Samenwerken in een integrale organisatie voor geboortezorg kan helpen om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren

De tijdelijke regeling om integrale geboortezorgorganisaties te bekostigen wordt eind van dit jaar nog niet omgezet in een structurele regeling. Dat besloot de Tweede Kamer. Minister van Ark had de motie van de Kamer ontraden. Zij had aan de Kamer voorgesteld integrale bekostiging deel uit te laten maken van reguliere bekostiging. Dat voorstel van de minister was ook in lijn met het advies dat de Nederlandse Zorgautoriteit hier eerder over heeft uitgebracht.

Huidige regeling loopt door tot eind 2022
Op dit moment maken kraamverzorgenden, verloskundigen en gynaecologen die  intensief samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie gebruik van de beleidsregel Integrale geboortezorg. De NZa verwacht nu een brief waarin ons gevraagd wordt deze bekostigingsmogelijkheid met een jaar te verlengen door het experiment in stand te laten tot en met 31 december 2022.

Daarnaast blijven we in gesprek met alle partijen en het ministerie van VWS om toe te werken naar een passende bekostiging van integrale geboortezorg. Dat is belangrijk voor de continuïteit van organisaties die nu al samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie en doet ook recht aan de grote inspanning die door alle betrokken professionals geleverd wordt. 

Samenwerken in een integrale organisatie voor geboortezorg kan helpen om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren. Ook kan het helpen de perinatale sterfte verder terug te dringen. Zo biedt de integrale bekostiging van de geboortezorg meer mogelijkheden voor preventie door de eerstelijn. Dit gaat bovendien mogelijke onnodige medicalisering tegen. De zorg voor moeder en kind wordt bij deze samenwerking namelijk betaald in de vorm van volledige zwangerschapstrajecten.

Onderzoek naar alternatieve vormen van bekostigen samenwerking
Ook blijven we zoals afgesproken de komende jaren met de sector samenwerken aan het verbeteren van de bekostiging van de integrale geboortezorg zodat deze voor alle partijen zo passend mogelijk is. Zoals ook al in ons advies opgenomen, staan we daarbij open voor alternatieve experimenten om de geboortezorg te bekostigen en zullen deze ondersteunen.

Maak zwangeren niet onnodig ongerust
De laatste weken zien we dat er veel desinformatie wordt verspreid over de integrale bekostiging, vooral door zorgaanbieders die geen heil zien in zo’n nieuwe organisatievorm. We roepen deze zorgaanbieders op te stoppen met het verspreiden van deze onjuiste informatie en zwangeren niet onnodig ongerust te maken. Wij hebben oog voor alle reële zorgen die er onder zorgaanbieders leven. Samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie is een optie. U kunt nog steeds op dezelfde manier de zorg vergoed krijgen. 

Keuzevrijheid blijft bestaan, ook bij integrale bekostiging geboortezorg
Een integrale bekostiging  verandert niets voor de keuzevrijheid van zwangere vrouwen. Ook als de regeling wel structureel was geworden, kunnen zwangeren altijd zelf kiezen voor een eerstelijns verloskundige, kraamzorgorganisatie of ziekenhuis in de buurt.

Wilt u meer weten, lees dan ons advies van september 2020. Of bekijk onze video over integrale geboortezorg.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Website bezoeken
  • Originele titel: Nog geen structurele bekostiging voor intensiever samenwerken in de geboortezorg
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 03 mrt 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!