De twee organisaties hebben afgesproken dat zij elkaar informeren over zorgwekkende financiële situaties

De Jeugdautoriteit (JA) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hebben een samenwerkingsprotocol ondertekend. Daarin hebben zij afspraken vastgelegd over onderlinge samenwerking, het uitwisselen van informatie en het signaleren van risico’s bij gecombineerde aanbieders. Dit zijn zorgaanbieders die zowel jeugdzorg als zorg vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) leveren. Het protocol is op 24 maart in de Staatscourant gepubliceerd en is vanaf 25 maart 2022 in werking getreden.

De NZa zet zich in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg in Nederland en houdt onder meer toezicht op de continuïteit van zorg in de Zvw en Wlz. De JA heeft een onafhankelijke rol in het samenspel tussen gemeenten, jeugdzorgregio’s en aanbieders met als doel om de continuïteit van jeugdhulp te bevorderen.
 
De twee organisaties hebben afgesproken dat zij elkaar informeren over zorgwekkende financiële situaties bij instellingen die zowel jeugdzorg als zorg vanuit de Zvw of Wlz leveren, waardoor burgers geen zorg meer dreigen te krijgen. Ook informeren ze elkaar tijdig over onderzoeken die elkaars werkveld kunnen raken en geven ze gezamenlijk gevraagd en ongevraagd advies aan de Minister van VWS over aangelegenheden die zowel Jeugdautoriteit als NZa betreffen. Daarnaast zetten de Jeugdautoriteit en de NZa in op samen leren en ontwikkelen. 

Karina Raaijmakers, directeur Toezicht bij de NZa: Zorginstellingen leveren vaak zorg over domeinen heen. Als wij relevante informatie met elkaar delen kunnen we samenwerken om een sluiting te voorkomen of faillissement gecontroleerd te laten verlopen. Ook Daniëlle Wille, waarnemend directeur van de Jeugdautoriteit, is blij met het samenwerkingsprotocol:

Met het samenwerkingsprotocol kunnen de JA en NZa elkaar versterken op raakvlakken van hun activiteiten. Ook kan overlap van inspanningen worden voorkomen en kan de belasting voor gecombineerde aanbieders tot een verantwoord minimum worden beperkt. Daarnaast is het belangrijk dat we naar de sector transparant zijn over de informatie die we met elkaar delen.Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Jeugdautoriteit en NZa maken afspraken over samenwerking
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 30 mrt 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!