(advertentie)

Present heeft inmiddels voldoende maatregelen genomen waardoor acuut gevaar en spoedeisendheid niet meer aanwezig zijn

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Stichting Present in Leerdam een bevel en een last onder dwangsom gegeven. De maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen schoten er ernstig tekort. Het bevel en de last onder dwangsom gingen over de locatie aan het Meesplein waar Present ouderenzorg biedt. Present moest de tekortkomingen onmiddellijk aanpakken om weer aan de normen voor goede en veilige zorg te voldoen. Present heeft inmiddels voldoende maatregelen genomen waardoor acuut gevaar en spoedeisendheid niet meer aanwezig zijn. Daarom zijn het bevel en de daarbij horende last onder dwangsom komen te vervallen.

De inspectie heeft het bevel vrijdag 2 oktober gegeven. Omdat Present de tekortkomingen niet direct aanpakte, legde de inspectie een paar dagen later een last onder dwangsom op. Present heeft daarop de rechter gevraagd een voorziening te treffen tegen deze maatregelen en tegen de publicatie ervan. De rechter heeft Present gisteren in het ongelijk gesteld. Daarom publiceert de inspectie de maatregelen alsnog.

Dit is er aan de hand
De inspectie zag tijdens een bezoek op 1 oktober 2020 diverse tekortkomingen. Zo past Present de infectiepreventie- en hygiënerichtlijnen, voorschriften en protocollen niet correct en zorgvuldig toe. Ook hadden zorgverleners onvoldoende kennis over het gebruik van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen. Adequate sturing op het naleven van landelijke corona-richtlijnen en adviezen van de GGD op het gebied van infectiepreventie ontbrak.
Daarom heeft de inspectie een bevel gegeven. De inspectie geeft een bevel aan een zorgaanbieder als er een direct en dringend gevaar is voor de veiligheid of gezondheid van cliënten.

Een greep uit de bevindingen van de inspectie:

  • Tegen het advies van de GGD in was er geen infectiepreventiespecialist betrokken en geen aanspreekpunt voor zorgmedewerkers op het gebied van infectiepreventie.
  • Ook werd met vuile persoonlijke beschermingsmiddelen in een schone omgeving gewerkt, bijvoorbeeld bij negatief geteste cliënten en in de omkleedtent voor zorgverleners.
  • Positief en negatief geteste zorgverleners maakten gebruik van dezelfde gezamenlijke ruimtes zoals de lunchruimte, toiletten en kantoor.
  • Het gebouw was niet schoon. Er lagen meerdere vuilniszakken met afval in de gangen.

Dit moest Present doen
Om verdere besmettingen te voorkomen moest Present in de zorgverlening, bij het gebruik van ruimtes en materialen en bij contacten tussen zorgverleners onderling adequaat onderscheid maken tussen wel en niet besmet met het coronavirus. Ook moest Present per direct negatief geteste cliënten scheiden van de positief geteste cliënten.

Op 6 oktober constateerde de inspectie tijdens een inspectiebezoek dat Present niet aan het bevel had voldaan. Om te zorgen dat Present alsnog verbeteringen doorvoerde legde de inspectie een last onder dwangsom op.

Op 9 oktober bracht de inspectie opnieuw een bezoek aan Present om (onder andere) de naleving van het bevel te toetsen. Tijdens dat bezoek constateerde de inspectie dat Present voldoende maatregelen heeft genomen om de situatie te verbeteren. Hierdoor is het acute gevaar en de spoedeisendheid niet meer aanwezig. Het bevel is daarom niet verlengd. Hiermee is ook de last onder dwangsom komen te vervallen.

Hoe nu verder
De inspectie constateerde tijdens het bezoek op 1 oktober meerdere tekortkomingen die risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg met zich meebrengen. Ook heeft de inspectie zorgen over het waarborgen van de maatregelen op langere termijn die Present heeft genomen op basis van het bevel. De inspectie beraadt zich op vervolgstappen.

Documenten
Bevel Present locatie Meesplein 2 oktober 2020 Leerdam
Vervolg bevel en last onder dwangsom Present Meesplein 9 oktober 2020 Leerdam
LOD Present Meesplein 7 oktober 2020 Leerdam

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IGJ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IGJ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.igj.nl/actueel/nieuws/2020/10/14/bevel-en-last-onder-dwangsom-voor-stichting-present-in-leerdam-inmiddels-beeindigd
Originele titel: Bevel en last onder dwangsom voor Stichting Present in Leerdam, inmiddels beëindigd
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-10-14

Relevante artikelen ...

Wmo-toezicht moet verbeterd worden Vanaf het begin had de opbouw van het toezicht bij de gemeenten een lage prioriteit Het tempo waarin gemeenten het Wmo-toezicht invullen blijft te la... Management & beleid Tue, 08 Dec 2020, 14:47:53
Marketingcampagnes voor geneesmiddelen beboet Farmaceutische bedrijven zetten bij de introductie van nieuwe geneesmiddelen op de markt diverse marketing- en salesactiviteiten in Verschillende far... Management & beleid Tue, 01 Dec 2020, 15:40:41
123 Tandartsen en Orthodontie B.V. in Deventer geen aanwijzing meer De zorgaanbieder voldoet inmiddels aan alle voorwaarden die de inspectie heeft opgelegd De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing teg... Management & beleid Thu, 05 Nov 2020, 14:14:40
Tekortkomingen door Stichting Alerimus weggenomen Alerimus heeft de tekortkomingen in de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende weggenomen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft het ... Management & beleid Tue, 03 Nov 2020, 19:28:56
Huize Brandsen in Baarn onder verscherpt toezicht De inspectie constateert risico’s voor de kwaliteit en veiligheid van zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft Stichting Woon- Zorgflat Brand... Management & beleid Wed, 28 Oct 2020, 06:55:16
Huisartsenpraktijk Eindhoven geen aanwijzingen en last onder dwangsom meer Het centrum is gestopt met het verlenen van zorg en de patiënten hebben een andere huisarts De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de aanwijzing... Management & beleid Wed, 14 Oct 2020, 15:22:26