Het blijkt voor VWS geen eenvoudige opgaaf om vast te stellen hoe deze bonus bij de juiste mensen terecht kan komen

In juni van dit jaar besloot minister Hugo de Jonge (VWS) medewerkers in de zorg te belonen met een eenmalige bonus van €1.000 netto voor de uitzonderlijke prestatie die ze hebben geleverd tijdens de Corona-pandemie.

Het blijkt voor VWS geen eenvoudige opgaaf om vast te stellen hoe deze bonus bij de juiste mensen terecht kan komen. Dit heeft tot gevolg dat de uitkering van de bonus langer op zich laat wachten dan aanvankelijk gedacht, maar inmiddels komt er wel meer tekening in.

Aanvraagloket in oktober open
De komende weken werkt het ministerie van VWS de regeling nader uit, met inspraak van de sociale partners. Naar verwachting maakt VWS begin september de regeling en begeleidende informatie bekend. Op basis daarvan kunnen de umc’s doorgeven voor hoeveel zorgprofessionals ze de bonus aanvragen. Het kabinet streeft ernaar om het aanvraagloket in oktober 2020 open te stellen. De bonussen zullen namens, en voor rekening van het ministerie via de salarisadministratie van de umc’s aan medewerkers worden uitbetaald.

Voor wie is de bonus bedoeld?
De bonus is bedoeld voor zorgprofessionals en ondersteunend personeel die zich tijdens de periode 1 maart tot 1 september 2020 hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19, of die hebben bijgedragen aan de strijd tegen het coronavirus. Welke beroepen hiervoor volgens het ministerie van VWS in aanmerking komen, is te lezen in bijgaande contourenschets van VWS d.d. 25 juni 2020. De grens wordt gelegd bij een bruto jaarloon van twee keer modaal (€ 73.000) bij een voltijd dienstverband. Medisch specialisten en beroepen behorend tot de mondzorg worden uitgesloten. Dit overzicht is echter nog niet volledig. VWS werkt aan een handreiking waarin zo volledig mogelijk wordt aangegeven welke groepen ervoor in aanmerking komen.

Meer informatie

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NFU
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NFU
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nfu.nl/actueel/zorgbonus-nog-in-voorbereiding
Originele titel: Zorgbonus nog in voorbereiding
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-08-10

Relevante artikelen ...

Verlenging uitdelen van zelftesten op luchthavens Naar verwachting worden tot en met eind september ruim 1,5 miljoen zelftesten uitgedeeld  aan reizigers Ook in september zullen reizigers die aa... Management & beleid Wed, 18 Aug 2021, 14:20:48
Apotheken worden gevraagd om plastic rietjes in te kopen voor mensen met medisch noodzakelijk gebruik Aanleiding voor dit verzoek van IenW en VWS is het verbod op het in de handel brengen van kunststof drinkrietjes voor eenmalig gebruik De ministeries... Management & beleid Wed, 14 Jul 2021, 20:11:21
Focus op passende zorg nog hard nodig De omslag naar passende zorg is nodig om de zorgkosten beheersbaar te houden en uitgestelde zorg in te halen In 2020 en 2021 leverden zorgaanbieders ... Management & beleid Sun, 06 Jun 2021, 06:37:00
Artsen die hydroxychloroquine of ivermectine voorschrijven tegen corona krijgen boete Deze medicijnen mogen alleen worden voorgeschreven voor de ziekten waarvoor ze zijn geregistreerd of ten behoeve van wetenschappelijk klinisch onderzo... Management & beleid Sat, 27 Mar 2021, 14:14:39
Het programma Zinnige Zorg heeft nauwelijks kostenbesparingen opgeleverd Onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat het programma de verwachtingen niet heeft waargemaakt Het is de afgelopen zes jaar niet gelukt om ... Management & beleid Wed, 14 Oct 2020, 18:09:27
Zorgpersoneel moet coronaschadeloosstelling krijgen FNV onderzoekt of juridische stappen kunnen worden ondernomen tegen de overheid FNV Zorg & Welzijn wil dat de overheid werknemers in zorg en welzijn,... Management & beleid Thu, 24 Sep 2020, 15:15:04