Samenwerken in een integrale organisatie voor geboortezorg kan helpen om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren

De tijdelijke regeling om integrale geboortezorgorganisaties te bekostigen wordt eind van dit jaar nog niet omgezet in een structurele regeling. Dat besloot de Tweede Kamer. Minister van Ark had de motie van de Kamer ontraden. Zij had aan de Kamer voorgesteld integrale bekostiging deel uit te laten maken van reguliere bekostiging. Dat voorstel van de minister was ook in lijn met het advies dat de Nederlandse Zorgautoriteit hier eerder over heeft uitgebracht.

Huidige regeling loopt door tot eind 2022
Op dit moment maken kraamverzorgenden, verloskundigen en gynaecologen die  intensief samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie gebruik van de beleidsregel Integrale geboortezorg. De NZa verwacht nu een brief waarin ons gevraagd wordt deze bekostigingsmogelijkheid met een jaar te verlengen door het experiment in stand te laten tot en met 31 december 2022.

Daarnaast blijven we in gesprek met alle partijen en het ministerie van VWS om toe te werken naar een passende bekostiging van integrale geboortezorg. Dat is belangrijk voor de continuïteit van organisaties die nu al samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie en doet ook recht aan de grote inspanning die door alle betrokken professionals geleverd wordt. 

Samenwerken in een integrale organisatie voor geboortezorg kan helpen om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren. Ook kan het helpen de perinatale sterfte verder terug te dringen. Zo biedt de integrale bekostiging van de geboortezorg meer mogelijkheden voor preventie door de eerstelijn. Dit gaat bovendien mogelijke onnodige medicalisering tegen. De zorg voor moeder en kind wordt bij deze samenwerking namelijk betaald in de vorm van volledige zwangerschapstrajecten.

Onderzoek naar alternatieve vormen van bekostigen samenwerking
Ook blijven we zoals afgesproken de komende jaren met de sector samenwerken aan het verbeteren van de bekostiging van de integrale geboortezorg zodat deze voor alle partijen zo passend mogelijk is. Zoals ook al in ons advies opgenomen, staan we daarbij open voor alternatieve experimenten om de geboortezorg te bekostigen en zullen deze ondersteunen.

Maak zwangeren niet onnodig ongerust
De laatste weken zien we dat er veel desinformatie wordt verspreid over de integrale bekostiging, vooral door zorgaanbieders die geen heil zien in zo’n nieuwe organisatievorm. We roepen deze zorgaanbieders op te stoppen met het verspreiden van deze onjuiste informatie en zwangeren niet onnodig ongerust te maken. Wij hebben oog voor alle reële zorgen die er onder zorgaanbieders leven. Samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie is een optie. U kunt nog steeds op dezelfde manier de zorg vergoed krijgen. 

Keuzevrijheid blijft bestaan, ook bij integrale bekostiging geboortezorg
Een integrale bekostiging  verandert niets voor de keuzevrijheid van zwangere vrouwen. Ook als de regeling wel structureel was geworden, kunnen zwangeren altijd zelf kiezen voor een eerstelijns verloskundige, kraamzorgorganisatie of ziekenhuis in de buurt.

Wilt u meer weten, lees dan ons advies van september 2020. Of bekijk onze video over integrale geboortezorg.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/02/26/nog-geen-structurele-bekostiging-voor-intensiever-samenwerken-in-de-geboortezorg
Originele titel: Nog geen structurele bekostiging voor intensiever samenwerken in de geboortezorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-03-03

Relevante artikelen ...

Inkoop paramedische zorg moet veranderen Bij het inkopen van zorg zou het gesprek tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten gaan over wat de beste zorg is voor de patiënt De Nederland... Management & beleid Tue, 12 Oct 2021, 14:51:41
Focusgroepen om kosten opleidingen in kaart te brengen gestart De NZa is bezig met het kostenonderzoek naar de medische vervolgopleidingen (mvo) in de medisch-specialistische zorg De Nederlandse Zorgautoriteit ga... Management & beleid Thu, 26 Aug 2021, 10:50:12
Focus op passende zorg nog hard nodig De omslag naar passende zorg is nodig om de zorgkosten beheersbaar te houden en uitgestelde zorg in te halen In 2020 en 2021 leverden zorgaanbieders ... Management & beleid Sun, 06 Jun 2021, 06:37:00
Onverminderd hoge druk op de ziekenhuizen Dit blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) De druk op de reguliere ziekenhuiszorg is nog steeds hoog, maar lijkt... Management & beleid Wed, 12 May 2021, 12:52:28
Samenwerking Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis Met de samenwerking willen de ziekenhuizen vanuit hun eigen identiteit de patiënt het type zorg leveren waarin ze gespecialiseerd zijn Het Erasmus MC... Management & beleid Thu, 01 Apr 2021, 18:29:32
Beleid dure geneesmiddelen moet worden gewijzigd De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe dure geneesmiddelen op de markt gekomen Om de stijgende uitgaven aan dure geneesmiddelen te beteugelen, zij... Management & beleid Thu, 18 Feb 2021, 15:16:56