(advertentie)

Psychedelica, gecombineerd met psychotherapie, lijken effectief voor veel verschillende (hardnekkige) psychiatrische en enkele neurologische stoornissen

De werkgroep Therapeutische Toepassingen Psychedelica pleit in een manifest voor de oprichting van een landelijk centrum voor de coördinatie van onderzoek, zorgprogrammering, opleiding, accreditatie en kwaliteitsbewaking.

De ondertekenaars van het manifest (psychiaters, psychologen, andere medisch specialisten en hersenwetenschappers) zien psychedelica-ondersteunde therapie als een belangwekkende en veelbelovende nieuwe behandelvorm, die gegeven moet worden door goed getrainde en geaccrediteerde therapeuten. Hoogleraar psychiatrie aan het UMCG Robert Schoevers gaf zondagavond in het programma Nieuwsuur een toelichting hierop.

Effecten psychedelica
Psychedelica, gecombineerd met psychotherapie, lijken effectief voor veel verschillende (hardnekkige) psychiatrische en enkele neurologische stoornissen. De laatste decennia is internationaal veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van psychedelica met ondersteunende therapie. In Nederland zijn naar schatting 300.000 tot 450.000 patiënten met een ernstige psychiatrische stoornis die onvoldoende baat hebben bij de bestaande behandelingen. Voor deze kwetsbare patiënten lijken deze nieuwe behandelingen veelbelovend.

De werkgroep is een initiatief van Stichting OPEN en onderzoekers vanuit verschillende Nederlandse universiteiten. OPEN is een non-profit organisatie die sinds 2007 wetenschappelijk onderzoek naar toepassingen van psychedelica stimuleert. Directeur Joost Breeksema: “Het gaat hier om kwetsbare patiënten en een ingrijpende behandelvorm. Om te zorgen dat patiënten niet de dupe worden van overhaaste of ondoordachte goedkeuring, is het belangrijk om de invoering van deze innovatieve behandelingen goed te regelen. In samenwerking met de overheid, maar ook met patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, beroepsverenigingen, en de partijen die de medicijnen ontwikkelen. Dit moeten we niet alleen aan de markt overlaten.” 

Gedegen opleiding en kwaliteitscontrole nodig
De ondertekenaars pleiten voor de oprichting van een centrum, dat naast wetenschappelijke evaluatie, kwaliteitscontrole ook een rol moet spelen bij het opleiden en accrediteren van therapeuten. Werkgroepvoorzitter en hoogleraar psychiatrie aan het UMCG Robert Schoevers over het belang van opleiding voor patiënten met veelal complexe problematiek: “We zien dat deze vorm van therapie, waarin patiënten in een veranderde bewustzijnsstaat komen, een bijzonder soort begeleiding vereist. Tijdens een behandeling kan diep traumatisch of persoonlijk materiaal naar boven komen. Goede begeleiding is essentieel. Dat moet door geaccrediteerde therapeuten gebeuren; als dat buiten de zorg om gebeurt is er een groter risico dat patiënten beschadigd raken. Bovendien zijn er nog veel onbeantwoorde vragen: voor welke patiënt werkt welk middel het best, voor wie helemaal niet, wat zijn de effecten op korte en langere termijn, etc. Die kennis is cruciaal voor brede implementatie.”

Met het manifest roepen de ondertekenaars het nieuwe kabinet op financiële middelen beschikbaar te stellen voor de oprichting van een netwerk en een landelijk onderzoeksprogramma, gericht op zorgvuldige en veilige implementatie voor deze bijzondere behandelvormen in het Nederlands zorgstelsel.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: UMCG
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : UMCG
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.umcg.nl/w/nieuws/manifest-psychedelische-therapie-kwetsbare-patienten
Originele titel: Psychiaters pleiten voor centrale regie psychedelische therapie voor kwetsbare patiënten
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2022-01-18

Relevante artikelen ...

Te weinig diepe hersenstimulatie toegepast bij psychiatrische patiënten De patiënt krijgt bij deze behandeling elektrodes in de hersenen ingebracht Ondanks bewijs dat het werkt, passen psychiaters diepe hersenstimulatie n... GGZ Thu, 16 Dec 2021, 14:06:59
Psychotherapie vermindert de invloed van stemmen bij kinderen Een auditieve hallucinatie betekent dat iemand iets hoort zonder dat daar geluid van buitenaf voor is Een nieuw ontwikkelde psychotherapie verminde... GGZ Sat, 28 Sep 2019, 17:23:10
Kosten van ADHD in kaart gebracht. ADHD (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder) is een ontwikkelingsstoornis. ADHD is een dure aandoening. Een internationale studie op basis van D... GGZ Tue, 26 Feb 2019, 21:39:27
Nieuw kwaliteitsinstituut GGZ Er wordt in het voorjaar een nieuw kwaliteitsinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg opgericht. Dit voorjaar wordt er een nieuw kwaliteitsinsti... GGZ Tue, 20 Mar 2018, 14:57:03
Richtlijn uitgebracht over het omgaan met probleemgedrag Depressief gedrag, angstig gedrag, apathisch gedrag, psychotisch gedrag en geagiteerd gedrag zijn benoemd als de meest belangrijke vormen van probleem... GGZ Wed, 07 Mar 2018, 13:44:33
Geweld binnen de psychiatrie Naar aanleiding van een onderzoek 'Geweld tegen hulpverleners in de psychiatrie' ziet GGZ Nederland vooral mogelijkheden voor verbeteringen in de same... GGZ Sat, 11 Nov 2017, 14:51:08