Bij de tussentijdse wijziging hebben cao-partijen de salaristabellen aangepast aan de verhoging van het Wettelijk minimumloon

Afgelopen jaar zijn werkgeverspartijen en vakbonden in de VVT een nieuwe cao overeengekomen. Daarbij zetten zij de medewerker op één. Er is nu een tussentijdse wijziging van de CAO VVT, rondom salaris en de herverzerking bij arbeidsongeschiktheid. In dit bericht de belangrijkste wijzigingen.

Bij de tussentijdse wijziging hebben cao-partijen de salaristabellen aangepast aan de verhoging van het Wettelijk minimumloon. Daarnaast zijn een aantal artikelen in de cao gewijzigd en zijn er nieuwe artikelen over de herverzekering bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid toegevoegd. Deze wijzigingen zijn zoals gebruikelijk aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en zijn daarmee definitief. De CAO VVT wordt, zoals gebruikelijk, voorgedragen voor een algemeen verbindend verklaring, zodat ook niet-leden gehouden zijn de CAO VVT toe te passen.

De belangrijkste wijzigingen
In de bijlage is een overzicht opgenomen van de wijzigingen van de cao. De belangrijkste wijzigingen worden hieronder in het kort nog even toegelicht:

  • De afspraak in het protocol over herverzekeren bij arbeidsongeschiktheid en WW is uitgewerkt en opgenomen in Hoofdstuk 7
  • De salaristabellen zijn aangepast aan het wettelijk Minimumloon(WML). Per 1 januari 2023 stijgt het WML zodanig dat er een nieuwe salaristabel is opgenomen voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 maart 2023
  • Tekstuele verduidelijkingen

De gewijzigde cao-teksten worden uiteraard verwerkt in de cao-app en de cao-online. Voor ActiZ-leden wordt een overzicht van alle wijzigingen gemaakt, zodat dit als inleg in de gedrukte cao kan worden gebruikt.

Overzicht tussentijdse wijziging cao VVT 2022-2023

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/tussentijdse-wijziging-van-de-cao-vvt-2022-2023
Originele titel: Tussentijdse wijziging van de CAO VVT 2022-2023
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2022-12-10


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com