

De meeste knelpunten rond arbeidsparticipatie van deze groep zijn geworteld in de werkomstandigheden

Mensen met een lichamelijke beperking hebben veel minder vaak betaald werk dan mensen zonder een beperking. Voor het verbeteren van de arbeidsparticipatie van mensen met een lichamelijke beperking is het niet alleen belangrijk dat ze werk vinden, maar dat ze dit werk ook behouden. De meeste knelpunten rond arbeidsparticipatie van deze groep zijn geworteld in de werkomstandigheden, die vaak niet goed aansluiten op de werknemer met de beperking. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel.

Het Nivel monitort jaarlijks hoe mensen met een beperking kunnen meedoen in de samenleving. Dit onderzoek is uitgevoerd voor de coronacrisis. De komende jaren blijven we deze groep volgen en is er ook aandacht voor de effecten van de coronamaatregelen.

Lagere arbeidsparticipatie met een lichamelijke beperking
Het aandeel van de algemene beroepsbevolking dat een betaalde baan heeft is meer dan twee keer zo groot als het aandeel van mensen met een lichamelijke beperking met een betaalde baan. Ook werken zij gemiddeld minder uren per week dan werknemers uit de algemene bevolking.

Werknemers met een lichamelijke beperking zijn tevreden met hun werk
Werknemers met een lichamelijke beperking zijn bijna net zo tevreden (cijfer 7,6) met hun werk als werkenden onder de algemene bevolking (cijfer 7,7). Daarnaast kunnen zij vaker de volgorde van hun werkzaamheden bepalen vergeleken met werknemers uit de algemene bevolking. Echter hebben werknemers met een lichamelijke beperking minder zelfstandigheid in hun functie en minder vrijheid in het bepalen van de werktijden.

Werkdruk belangrijk knelpunt voor arbeidsdeelname
Als gevolg van hun gezondheid kunnen mensen met een lichamelijke beperking uiteenlopende knelpunten ervaren op het werk. De belangrijkste knelpunten liggen rond de werkdruk en energiebalans, bijvoorbeeld vermoeidheid, stress en concentratie. Ook ontvangen nog niet alle werknemers met een beperking de juiste ondersteuning op het werk. Een inclusiever HRM-beleid kan bijdragen aan de arbeidsparticipatie van mensen met een lichamelijke beperking.

Over het onderzoek
In de Participatiemonitor brengen wij in kaart in hoeverre mensen met een lichamelijke beperking, een verstandelijke beperking, ouderen en mensen uit de algemene bevolking participeren en wat hun behoeften zijn in hun deelname aan de maatschappij. Dit doen wij over de periode 2008 tot nu. Onderwerpen die in de Participatiemonitor worden belicht zijn onder andere zelfstandig wonen, gebruik en toegankelijkheid van voorzieningen, ervaringen met de buurt, mobiliteit, vrije tijd en eenzaamheid. In 2020 en 2021 zullen we extra aandacht besteden aan de mogelijke effecten van de coronamaatregelen. In dit onderzoek hebben we de werkbeleving van werknemers met een lichamelijke beperking vergeleken met die van werknemers in de algemene bevolking.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/verbetering-aansluiting-werkomstandigheden-werknemers-met-een-lichamelijke-beperking
Originele titel: Verbetering aansluiting werkomstandigheden werknemers met een lichamelijke beperking wenselijk
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2020-08-05

Relevante artikelen ...

Ieder(in) pleit ervoor dat het komende kabinet een nieuw beleid gaat maken Van de 1.1 miljoen mensen met een arbeidsbeperking die kunnen werken, heeft volgens het CBS bijna de helft geen baan De verkiezingen zitten erop en d... Arbeid & CAO Tue, 13 Apr 2021, 19:21:27
Gesprekken over verbetering huidige cao umc's Gezien de beperkte financiële ruimte willen de umc’s de beschikbare loonruimte gericht inzetten op de grootste knelpunten Op vrijdag 15 januari hebbe... Arbeid & CAO Sun, 17 Jan 2021, 08:17:10
Ruim vier uur achter een beeldscherm Werknemers die dagelijks langdurig beeldschermwerk verrichten hebben een verhoogde kans op gezondheidsklachten In 2019 besteedden werknemers gemiddel... Arbeid & CAO Thu, 16 Apr 2020, 05:24:04
Principeakkoord cao kinderopvang CNV Zorg & Welzijn is blij met dit principeakkoord omdat het recht doet aan de ontwikkelingen in de sector kinderopvang CNV Zorg & Welzijn heeft same... Arbeid & CAO Wed, 12 Feb 2020, 11:33:31
Stijging aantal mondhygiënisten Uitstroom bij tandartsen en instroom bij mondhygiënisten hoger Nederland telde in 2019 rond de 9600 werkzame tandartsen en dit aantal zal – bij een g... Arbeid & CAO Wed, 29 Jan 2020, 11:55:16
Artsen ervaren louter negatieve gevolgen van een tuchtzaak Tijdens hun tuchtzaak voelen artsen zich vaak aangevallen, gecriminaliseerd, machteloos en boos Artsen voelen zich tijdens een tuchtzaak vaak aangeva... Arbeid & CAO Tue, 26 Mar 2019, 13:26:08