Uit onderzoek blijkt dat medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg trots zijn op het werk dat zij doen

Medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg zijn trots op hun zinvolle werk. Ondanks de werkdruk en de impact van corona, blijven medewerkers tevreden over hun werk en werkgever. Het overgrote deel wil daarom ook graag in de zorg blijven werken. Dit blijkt uit onderzoek van Effectory en data van ActiZ Kijk op Mijn Medewerkers, het medewerkerstevredenheidsonderzoek voor ActiZ-leden.

Zinvol werk
Uit het onderzoek blijkt dat medewerkers in de verpleging, verzorging en thuiszorg trots zijn op het werk dat zij doen. Met een gemiddelde van 8,9 geven medewerkers aan dat zij zinvol werk doen. Het werken in de zorg geeft hen plezier en energie. ‘Ik vind het fijn om de cliënten in hun laatste levensjaren die hulp te bieden die ze nodig hebben om zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven’, aldus één van de respondenten.

De bevlogenheid van medewerkers in de onderzoeken van ActiZ en Effectory is mogelijk één van de redenen dat de vertrekgeneigdheid in de sector heel laag is. Ruim 90 procent wil zijn baan in de ouderenzorg behouden, al dan niet binnen de eigen organisatie. Daarnaast zijn zorgprofessionals over zowel hun zorgorganisatie als werkgever erg positief. In 2021 is de mate waarin medewerkers hun werkgever aanbevelen bij familie en vrienden, de zogenaamde Werkgever Net Promotor Score (WNPS) weer gestegen.

Over de onderzoeken
Jaarlijks wordt er door verschillende partijen onderzoek gedaan naar de medewerkerstevredenheid in de VVT-sector. Voor haar leden heeft ActiZ daarvoor Kijk op Mijn Medewerkers ontwikkeld. Maar er zijn ook andere partijen die vergelijkbaar onderzoek doen, zoals Effectory. Voor het branchebeeld van 2021 zijn de data van ActiZ Kijk op mijn Medewerkers en Effectory gecombineerd. Zo beschikken we over een representatief beeld van de sector. In totaal hebben 31.593 respondenten uit 57 organisaties deelgenomen.

Werkdruk
Ongeveer zestig procent van de medewerkers ervaart de werkdruk als goed. Echter vindt bijna veertig procent de werkdruk in de VVT nog te hoog. Daarom blijft de werkdruk voor de sector een belangrijk aandachtspunt. Het verlagen van de werkdruk is daarom ook één van de uitgangspunten voor de nieuwe cao VVT, waarin de medewerker op één staat.

Uit de onderzoeken van ActiZ en Effectory blijkt dat de ervaren werkdruk vooral samenhangt met de grote hoeveelheid werk en de beperkt beschikbare tijd. Het is een herkenbaar beeld voor een sector dat grote personeelstekorten kent en een groeiende vraag naar zorg. Maar ondanks de hoge werkdruk blijven medewerkers gemotiveerd. ‘Ook al is op een dag de werkdruk hoog, een lachje of een welgemeend bedankje maakt alles goed’, zegt één van de respondenten.
 
Ook al is op een dag de werkdruk hoog, een lachje of een welgemeend bedankje maakt alles goed
Respondent. Medewerkerstevredenheidsonderzoek 2021

Corona
In 2021 speelde het coronavirus in de zorg, net als in 2020, een prominente rol. Maar de angst voor COVID lijkt onder medewerkers wel te zijn afgenomen. Ruim 75 procent van de respondenten voelt zich zeker over de veiligheid van zichzelf en hun naasten, ten opzichte van 60 procent een jaar eerder. Ook voelen medewerkers zich veiliger tijdens het uitvoeren van hun werk.

Medewerkers ervaren wel dat de aandacht van de organisatie voor de veiligheid iets is afgenomen ten opzichte van een jaar eerder. Waar in 2020 de focus bijna volledig op de veiligheid rondom corona lag, ging in 2021 de aandacht weer naar activiteiten die naar de achtergrond geschoven waren.

Kijk hier voor meer informatie


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ActiZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Branchebeeld 2021: Werkdruk is hoog, maar zorgmedewerkers blijven erg gemotiveerd
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 09 mei 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!