Zorgondernemers zouden door de hoge kosten mogelijk onvoldoende financiële middelen hebben om goede zorg te bieden

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd ontving in 2017 signalen over de kwaliteit en veiligheid van geboden zorg, mogelijk oneigenlijk gebruik van het persoonsgebonden budget en mogelijk seksueel misbruik van een bewoner in een Thomashuis. Deze meldingen waren aanleiding om als inspectie breder te kijken naar de 118 Thomashuizen als woon en zorglocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De inspectie ontving daarnaast signalen over financiële afspraken in de franchiseovereenkomst en in de huuroverkomst die mogelijk een risico vormen om goede zorg te bieden. Zorgondernemers zouden door de hoge kosten mogelijk onvoldoende financiële middelen hebben om goede zorg te bieden.

Na 15 toezichtbezoeken en een enquête onder zorgaanbieders van de Thomashuizen concludeert de inspectie dat de kwaliteit van zorg binnen de bezochte Thomashuizen voldoende is. Sterke punten zijn de goede huisvesting, de huiselijkheid en de persoonsgerichtheid. De sturing op kwaliteit moet echter beter. De inspectie bekeek een aantal huurovereenkomsten en franchiseovereenkomsten. Voor beide overeenkomsten geldt dat de franchisenemer zelf een afweging moet maken of hij er mee akkoord gaat. De financiële middelen die de zorgondernemers tot hun beschikking hebben geeft voldoende mogelijkheden om goede zorg te leveren.

Wat gaat goed?
In een Thomashuis wonen 8 à 9 volwassenen met een verstandelijke beperking op een zo gewoon mogelijke manier met elkaar samen. De inspectie ziet dat de kwaliteit van zorg binnen de bezochte Thomashuizen voldoende is dankzij goede huisvesting en persoonsgerichte zorg. De bekwaamheid van de zorgondernemers en van de zorgverleners laat een wisselend beeld zien.

Wat kan beter?
Er wordt binnen de bezochte Thomashuizen onvoldoende voldaan aan een systematische bewaking, beheersing en verbetering van de kwaliteit van zorg. Zorgondernemers zijn kritisch over de tijd die zij en de zorgverleners besteden aan activiteiten die indirect ten goede kunnen komen aan bewoners zoals het opstellen van onderbouwde en uitgewerkte zorgafspraken voor cliënten met een complexe zorgvraag, het regelmatig rapporteren en het volgen van scholing. Toch is het van belang dat de zorgondernemers dit soort activiteiten uitvoeren om daarmee de kwaliteit van zorg systematisch te verbeteren. Daarnaast zijn relevante richtlijnen en handreikingen, zoals over medicatieveiligheid, seksualiteit, huisregels en hoe te handelen bij (mogelijk) geweld meestal niet aanwezig. Kennis en gebruik van deze richtlijnen is belangrijk om goede zorg te kunnen bieden.

Hoe nu verder?
De inspectie verwacht zoals van alle zorgaanbieders, dus ook van de zorgondernemers van de Thomashuizen dat zij zich actief opstellen met betrekking tot de kwaliteitsborging. Dit betekent dat de inspectie van zorgondernemers verwacht dat zij duidelijke kwaliteitsstandaarden voor hun Thomashuis opstellen, dat zij die kwaliteitsstandaarden implementeren en regelmatig toetsen en - zo nodig - actief maatregelen nemen als de kwaliteit of de veiligheid binnen het Thomashuis onder de maat is.

Vervolgacties inspectie
De inspectie blijft toezicht houden op de Thomashuizen door middel van inspectiebezoeken en het beoordelen van meldingen. Zo nodig neemt de inspectie handhavingsmaatregelen.

Documenten
Rapport Thomashuizen 2016-2018 
Zienswijze Thomashuis 't Harde
Thomashuis Velp december 2018
Kluts & Wenting Thomashuis Gouderak mei 2018
Thomashuis Middenmeer in Middenmeer juli 2018
De Drie Notenboomen Thomashuis Noordwolde mei 2018
De Drie Notenboomen Thomashuis Sexbierum maart 2018
Thomashuis Ospeldijk Ospel september 2017
Thomashuis De Waal, Tiel, september 2017
Thomashuis Leiderdorp FU, Leiderdorp, 1 maart 2017
Thomashuis Ermelo FU, Ermelo, maart 2017
Bosma & Regeling t.h.o.d.n. Thomashuis Roden FU, Roden, februari 2017
De Drie Notenboomen Thomashuis Delft Centrum december 2016
De Drie Notenboomen Thomashuis Delft Centrum december 2016 afsluitbrief
Zienswijze De Drie Notenboomen
Thomashuis Beneden-Leeuwen Beneden-Leeuwen september 2016

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2019/10/08/igj-thomashuizen-bieden-huiselijke-en-persoonsgerichte-zorg-maar-sturing-op-kwaliteit-moet-beter
Originele titel: IGJ: Thomashuizen bieden huiselijke en persoonsgerichte zorg maar sturing op kwaliteit moet beter
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2019-10-09

Relevante artikelen ...

Zonder volwaardig plan gehandicaptenzorg geen toekomstvisie zorg Het ministerie van VWS publiceerde onlangs een discussienota over de toekomst van de zorg Hoe ziet de zorg er in de toekomst uit? Het ministerie van ... GGZ Fri, 05 Feb 2021, 14:57:24
IGJ gaat wachtlijsten GGZ in de gaten houden Wachttijden in de ggz en de daarbij horende knelpunten zijn een complex probleem De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd gaat ggz-instellingen voortaan... GGZ Mon, 22 Oct 2018, 19:44:11
Naasten en patiënten niet altijd betrokken bij calamiteitenonderzoek Patiënten en naasten niet aktijd betrokken bij calamiteitenonderzoek in de GGZ Het betrekken van patiënten en naasten bij een calamiteitenonderzoek i... GGZ Sun, 15 Jul 2018, 18:35:17
Nieuwe website Naarjehuisarts.nl De bezoekers krijgen er uitleg van de bekende uitleganimatie Steffie en kunnen er telefoongesprekken oefenen.  De nieuwe website www.naarjehuisa... GGZ Tue, 06 Mar 2018, 12:14:04
Training goed voor autistische puber Een training voor autistische pubers, maar ook voor niet autistische pubers maakt hen minder onhandig Pubers met autisme hebben baat bij een speciale... GGZ Tue, 05 Dec 2017, 13:19:07