(advertentie)

De verhouding tussen zorgverzekeraars en aanbieders lijkt daarnaast in evenwicht, wat goed is voor het contracteerproces

De 8 aanbieders die werken met de integrale geboortezorgprestaties en de zorgverzekeraars zijn positief over de manier waarop integrale bekostiging van de geboortezorg bijdraagt aan de samenwerking tussen professionals, maar ook over de verplaatsing van zorg van de tweedelijn, bijvoorbeeld van de gynaecoloog, naar de verloskundige in de eerstelijn. Dat blijkt uit een enquête die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft gehouden onder deze aanbieders en de zorgverzekeraars.

De verhouding tussen zorgverzekeraars en deze aanbieders lijkt daarnaast in evenwicht, wat goed is voor het contracteerproces. Ook worden afspraken gemaakt over kwaliteit en ervaren de meeste aanbieders inmiddels minder administratieve lasten dan in de beginfase. In een informatiekaart geven we een overzicht van de resultaten. 

Waarom integrale bekostiging?
De integrale bekostiging moet drempels in de bekostiging wegnemen die vergaande samenwerking bemoeilijken. Uit talloze rapporten blijkt dat de kwaliteit van de Nederlandse geboortezorg voor verbetering vatbaar is. Sleutel voor verbetering is steeds: samenwerking tussen de eerste en de tweedelijn. De NZa vindt de kwaliteit van de geboortezorg van essentieel belang. De zorgstandaard voor geboortezorg is een integrale standaard. Deze schrijft voor alle aanbieders in de geboortezorg nauwe samenwerking voor. Daarom willen we dat het - naast de monodisciplinaire bekostiging van de verloskunde - ook mogelijk is om de zorg voor moeder en (het ongeboren) kind integraal te bekostigen.

Organisaties die nu al naar tevredenheid zo samenwerken, moeten financiële zekerheid hebben naar de toekomst toe. Het is dan ook van belang om nu knopen door te hakken. Aan het einde van dit jaar verloopt het experiment integrale bekostiging. Zonder besluit van de minister van VWS over reguliere bekostiging van de integrale geboortezorg kunnen deze organisaties die nu juist laten zien dat verdergaande samenwerking mogelijk is, niet voortbestaan en gaat jaren werk verloren.

Monodisciplinaire en integrale bekostiging
We merken dat over integrale bekostiging van geboortezorg nogal wat misverstanden bestaan. Er is sprake van een tweesporenbeleid. Dat betekent dat de integrale bekostiging een aanvulling is op de huidige bekostiging. Partijen die door willen met de integrale bekostiging moeten dat kunnen. Tegelijkertijd zullen we samen met veldpartijen onderzoeken op welke manier we de huidige bekostiging kunnen doorontwikkelen om deze meer passend te maken voor integrale geboortezorg. Dit wijkt af van wat we in september 2020 in ons ‘Advies toekomst bekostiging integrale geboortezorg’ adviseerden. Ons advies is niet volledig overgenomen. De zorgen van partijen hebben geleid tot dit tweesporenbeleid waarin, in tegenstelling tot ons advies, monodisciplinaire bekostiging niet afgeschaft wordt in 2028.

Ook verandert er niets in de mate van keuzevrijheid van vrouwen, al begrijpen wij dat deze perceptie wel leeft. Een vrouw mag altijd en op ieder moment kiezen voor een (andere) verloskundigepraktijk, de plek van de bevalling en kraamzorgorganisatie. Hierbij maakt het niet uit of zij zorg afneemt bij een aanbieder die werkt met monodisciplinaire of integrale prestaties.

Een veelgehoorde angst die wij horen van verloskundigen is daarnaast dat zij bang zijn om hun autonomie te verliezen als ze in één organisatie moeten samenwerken met gynaecologen in het ziekenhuis. De integrale bekostiging voor aanbieders van integrale geboortezorg biedt hen de mogelijkheid om als één organisatie te declareren, onderling te verdelen en kwaliteitsafspraken te maken. In de enquête zien we niet terug dat verloskundigen binnen een IGO minder autonomie ervaren. Natuurlijk blijven we de ontwikkelingen in de geboortezorg nauwgezet volgen en staan we open voor signalen, allemaal in het belang van de beste zorg voor moeder in kind.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/01/13/positieve-ervaringen-met-integrale-geboortezorgprestaties-ook-monodisciplinair-declareren-blijft-mogelijk
Originele titel: Positieve ervaringen met integrale geboortezorgprestaties, ook monodisciplinair declareren blijft mogelijk
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-01-15

Relevante artikelen ...

EUCARE heeft waarschuwing gekregen om overtreding regels zorginkoopproces Zorgverzekeraars zijn verplicht om uiterlijk op 1 april het zorginkoopbeleid voor het komende jaar te publiceren De NZa geeft zorgverzekeraar EUCARE ... Anders Wed, 03 Nov 2021, 11:31:20
Offertes mondzorgbehandelingen door NZA gecheckt Voor een behandeling start kan een patiënt altijd om een offerte vragen Voor aanbieders in de mondzorg is het inmiddels duidelijk: patiënten kunnen a... Anders Thu, 28 Oct 2021, 14:47:22
Verbetering in zorgaanbod en contractering transgenderzorg Dit blijkt uit de voortgangsbrief die Kwartiermaker Transgenderzorg Michiel Verkoulen heeft gestuurd aan alle betrokkenen in de transgenderzorg De ca... Anders Mon, 03 May 2021, 14:30:43
Grote regionale verschillen in wachttijden Dat blijkt uit onze analyse van de productiecijfers tot en met januari van Dutch Hospital Data Er zijn in januari 2021 meer patiëntcontacten geweest ... Anders Mon, 01 Mar 2021, 14:49:12
Ruim 2 miljoen mensen kregen van apotheek doorgeleverde bereiding De productie is onder voorwaarden toegestaan Openbare apotheken verstrekten in 2019 aan ruim 2 miljoen mensen in totaal 6,4 miljoen keer een doorgele... Anders Fri, 02 Oct 2020, 11:52:20
Landelijke dekking van zorg ter bevordering van een gezonde leefstijl nodig GLI-programma’s die door het RIVM erkend zijn, worden vanaf 1 januari 2019 vanuit de basisverzekering vergoed Gecombineerde leefstijlinterventie (GLI... Anders Mon, 22 Jun 2020, 15:08:02