NZa ziet mogelijkheden voor ggz-patiënten om het afrekenen van het eigen risico te verbeteren

De NZa adviseert VWS om een eventuele aanpassing in het verrekenen van het eigen risico zorgbreed te onderzoeken. We zien voor ggz-patiënten mogelijkheden om het afrekenen van het eigen risico te verbeteren. Als dit echter alleen in een deel van de zorg gebeurt, dan kan dat ongewenste effect hebben in andere sectoren. Bovendien is een verschillend systeem van eigen risico niet duidelijk voor de patiënt. Dit schrijven we in de begeleidende brief bij ons Rapport verkenning afrekening eigen risico ggz.

We onderzochten op verzoek van VWS of het mogelijk is om in de ggz te gaan werken met een vast bedrag aan eigen risico per behandeling. Door de invoering van het zorgprestatiemodel gaat ongeveer 9% van de ggz-patiënten meer eigen risico betalen dan voorheen. Dit geldt voor patiënten die korte tijd in behandeling zijn, maar waarvan de behandeling in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt. In de oude bekostiging werd het eigen risico alleen aangesproken in het jaar dat de behandeling werd gestart.

We verkenden verschillende mogelijkheden en kwamen tot de conclusie dat voor de ggz een verrekening van het eigen risico per zorggebeurtenis de beste keuze lijkt voor de patiënt. Zo is het voor patiënten meteen duidelijk hoeveel eigen risico ze moeten betalen en zijn ze, totdat het eigen risico helemaal verbruikt is, minder kwijt aan eigen risico per ggz-bezoek.

Voor zorgverzekeraars leidt een aanpassing tijdelijk wel weer tot meer administratieve lasten. Dat deze optie de beste keuze is voor de ggz, wil niet zeggen dat dit ook zo is voor andere delen van de zorg. Bovendien is nog niet duidelijk wat het effect hiervan is op andere delen van de zorg. We adviseren VWS dan ook om de mogelijkheden voor een eventuele aanpassing van de verrekening van het eigen risico zorg

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/03/22/nza-aanpassen-verrekening-eigen-risico-zorgbreed-onderzoeken
Originele titel: NZa: aanpassen verrekening eigen risico zorgbreed onderzoeken
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-03-22

Relevante artikelen ...

Nieuwe ggz zorgaanbieders van goede wil, nog wel verbeteringen nodig Sinds dit jaar zijn nieuwe zorgaanbieders verplicht zich te melden Vorig jaar kreeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) 1.041 vrijwillige aan... GGZ Thu, 30 Jun 2022, 13:00:15
Constructieve gesprekken over acute ggz in de regio toegenomen Sinds 2020 wordt acute ggz niet meer via een prestatiebekostiging bekostigd Per 2020 is de inkoop en bekostiging van acute geestelijke gezondheidszor... GGZ Thu, 12 May 2022, 06:27:11
Antipsychoticagebruik onder jongeren niet verminderd Sinds de invoering van de Jeugdwet in 2015 is er geen duidelijke vermindering van het gebruik van antipsychotica door jongeren Onderzoekers van Erasm... GGZ Sun, 27 Mar 2022, 09:51:09
Noodzaak betere verhouding Emergis en zorgverzekeraars door rechter bekrachtigd Als een zorgaanbieder aanmerkelijke marktmacht heeft dan kan dat nadelig zijn voor patiënten en verzekerden Het is belangrijk dat zorgaanbieders en... GGZ Thu, 17 Mar 2022, 14:01:19
De Nederlandse ggz stelt jaarplan 2021 GGZ beschikbaar De Nederlandse ggz laat zich leiden door vijf ambities Vanaf dinsdag 12 januari is het jaarplan 2021 van de Nederlandse ggz online beschikbaar. We ga... GGZ Tue, 12 Jan 2021, 10:52:32
Tijdens begin tweede coronagolf lichte daling nieuwe ggz-behandelingen De resultaten geven dus een eerste beeld, maar zijn niet representatief voor de specialistische ggz in Nederland De gevolgen van de tweede coronagolf... GGZ Thu, 12 Nov 2020, 11:07:53

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com