De pensioenpremie, die werkgevers samen met werknemers betalen, blijft gelijk

Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft besloten de pensioenen van alle deelnemers per 1 januari 2023 met 6% te verhogen. De pensioenpremie, die werkgevers samen met werknemers betalen, blijft gelijk.

Joanne Kellermann, voorzitter van PFZW: ‘Steeds meer mensen komen door stijgende prijzen in de knel. Ook werknemers en gepensioneerden in de sector zorg en welzijn worstelen daarmee en komen soms niet meer rond. Daarom zijn we blij dat we in januari opnieuw de pensioenen - en ook de pensioenaanspraken voor degenen die werken – kunnen verhogen, deze keer met 6 procent. Ook wij moeten rekening houden met de onzekere economische vooruitzichten, maar we kunnen nu in elk geval een deel van de pijn opvangen.’

Het PFZW-bestuur maakt gebruik van tijdelijke regelgeving om gedeeltelijke compensatie te bieden voor het koopkrachtverlies van deelnemers door de extreem hoge inflatie. Daarnaast is een gelijk blijvende premie van 25,8% goed nieuws voor bij PFZW aangesloten werkgevers en werknemers, die in 2023 dezelfde prijs voor de opbouw van pensioen blijven betalen.

Evenwichtigheid basis voor besluit
Bij de besluitvorming heeft het bestuur nadrukkelijk oog gehad voor evenwichtigheid en de belangen van alle deelnemers gewogen. Daarbij is rekening gehouden met de koopkrachtdaling van gepensioneerden enerzijds en de (slechte) economische vooruitzichten anderzijds. Het bestuur vindt het belangrijk dat PFZW ook na indexeren financieel sterk genoeg blijft om de komende jaren de kans op verlagen zo klein mogelijk te houden. Daarbij is meegenomen dat per 1 oktober een pensioenverhoging van 2,7% is doorgevoerd. Ook heeft het bestuur afgewogen wat wel (en niet) mogelijk zou zijn binnen de huidige regels zonder de tijdelijke regelgeving én in het beoogde nieuwe pensioenstelsel.

Op 30 september 2022 was de beleidsdekkingsgraad bij PFZW 109,6% en de actuele dekkingsgraad 115,7%. De volledige prijsinflatie over de periode september 2021 tot en met september 2022 was 14,5%. De dekkingsgraad van PFZW was te laag om deze prijsinflatie geheel te compenseren.

In 2022 mogen pensioenfondsen de pensioenen verhogen (indexeren) bij een beleidsdekkingsgraad hoger dan 105%. Deze regels zijn aangepast, vooruitlopend op de regels zoals die ook in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel gaan gelden.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: PFZW
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : PFZW
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: PFZW verhoogt in 2023 pensioenen met 6%, premie blijft gelijk
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers
  • Datum: 07 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!