Sinds 2018 monitort het Nivel of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn

Steeds meer huisartsenpraktijken verwachten binnen een jaar een tekort te hebben aan personeel, met name aan huisartsen en doktersassistenten. In 2018 was dit percentage nog 50% en sindsdien neemt het toe, tot 70% in 2021. Naast dit signaal dat huisartsenpraktijken in zwaar weer zitten qua bezetting, zien we in de laatste vier jaar ook een groei van het aantal huisartsenpraktijken dat geen patiënten kan aannemen – van 48% naar 60% – en bovendien een hoge ervaren werkdruk in ruim 80% van de huisartsenpraktijken. Dit en meer blijkt uit de jaarlijkse enquête onder huisartsenpraktijken die eind 2021 is uitgezet en in 2022 is geanalyseerd.

Sinds 2018 monitort het Nivel of huisartsenpraktijken in Nederland personeelsknelpunten ervaren en zo ja, welke dat zijn. Doordat we inmiddels beschikken over gegevens van meerdere jaren geven we in aanvulling op de cijfers per jaar ook aan welke ontwikkelingen er vanaf 2018 op dit gebied zijn.

In het hele land knelpunten rondom de functie van huisartsen
In alle regio’s zien we dat huisartsenpraktijken één of meer personeelsknelpunten ervaren. Dit geldt met name voor knelpunten rond de functie van huisarts: bij meer dan 50% van de praktijken is de ervaren werkdruk van de huisartsen hoog en wordt er binnen een jaar een tekort aan huisartsen verwacht.

Knelpunten rondom de functie van doktersassistent vooral in het midden van het land
Knelpunten omtrent doktersassistenten in de huisartsenpraktijk concentreren zich juist in het midden van het land. Praktijken in de midden-regio’s geven vaker aan dat hun doktersassistenten een hoge werkdruk kennen, dat er bij ziekte van personeel direct problemen ontstaan en dat men moeite heeft met het vinden van ondersteunend personeel, waaronder doktersassistenten.

Meer weten over de arbeidsmarktsituatie van de huisartsenpraktijk, in uw regio en landelijk?
Net als voorgaande jaren rapporteren we over de ervaren personeelsknelpunten in huisartsenpraktijken op landelijk niveau en in welke mate deze knelpunten zich per regio voordoen. Voor meer informatie opent u de gehele publicatie ‘De arbeidsmarkt van de Nederlandse huisartsenzorg in 2021’ of één van de regionale factsheets, die u vindt bij de rubriek ‘Publicaties’ op deze pagina.

Over het onderzoek
De cijfers in het rapport en de regionale factsheets zijn gebaseerd op de resultaten van een online vragenlijst die is uitgezet tussen 26 oktober en 29 november 2021, onder alle huisartsenpraktijken in Nederland, die zijn aangesloten bij de Beroepenregistraties van het Nivel. Van de aangeschreven praktijken heeft 15% de vragenlijst ingevuld. De antwoorden zijn gewogen, zodat de cijfers in het rapport representatief zijn voor Nederland en voor de 13 onderscheiden arbeidsmarktregio’s. De gegevens uit het vragenlijstonderzoek worden ook gebruikt in het Skillmix-instrument Huisartsenzorg, een (web)tool die huisartsenpraktijken ondersteunt bij het optimaliseren van hun personeelssamenstelling en die op die moment wordt ontwikkeld door het Nivel.

Alle informatie door de jaren heen over onze onderzoeksreeksen omtrent regionale arbeidsmarkten voor huisartsen vindt u bij Arbeidsmarkt huisartsenzorg per regio – Beroepenregistraties.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Nivel
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nivel.nl/nl/nieuws/personeelsknelpunten-huisartsenpraktijken-zijn-toegenomen
Originele titel: Personeelsknelpunten in huisartsenpraktijken zijn toegenomen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-10-11

Relevante artikelen ...

De rol van doktersassistenten zou naar een hoger niveau getild moeten worden Naast het behouden van doktersassistenten is het nodig om meer doktersassistenten op te leiden Werkgevers en leidinggevenden in de huisartsen- en zie... Arbeid & CAO Sat, 22 Oct 2022, 14:16:58
Één van de oplossingen voor schaars personeel kan het Papa- en mamacontract zijn In Living Labs experimenteren leden van ActiZ met mogelijke oplossingen Eerst je kinderen naar school brengen en dan beginnen aan je dienst. Het is é... Arbeid & CAO Thu, 14 Jul 2022, 07:16:50
Zorgmedewerkers blijven erg gemotiveerd Uit onderzoek blijkt dat medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg trots zijn op het werk dat zij doen Medewerkers in de verpleging, verz... Arbeid & CAO Mon, 09 May 2022, 20:24:07
Loonruimte voor zorgmedewerkers moet omhoog Om mee te kunnen blijven doen in de huidige krappe arbeidsmarkt is verhoging van salarissen in de zorg voor ouderen en chronisch zieken essentieel He... Arbeid & CAO Sat, 19 Feb 2022, 14:30:26
Actiedreiging in ziekenhuizen NVZ laatste strohalm geboden door de zorgbonden De vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en FBZ hebben de Nederlandse Vereniging van Zieke... Arbeid & CAO Wed, 12 Jan 2022, 08:09:13
Aangevuld cao-akkoord UMC's De vakbonden leggen het aangevulde cao-akkoord met een positief advies voor aan hun leden dus de acties zijn van de baan De NFU en de vakbonden FNV, ... Arbeid & CAO Fri, 12 Nov 2021, 14:34:30

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com