De vergoedingsbedragen voor de opleidingen tot huisarts, arts verstandelijk gehandicapten en specialist ouderengeneeskunde zijn aangepast

De nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen (BR/REG - 22131) is gepubliceerd op ons documentenplatform. De beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2022 en gaat in op 1 januari 2022.  Zo zijn de vergoedingsbedragen voor de opleidingen tot huisarts, arts verstandelijk gehandicapten en specialist ouderengeneeskunde aangepast. Dit is omdat de werkgeverslasten van SBOH (de centrale werkgever van deze artsen in opleiding) gestegen zijn. 

Per 2022 is het niet langer mogelijk om voor militair artsen of ander medisch personeel in opleiding in dienst van Defensie een beschikbaarheidbijdrage te ontvangen. Deze bijdragen zijn namelijk alleen bedoeld voor de bekostiging van opleiden voor Zvw- of Wlz-zorg. Om de overgang te vergemakkelijken, blijft de bijdrage wel beschikbaar voor personen waarvoor al eerder een beschikbaarheidbijdrage is ontvangen.

Opleiden in de ggz
De NZa krijgt met enige regelmaat vragen over de aanvraagprocedure in de ggz. Dat geldt ook voor de andere partijen die een rol in deze procedure spelen. Daarom hebben de bij de aanvraag betrokken partijen samen een video gemaakt waarin de stappen van deze procedure aan bod komen. In de informatiekaart zetten wij de rolverdeling van deze partijen op een rijtje.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/07/30/beleidsregel-beschikbaarheidbijdrage-medische-vervolgopleidingen-2022-gepubliceerd
Originele titel: Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2022 gepubliceerd
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Studenten
Datum: 2021-08-02

Relevante artikelen ...

Wlz-uitvoerders op tekortkomingen in hun risicobeheersing gewezen Goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering van zorgorganisaties zijn belangrijke voorwaarden voor het leveren van goede zorg  De Wlz-uitv... Management & beleid Thu, 09 Sep 2021, 13:38:53
Focusgroepen om kosten opleidingen in kaart te brengen gestart De NZa is bezig met het kostenonderzoek naar de medische vervolgopleidingen (mvo) in de medisch-specialistische zorg De Nederlandse Zorgautoriteit ga... Management & beleid Thu, 26 Aug 2021, 10:50:12
Transgenderwet vereenvoudigd Er wordt een aantal wijzigingen voorgesteld dat de procedure vereenvoudigen Personen van wie de genderidentiteit niet aansluit bij het bij de geboort... Management & beleid Thu, 06 May 2021, 11:53:41
Samenwerking Erasmus MC en IJsselland Ziekenhuis Met de samenwerking willen de ziekenhuizen vanuit hun eigen identiteit de patiënt het type zorg leveren waarin ze gespecialiseerd zijn Het Erasmus MC... Management & beleid Thu, 01 Apr 2021, 18:29:32
Ruim 5000 lege bedden in verpleeghuizen Dat blijkt uit de analyse van de gevolgen van de corona-uitbraak voor de langdurige zorg die de NZa maandelijks uitbrengt In de laatste week van janu... Management & beleid Tue, 16 Mar 2021, 14:18:22
Beleid dure geneesmiddelen moet worden gewijzigd De afgelopen decennia zijn er veel nieuwe dure geneesmiddelen op de markt gekomen Om de stijgende uitgaven aan dure geneesmiddelen te beteugelen, zij... Management & beleid Thu, 18 Feb 2021, 15:16:56