(advertentie)

Afgelopen woensdag deed de voorzieningenrechter uitspraak in het kort geding dat was aangespannen tegen Stichting Benchmark GGZ (SBG).

De rechter oordeelde dat de eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de privacy is geschonden en dat de gegevensregistratie onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens valt. Het is een geruststelling dat de rechter niet het tegenovergestelde heeft geconcludeerd. Tegelijkertijd geeft de voorzieningenrechter ook aan dat voor een definitief oordeel nader onderzoek nodig is. Het is nog onbekend wat deze uitspraak betekent voor een eventuele verdere procedure.

Daarnaast willen wij niet voorbij gaan aan het feit dat ROM de afgelopen periode meer dan eens ter discussie stond. Partijen hebben een ROM-akkoord gesloten waarin de doorontwikkeling van ROM, zowel voor het gebruik ten behoeve van spiegelinformatie als voor het bieden van keuze- en zorginkoopinformatie, centraal staat. GGZ Nederland is van mening dat deze uitspraak daar niets aan af doet. Wij willen dan ook, voordat wij met een nieuw advies komen over de aanlevering van gegevens, eerst met partijen in overleg over het hoe en wat voor een vervolg. Dit neemt niet weg dat GGZ Nederland een groot voorstander blijft van ROM om de kwaliteit van zorg te verbeteren en om deze transparant te maken. Wij moedigen onze leden dan ook aan om ROM te blijven gebruiken en hopen zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over het vervolg.

Bron: GGZ Nederland

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2021-05-12

Relevante artikelen ...

Voor een betere ggz Input van de Nederlandse ggz voor de verkiezingsprogramma’s en de contourennota VWS. Een mentaal veerkrachtige, inclusieve en veilige samenleving is ... GGZ Mon, 31 Aug 2020, 06:47:12
De ggz pleit voor ruimhartige regeling zorgbonus Begin september maakt VWS meer bekend over de definitieve inhoud van de bonusregeling De Nederlandse ggz en andere zorgbranches vinden het maken va... GGZ Sun, 23 Aug 2020, 05:55:56
GGZ Nederland blij met uitspraak kort geding over tarieven forensische zorg GGZ Nederland verwacht van de minister dat hij met de zorgaanbieders in gesprek gaat over een passende vergoeding Aanbieders van forensische zorg moe... GGZ Tue, 28 Jan 2020, 16:31:00
Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz (Wvggz) in Bij de wet verplichte ggz staat behandelen voorop in plaats van gedwongen opname Op 1 januari 2020 gaat de Wet verplichte ggz (Wvggz) in. De nieuwe w... GGZ Sun, 29 Dec 2019, 11:22:44
Problemen bijcontractering GGZ Gesprekken tussen de zorgverzekeraar en GGNet hebben tot nu toe nog niet geleid tot bijcontracteringsafspraken Afgelopen maandag kondigde GGNet een p... GGZ Wed, 23 Oct 2019, 10:12:52
Besteed meer aandacht aan LVB bij intake Er  zou bij intake meer aandacht moeten komen voor mensen met een licht verstandelijke beperking GGZ Nederland deelt graag goede voorbeelden v... GGZ Tue, 01 Oct 2019, 07:24:10