NZa ziet mogelijkheden voor ggz-patiënten om het afrekenen van het eigen risico te verbeteren

De NZa adviseert VWS om een eventuele aanpassing in het verrekenen van het eigen risico zorgbreed te onderzoeken. We zien voor ggz-patiënten mogelijkheden om het afrekenen van het eigen risico te verbeteren. Als dit echter alleen in een deel van de zorg gebeurt, dan kan dat ongewenste effect hebben in andere sectoren. Bovendien is een verschillend systeem van eigen risico niet duidelijk voor de patiënt. Dit schrijven we in de begeleidende brief bij ons Rapport verkenning afrekening eigen risico ggz.

We onderzochten op verzoek van VWS of het mogelijk is om in de ggz te gaan werken met een vast bedrag aan eigen risico per behandeling. Door de invoering van het zorgprestatiemodel gaat ongeveer 9% van de ggz-patiënten meer eigen risico betalen dan voorheen. Dit geldt voor patiënten die korte tijd in behandeling zijn, maar waarvan de behandeling in twee verschillende kalenderjaren plaatsvindt. In de oude bekostiging werd het eigen risico alleen aangesproken in het jaar dat de behandeling werd gestart.

We verkenden verschillende mogelijkheden en kwamen tot de conclusie dat voor de ggz een verrekening van het eigen risico per zorggebeurtenis de beste keuze lijkt voor de patiënt. Zo is het voor patiënten meteen duidelijk hoeveel eigen risico ze moeten betalen en zijn ze, totdat het eigen risico helemaal verbruikt is, minder kwijt aan eigen risico per ggz-bezoek.

Voor zorgverzekeraars leidt een aanpassing tijdelijk wel weer tot meer administratieve lasten. Dat deze optie de beste keuze is voor de ggz, wil niet zeggen dat dit ook zo is voor andere delen van de zorg. Bovendien is nog niet duidelijk wat het effect hiervan is op andere delen van de zorg. We adviseren VWS dan ook om de mogelijkheden voor een eventuele aanpassing van de verrekening van het eigen risico zorg


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: NZa: aanpassen verrekening eigen risico zorgbreed onderzoeken
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 22 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!