Sinds 2018 monitort het Nivel of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn

Steeds meer huisartsenpraktijken verwachten binnen een jaar een tekort te hebben aan personeel, met name aan huisartsen en doktersassistenten. In 2018 was dit percentage nog 50% en sindsdien neemt het toe, tot 70% in 2021. Naast dit signaal dat huisartsenpraktijken in zwaar weer zitten qua bezetting, zien we in de laatste vier jaar ook een groei van het aantal huisartsenpraktijken dat geen patiënten kan aannemen – van 48% naar 60% – en bovendien een hoge ervaren werkdruk in ruim 80% van de huisartsenpraktijken. Dit en meer blijkt uit de jaarlijkse enquête onder huisartsenpraktijken die eind 2021 is uitgezet en in 2022 is geanalyseerd.

Sinds 2018 monitort het Nivel of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn. Doordat we inmiddels beschikken over gegevens van meerdere jaren geven we in aanvulling op de cijfers per jaar ook aan welke ontwikkelingen er vanaf 2018 op dit gebied zijn.

In het hele land knelpunten rondom de functie van huisartsen
In alle regio’s zien we dat huisartsenpraktijken één of meer personeelsknelpunten ervaren. Dit geldt met name voor knelpunten rond de functie van huisarts: bij meer dan 50% van de praktijken is de ervaren werkdruk van de huisartsen hoog en wordt er binnen een jaar een tekort aan huisartsen verwacht.

Knelpunten rondom de functie van doktersassistent vooral in het midden van het land
Knelpunten omtrent doktersassistenten in de huisartsenpraktijk concentreren zich juist in het midden van het land. Praktijken in de midden-regio’s geven vaker aan dat hun doktersassistenten een hoge werkdruk kennen, dat er bij ziekte van personeel direct problemen ontstaan en dat men moeite heeft met het vinden van ondersteunend personeel, waaronder doktersassistenten.

Meer weten over de arbeidsmarktsituatie van de huisartsenpraktijk, in uw regio en landelijk?
Net als voorgaande jaren rapporteren we over de ervaren personeelsknelpunten in huisartsenpraktijken op landelijk niveau en in welke mate deze knelpunten zich per regio voordoen. Voor meer informatie opent u de gehele publicatie ‘De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg in 2021’ of één van de regionale factsheets, die u vindt bij de rubriek ‘Publicaties’ op deze pagina.

Over het onderzoek
De cijfers in het rapport en de regionale factsheets zijn gebaseerd op de resultaten van een online vragenlijst die is uitgezet tussen 26 oktober en 29 november 2021, onder alle huisartsenpraktijken in Nederland, die zijn aangesloten bij de Beroepenregistraties van het Nivel. Van de aangeschreven praktijken heeft 15% de vragenlijst ingevuld. De antwoorden zijn gewogen, zodat de cijfers in het rapport representatief zijn voor Nederland en voor de 13 onderscheiden arbeidsmarktregio’s. De gegevens uit het vragenlijstonderzoek worden ook gebruikt in het Skillmix-instrument Huisartsenzorg, een (web)tool die huisartsenpraktijken ondersteunt bij het optimaliseren van hun personeelssamenstelling en die op die moment wordt ontwikkeld door het Nivel.

Alle informatie door de jaren heen over onze onderzoeksreeksen omtrent regionale arbeidsmarkten voor huisartsen vindt u bij Arbeidsmarkt huisartsenzorg per regio – Beroepenregistraties.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Personeelsknelpunten in huisartsenpraktijken zijn toegenomen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 11 okt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!