(advertentie)

Samenwerken in een integrale organisatie voor geboortezorg kan helpen om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren

De tijdelijke regeling om integrale geboortezorgorganisaties te bekostigen wordt eind van dit jaar nog niet omgezet in een structurele regeling. Dat besloot de Tweede Kamer. Minister van Ark had de motie van de Kamer ontraden. Zij had aan de Kamer voorgesteld integrale bekostiging deel uit te laten maken van reguliere bekostiging. Dat voorstel van de minister was ook in lijn met het advies dat de Nederlandse Zorgautoriteit hier eerder over heeft uitgebracht.

Huidige regeling loopt door tot eind 2022
Op dit moment maken kraamverzorgenden, verloskundigen en gynaecologen die  intensief samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie gebruik van de beleidsregel Integrale geboortezorg. De NZa verwacht nu een brief waarin ons gevraagd wordt deze bekostigingsmogelijkheid met een jaar te verlengen door het experiment in stand te laten tot en met 31 december 2022.

Daarnaast blijven we in gesprek met alle partijen en het ministerie van VWS om toe te werken naar een passende bekostiging van integrale geboortezorg. Dat is belangrijk voor de continuïteit van organisaties die nu al samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie en doet ook recht aan de grote inspanning die door alle betrokken professionals geleverd wordt. 

Samenwerken in een integrale organisatie voor geboortezorg kan helpen om de kwaliteit van zorg voor moeder en kind te verbeteren. Ook kan het helpen de perinatale sterfte verder terug te dringen. Zo biedt de integrale bekostiging van de geboortezorg meer mogelijkheden voor preventie door de eerstelijn. Dit gaat bovendien mogelijke onnodige medicalisering tegen. De zorg voor moeder en kind wordt bij deze samenwerking namelijk betaald in de vorm van volledige zwangerschapstrajecten.

Onderzoek naar alternatieve vormen van bekostigen samenwerking
Ook blijven we zoals afgesproken de komende jaren met de sector samenwerken aan het verbeteren van de bekostiging van de integrale geboortezorg zodat deze voor alle partijen zo passend mogelijk is. Zoals ook al in ons advies opgenomen, staan we daarbij open voor alternatieve experimenten om de geboortezorg te bekostigen en zullen deze ondersteunen.

Maak zwangeren niet onnodig ongerust
De laatste weken zien we dat er veel desinformatie wordt verspreid over de integrale bekostiging, vooral door zorgaanbieders die geen heil zien in zo’n nieuwe organisatievorm. We roepen deze zorgaanbieders op te stoppen met het verspreiden van deze onjuiste informatie en zwangeren niet onnodig ongerust te maken. Wij hebben oog voor alle reële zorgen die er onder zorgaanbieders leven. Samenwerken in een integrale geboortezorgorganisatie is een optie. U kunt nog steeds op dezelfde manier de zorg vergoed krijgen. 

Keuzevrijheid blijft bestaan, ook bij integrale bekostiging geboortezorg
Een integrale bekostiging  verandert niets voor de keuzevrijheid van zwangere vrouwen. Ook als de regeling wel structureel was geworden, kunnen zwangeren altijd zelf kiezen voor een eerstelijns verloskundige, kraamzorgorganisatie of ziekenhuis in de buurt.

Wilt u meer weten, lees dan ons advies van september 2020. Of bekijk onze video over integrale geboortezorg.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/02/26/nog-geen-structurele-bekostiging-voor-intensiever-samenwerken-in-de-geboortezorg
Originele titel: Nog geen structurele bekostiging voor intensiever samenwerken in de geboortezorg
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-03-03

Relevante artikelen ...

Risico’s voor mensen met kwetsbare gezondheid moeten serieus genomen worden Voor veel mensen is het weer volledig opengaan van de samenleving na corona een bedreiging voor hun gezondheid Het kabinet heeft onlangs besloten all... Management & beleid Thu, 14 Apr 2022, 17:44:00
Transparantie moet contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verbeteren Zorginkoop is een belangrijke basis voor goede en toegankelijk zorg  voor verzekerden De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de regeling ‘Tr... Management & beleid Mon, 17 Jan 2022, 10:55:46
De druk op de zorg blijft hoog 20 van de 73 ziekenhuizen geven aan niet alle kritieke planbare zorg binnen zes weken te kunnen leveren Ziekenhuizen melden deze week (peilmoment maa... Management & beleid Tue, 04 Jan 2022, 16:14:12
Tarieven voor huisartsenzorg aangepast Zorgverzekeraars voorzien grote administratieve problemen in de afwikkeling van declaraties van huisartsen per 1 januari 2022 Afgelopen september... Management & beleid Thu, 02 Dec 2021, 15:00:26
Focusgroepen om kosten opleidingen in kaart te brengen gestart De NZa is bezig met het kostenonderzoek naar de medische vervolgopleidingen (mvo) in de medisch-specialistische zorg De Nederlandse Zorgautoriteit ga... Management & beleid Thu, 26 Aug 2021, 10:50:12
Nieuwe beleidsregel (medische) vervolgopleidingen 2022 De vergoedingsbedragen voor de opleidingen tot huisarts, arts verstandelijk gehandicapten en specialist ouderengeneeskunde zijn aangepast De nieuwe... Management & beleid Mon, 02 Aug 2021, 05:36:14

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com