Binnen de gezondheidszorg is er een tekort aan personeel en dit tekort is de afgelopen jaren blijven groeien

Werkgevers kunnen goed inschatten wat de huidige behoefte is aan verschillende typen zorgprofessionals. Wat de vraag naar zorgprofessionals voor de komende vijf jaar zal zijn kunnen zij globaal inschatten. Om een juiste inschatting te maken van de toekomstige vraag en het aanbod in beroepsgroepen in de gezondheidszorg, lijkt het daarom raadzaam om verwachtingen van werkgevers te combineren met aanvullende bronnen zoals expertraadplegingen. Dit blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van het Capaciteitsorgaan.

Binnen de gezondheidszorg is er een tekort aan personeel en dit tekort is de afgelopen jaren blijven groeien. Om gericht naar oplossingen te zoeken moeten we zicht krijgen op de behoefte aan zorgprofessionals. Uit vragenlijstonderzoek onder werkgevers in de ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, gehandicaptenzorg, ambulancezorg en ouderenzorg blijkt dat zij goed kunnen inschatten wat de huidige behoefte aan personeel is. Ze hebben een goed beeld van het huidige tekort aan personeel, doordat zij bijvoorbeeld goed zicht op de hoeveelheid vacatures die openstaan en hoe lang deze onvervuld blijven.

Toekomstige behoefte aan zorgprofessionals beter inschatten met kennis van werkgevers én andere bronnen
Niet alle werkgevers konden even goed inschatten hoe groot de toe- of afname gaat zijn van het aantal professionals die werkzaam zijn binnen hun sector in de komende vijf jaar. Wel hadden zij goed zicht op de mogelijke oorzaken van een veranderde vraag naar professionals. De verwachtingen die zij hebben kunnen daarom in combinatie met andere bronnen zoals informatie van beroepsverenigingen en belangrijke stakeholders van de verschillende beroepsgroepen een goede schatting geven van de verwachte vraag naar zorgprofessionals in de toekomst. Vooral de redenen die werkgevers geven voor het al dan niet willen op- of afschalen kunnen hierbij van belang zijn.

Over het onderzoek
Gegevens voor dit onderzoek komen uit een enquête onder werkgevers in vijf verschillende sectoren: de ziekenhuiszorg; huisartsenzorg; gehandicaptenzorg; ambulancezorg en verpleeghuiszorg, verzorgingshuiszorg en thuiszorg (VVT). 1.496 vertegenwoordigers van organisaties vulden eind 2021 en begin 2022 de enquête in. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Capaciteitsorgaan. Het Capaciteitsorgaan komt elke drie jaar, mede op basis van het Nivel-onderzoek, met adviezen over de instroom van verschillende (vervolg-)opleidingen voor professionals in de zorg.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Nivel
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Nivel
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Werkgevers hebben goed zicht op huidige vraag naar zorgprofessionals
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 20 juli 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!