De Woenselse Poort, onderdeel van Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen (GGzE), maakt stappen in het realiseren van haar verbetertraject.

De veranderingen die nu plaatsvinden hebben vooral betrekking op wijzigingen in de structuur van de organisatie en het vervullen van vacatures. Dit blijkt uit het eerste vervolgbezoek van de Inspectie Veiligheid en Justitie (Inspectie VenJ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Aanleiding voor het vervolgonderzoek
Aanleiding voor dit gezamenlijke vervolgonderzoek zijn de eerdere toezichtstrajecten vanuit zowel de Inspectie VenJ als de IGZ.

De Inspectie VenJ voerde in 2016 een incidentonderzoek uit en concludeerde toen dat er sprake was van een onveilig leef- en werkklimaat voor cliënten en medewerkers in De Woenselse Poort.

Ook vanuit de IGZ liep een onderzoek naar de zorgverlening in De Woenselse Poort op basis waarvan De Woenselse Poort verbetermaatregelen moest nemen. Besloten is daarom om gezamenlijk onderzoek te doen vanuit beide inspecties. Daarop heeft GGzE een verbeterplan voor De Woenselse Poort opgesteld.

Vier vervolgbezoeken om voortgang van het verbetertraject te beoordelen
Op 23 februari 2017 brachten de Inspectie VenJ en de IGZ een eerste bezoek (in een reeks van vier) om de voortgang van het verbetertraject te beoordelen. In de vervolgbezoeken besteden beide inspecties ook aandacht aan de effecten van de verbeteracties. Daarbij wordt stilgestaan bij de ervaring van cliënten en medewerkers ten aanzien van het verbetertraject.

Publicaties

Terugkoppeling eerste vervolgbezoek De Woenselse Poort

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2019-02-19

Relevante artikelen ...

Kwaliteit kinderopvang naar een hoger niveau Baby’s en peuters krijgen vanaf volgend jaar nog betere opvang. De kwaliteit van de kinderopvang en de peuterspeelzalen gaat omhoog. Er komt voor w... Jeugdzorg Tue, 30 May 2017, 14:36:21
Ieder kind heeft recht op onderwijs. Scholen die onderwijs voor kinderen met EMB bieden, zijn niet overal in het land te vinden. Ieder kind heeft recht op onderwijs. Dat staat in het VN-... Jeugdzorg Tue, 26 Jun 2018, 10:52:26
Meeste aanbieders kleinschalige jeugdhulp met verblijf wekken voldoende vertrouwen De inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg hebben de afgelopen maanden een Toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf uitgevoerd bij 26 aanbieders. ... Jeugdzorg Tue, 20 Jun 2017, 12:21:25
Kaalslag dreigt in de gespecialiseerde jeugdhulp Net als alle andere ouders wil ik dat mijn kinderen gezond en gelukkig opgroeien. Helaas is dit niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms is profess... Jeugdzorg Thu, 14 Sep 2017, 13:14:39
Hulpverlening bij jongere schoot tekort De Inspecties concluderen dat de jongen geen verantwoorde hulp werd geboden en dat er onvoldoende toezicht op hem was na het opleggen van jeugdreclass... Jeugdzorg Thu, 07 Dec 2017, 14:23:27

(advertentie)