(advertentie)

Plan om arbeidsgehandicapten minder te betalen dan het minimumloon gaat niet door

De regeringspartijen hebben de conclusie getrokken dat dit plan niet uitvoerbaar is. Ze hebben daarom besloten om er een streep door te halen. Het was de bedoeling dat dit plan ertoe moest leiden dat ondernemers meer arbeidsgehandicapten in dienst konden nemen. Een deel van deze arbeidsgehandicapten zou er door deze plannen op achteruit gaan.

De werkgevers betalen minder als de werknemer vanwege het hebben van een beperking minder snel werkt en/of minder taken kan vervullen dan hun collega's. Door deze nieuwe situatie zou de zogenoemde loondispensatie ook voor mensen met een bijstandsuitkering gelden. Bij nieuwe contracten zouden werkgevers alleen moeten betalen voor wat iemand kan produceren. Deze maatregelen zouden een besparing van 500 miljoen euro opgeleverd hebben.

Er was veel protest tegen dit plan. Het College voor de Rechten van de Mens het betitelde het plan als discriminatie, omdat er andere regels zouden gaan gelden voor arbeidsgehandicapten ten opzichte van hun collega's.

Nu het plan van tafel is, blijven de huidige geldende regels rond de loonkostensubsidies aan arbeidsgehandicapten gehandhaafd.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NOS / Nu.nl
Wat is de URL bij deze bron?: https://nos.nl/
Originele titel: 'Kabinet stopt plan om arbeidsgehandicapten onder minimumloon te betalen'
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2018-09-06

Relevante artikelen ...

Loondispensatie plan botst met mensenrechten Het plan heeft zoveel nadelige gevolgen voor mensen met een arbeidsbeperking, dat het in strijd is met internationale verdragen Het College voor de R... Chronisch zieken Mon, 16 Apr 2018, 15:41:16
Huurtoeslag dreigt te verminderen De voorgenomen bezuiniging op de huurtoeslag leidt ertoe dat huishoudens die huurtoeslag ontvangen, jaarlijks hogere woonlasten krijgen Het kabinet w... Chronisch zieken Sat, 13 Jan 2018, 14:43:01
Zorgkosten terugkrijgen via de aangifte De website Meerkosten.nl legt in eenvoudige taal uit hoe u dat doet. Leven met een beperking of chronische ziekte brengt kosten met zich mee. Betaalt... Chronisch zieken Thu, 07 Feb 2019, 17:32:24
Gehandicapten verdienen een eigen zorgpact Gezien de aanhoudende problemen bij de toegang tot zorg voor mensen met levenslange, levensbrede beperking, lijkt een vergelijkbare aanpak zoals met h... Chronisch zieken Mon, 26 Mar 2018, 10:19:39
Internetconsultatie wijziging Participatiewet en Ziektewet Het kabinet heeft een breed offensief gelanceerd om mensen met een beperking aan het werk te helpen Op internet is het wijzigingsvoorstel  van d... Chronisch zieken Thu, 02 May 2019, 13:57:04
Discriminatie op grond van handicap en chronische ziekte neemt toe Discriminatie rondom werk, onderwijs, vervoer, toegang tot goederen en diensten en wonen is bij wet verboden Het aantal meldingen van discriminatie o... Chronisch zieken Sat, 04 May 2019, 10:18:36

(advertentie)
(advertentie)