(advertentie)

Samenwerken in een integrale organisatie voor geboortezorg kan helpen om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren

De tijdelijke regeling om integrale geboortezorgorganisaties te bekostigen wordt eind van dit jaar nog niet omgezet in een structurele regeling. Dat besloot de Tweede Kamer. Minister van Ark had de motie van de Kamer ontraden. Zij had aan de Kamer voorgesteld integrale bekostiging deel uit te laten maken van reguliere bekostiging. Dat voorstel van de minister was ook in lijn met het advies dat de Nederlandse Zorgautoriteit hier eerder over heeft uitgebracht.

Huidige regeling loopt door tot eind 2022
Op dit moment maken kraamverzorgenden, verloskundigen en gynaecologen die  intensief samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie gebruik van de beleidsregel Integrale geboortezorg. De NZa verwacht nu een brief waarin ons gevraagd wordt deze bekostigingsmogelijkheid met een jaar te verlengen door het experiment in stand te laten tot en met 31 december 2022.

Daarnaast blijven we in gesprek met alle partijen en het ministerie van VWS om toe te werken naar een passende bekostiging van integrale geboortezorg. Dat is belangrijk voor de continuïteit van organisaties die nu al samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie en doet ook recht aan de grote inspanning die door alle betrokken professionals geleverd wordt. 

Samenwerken in een integrale organisatie voor geboortezorg kan helpen om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren. Ook kan het helpen de perinatale sterfte verder terug te dringen. Zo biedt de integrale bekostiging van de geboortezorg meer mogelijkheden voor preventie door de eerstelijn. Dit gaat bovendien mogelijke onnodige medicalisering tegen. De zorg voor moeder en kind wordt bij deze samenwerking namelijk betaald in de vorm van volledige zwangerschapstrajecten.

Onderzoek naar alternatieve vormen van bekostigen samenwerking
Ook blijven we zoals afgesproken de komende jaren met de sector samenwerken aan het verbeteren van de bekostiging van de integrale geboortezorg zodat deze voor alle partijen zo passend mogelijk is. Zoals ook al in ons advies opgenomen, staan we daarbij open voor alternatieve experimenten om de geboortezorg te bekostigen en zullen deze ondersteunen.

Maak zwangeren niet onnodig ongerust
De laatste weken zien we dat er veel desinformatie wordt verspreid over de integrale bekostiging, vooral door zorgaanbieders die geen heil zien in zo’n nieuwe organisatievorm. We roepen deze zorgaanbieders op te stoppen met het verspreiden van deze onjuiste informatie en zwangeren niet onnodig ongerust te maken. Wij hebben oog voor alle reële zorgen die er onder zorgaanbieders leven. Samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie is een optie. U kunt nog steeds op dezelfde manier de zorg vergoed krijgen. 

Keuzevrijheid blijft bestaan, ook bij integrale bekostiging geboortezorg
Een integrale bekostiging  verandert niets voor de keuzevrijheid van zwangere vrouwen. Ook als de regeling wel structureel was geworden, kunnen zwangeren altijd zelf kiezen voor een eerstelijns verloskundige, kraamzorgorganisatie of ziekenhuis in de buurt.

Wilt u meer weten, lees dan ons advies van september 2020. Of bekijk onze video over integrale geboortezorg.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/02/26/nog-geen-structurele-bekostiging-voor-intensiever-samenwerken-in-de-geboortezorg
Originele titel: Nog geen structurele bekostiging voor intensiever samenwerken in de geboortezorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-03-03

Relevante artikelen ...

Bekostiging extramurale farmacie veranderd niet in 2022 Dat blijkt uit de publicatie van de beleidsregel, regeling en prestatiebeschrijvingbeschikking Voor de extramurale farmacie komen er geen beleidswijz... Management & beleid Wed, 23 Jun 2021, 11:11:40
Aanzienlijk tekort voor langdurige zorg verwacht Dit komt vooral doordat er meer patiënten dan verwacht met een psychische stoornis instromen in de langdurige zorg. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZ... Management & beleid Fri, 18 Jun 2021, 06:27:25
Bekostiging en contractering verpleeghuiszorg moet eenvoudiger De toegang tot verpleeghuiszorg staat onder druk en daarmee ook de kwaliteit en betaalbaarheid Veel gaat goed in de dialoog tussen zorgkantoor en ver... Management & beleid Wed, 24 Mar 2021, 09:37:06
Actieplan voor behoud van het Nederlandse zorgstelsel Zorginstituut en NZa schetsen in advies randvoorwaarden passende zorg Alleen zorg bieden die bijdraagt aan het functioneren van mensen en hun kwalite... Management & beleid Tue, 01 Dec 2020, 19:06:46
Arbeids­geneeskundige zorg heeft structurele financiering nodig De helft van de Nederlanders heeft een of meer chronische aandoeningen Arbeidsgeneeskundige zorg moet een vast onderdeel worden van de behandeling va... Management & beleid Thu, 26 Nov 2020, 13:54:30
Er mag geen belemmering zijn bij keuze voor digitale apotheek De NZa heeft meerdere signalen ontvangen dat huisartsen hier niet aan willen meewerken De Nederlandse Zorgautoriteit vindt het belangrijk dat patiënt... Management & beleid Sun, 15 Nov 2020, 07:17:26