Present heeft inmiddels voldoende maatregelen genomen waardoor acuut gevaar en spoedeisendheid niet meer aanwezig zijn

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Stichting Present in Leerdam een bevel en een last onder dwangsom gegeven. De maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen schoten er ernstig tekort. Het bevel en de last onder dwangsom gingen over de locatie aan het Meesplein waar Present ouderenzorg biedt. Present moest de tekortkomingen onmiddellijk aanpakken om weer aan de normen voor goede en veilige zorg te voldoen. Present heeft inmiddels voldoende maatregelen genomen waardoor acuut gevaar en spoedeisendheid niet meer aanwezig zijn. Daarom zijn het bevel en de daarbij horende last onder dwangsom komen te vervallen.

De inspectie heeft het bevel vrijdag 2 oktober gegeven. Omdat Present de tekortkomingen niet direct aanpakte, legde de inspectie een paar dagen later een last onder dwangsom op. Present heeft daarop de rechter gevraagd een voorziening te treffen tegen deze maatregelen en tegen de publicatie ervan. De rechter heeft Present gisteren in het ongelijk gesteld. Daarom publiceert de inspectie de maatregelen alsnog.

Dit is er aan de hand
De inspectie zag tijdens een bezoek op 1 oktober 2020 diverse tekortkomingen. Zo past Present de infectiepreventie- en hygiënerichtlijnen, voorschriften en protocollen niet correct en zorgvuldig toe. Ook hadden zorgverleners onvoldoende kennis over het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Adequate sturing op het naleven van landelijke corona-richtlijnen en adviezen van de GGD op het gebied van infectiepreventie ontbrak.
Daarom heeft de inspectie een bevel gegeven. De inspectie geeft een bevel aan een zorgaanbieder als er een direct en dringend gevaar is voor de veiligheid of gezondheid van cliënten.

Een greep uit de bevindingen van de inspectie:

  • Tegen het advies van de GGD in was er geen infectiepreventiespecialist betrokken en geen aanspreekpunt voor zorgmedewerkers op het gebied van infectiepreventie.
  • Ook werd met vuile persoonlijke beschermingsmiddelen in een schone omgeving gewerkt, bijvoorbeeld bij negatief geteste cliënten en in de omkleedtent voor zorgverleners.
  • Positief en negatief geteste zorgverleners maakten gebruik van dezelfde gezamenlijke ruimtes zoals de lunchruimte, toiletten en kantoor.
  • Het gebouw was niet schoon. Er lagen meerdere vuilniszakken met afval in de gangen.

Dit moest Present doen
Om verdere besmettingen te voorkomen moest Present in de zorgverlening, bij het gebruik van ruimtes en materialen en bij contacten tussen zorgverleners onderling adequaat onderscheid maken tussen wel en niet besmet met het coronavirus. Ook moest Present per direct negatief geteste cliënten scheiden van de positief geteste cliënten.

Op 6 oktober constateerde de inspectie tijdens een inspectiebezoek dat Present niet aan het bevel had voldaan. Om te zorgen dat Present alsnog verbeteringen doorvoerde legde de inspectie een last onder dwangsom op.

Op 9 oktober bracht de inspectie opnieuw een bezoek aan Present om (onder andere) de naleving van het bevel te toetsen. Tijdens dat bezoek constateerde de inspectie dat Present voldoende maatregelen heeft genomen om de situatie te verbeteren. Hierdoor is het acute gevaar en de spoedeisendheid niet meer aanwezig. Het bevel is daarom niet verlengd. Hiermee is ook de last onder dwangsom komen te vervallen.

Hoe nu verder
De inspectie constateerde tijdens het bezoek op 1 oktober meerdere tekortkomingen die risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg met zich meebrengen. Ook heeft de inspectie zorgen over het waarborgen van de maatregelen op langere termijn die Present heeft genomen op basis van het bevel. De inspectie beraadt zich op vervolgstappen.

Documenten
Bevel Present locatie Meesplein 2 oktober 2020 Leerdam
Vervolg bevel en last onder dwangsom Present Meesplein 9 oktober 2020 Leerdam
LOD Present Meesplein 7 oktober 2020 Leerdam

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/10/14/bevel-en-last-onder-dwangsom-voor-stichting-present-in-leerdam-inmiddels-beeindigd
Originele titel: Bevel en last onder dwangsom voor Stichting Present in Leerdam, inmiddels beëindigd
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-10-14

Relevante artikelen ...

De Trans in Emmen niet meer onder verscherpt toezicht Het afgelopen half jaar zijn voldoende verbeteringen doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op Stichting De ... Management & beleid Tue, 10 May 2022, 14:17:43
Flevostate uit Emmeloord is gestopt met zorg Alle zorgtrajecten zijn overgedragen aan andere jeugdhulpaanbieders De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing voor Flevostate uit Emm... Management & beleid Mon, 02 May 2022, 15:56:41
KC Almere BV moet onmiddellijk de praktijk sluiten De praktijk mag pas weer open wanneer de inspectie vindt dat de zorg veilig is KC Almere, een praktijk voor kaakchirurgie in Almere, moet onmiddellij... Management & beleid Tue, 19 Apr 2022, 09:21:14
Ggz-aanbieder Compass B.V.heeft last onder dwangsom gekregen Met de last onder dwangsom dwingt de inspectie af dat Compass uiterlijk op 22 april weer een raad van commissarissen heeft De Inspectie Gezondheidszo... Management & beleid Wed, 30 Mar 2022, 05:41:40
Stichting Amsta in Amsterdam niet meer onder toezicht De zorginstelling heeft de afgelopen negen maanden verbeteringen doorgevoerd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het verscherpt toezicht op d... Management & beleid Sun, 27 Mar 2022, 11:53:30
Stepwork Transgenderzorg heeft zorgverlening gestopt Stepwork ging tussen het moment van toezicht en de publicatie van de aanwijzing failliet De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing vo... Management & beleid Wed, 05 Jan 2022, 14:14:48

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com