(advertentie)

Goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering van zorgorganisaties zijn belangrijke voorwaarden voor het leveren van goede zorg 

De Wlz-uitvoerders, die de wet langdurige zorg uitvoeren, hebben hun functies voor compliance, risicobeheer en audit (ook wel: sleutelfuncties) niet naar behoren ingericht. Zij moeten voor 31 december van dit jaar verbeteringen doorvoeren. Dat schrijft de Nederlandse Zorgautoriteit in het rapport Inrichting van de sleutelfuncties bij Wlz-uitvoerders

Wlz-uitvoerders maken deel uit van het concern met een zorgverzekeraar, maar zijn zelfstandige organisaties die een eigen verantwoordelijkheid hebben voor een beheerste uitoefening van hun taken. Het inrichten van sleutelfuncties die risico’s in de bedrijfsvoering identificeren en helpen beheersen, maakt hier onderdeel vanuit. 

Uit dit eerste onderzoek blijkt dat de Wlz-uitvoerders dit beter kunnen doen. Zij voldoen (op onderdelen) niet aan algemene vereisten voor professionele bedrijfsvoering zoals verankerd in de regelgeving. Wij constateren dat de raad van bestuur en raad van commissarissen van het concern vooral aandacht hebben voor sleutelfuncties bij de zorgverzekeraar en te weinig aandacht geeft aan de interne beheersing bij de Wlz-uitvoerder.

Goed bestuur en professionele bedrijfsvoering
Goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering van zorgorganisaties zijn belangrijke voorwaarden voor het leveren van goede zorg en een juiste besteding van zorggeld. In ons toezicht besteden we daar dan ook extra aandacht aan, zowel bij aanbieders als bij Wlz-uitvoerders en verzekeraars.

De sleutelfuncties zijn een belangrijke waarborg binnen de professionele bedrijfsvoering van de Wlz-uitvoerder voor een goede uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz). Als sleutelfuncties onvoldoende zijn ingericht loopt de Wlz-uitvoerder bijvoorbeeld het risico dat belangrijke uitvoeringsprocessen niet goed worden beheerst of niet binnen wet- en regelgeving worden uitgevoerd. Gevolg kan dan bijvoorbeeld zijn dat ze bepaalde risico’s niet op tijd onderkennen die er dan mogelijk toe kunnen leiden dat de burger niet de juiste zorg ontvangt of dat hij een onjuiste eigen bijdrage krijgt. 

Uit dit onderzoek is niet gebleken dat deze risico’s tot problemen in de uitvoering van de Wlz leiden, maar dat betekent niet deze risico’s zich niet kunnen voordoen. Het onderzoek heeft zich hierop namelijk niet gericht. We hebben ons gericht op hoe de sleutelfuncties zijn ingericht, met het doel de interne beheersing te versterken en te voorkomen dat er in de uitvoering iets mis gaat. We zien dat de Wlz-uitvoerders al aan de slag zijn met onze verbeterpunten. We hebben er dan ook vertrouwen in dat ze dit voor 31 december op orde hebben. Begin 2022 zullen wij dit onderzoek voortzetten om te beoordelen of zij de noodzakelijke stappen hebben gezet.

Wat zijn Wlz-uitvoerders?
De Wet langdurige zorg (Wlz) wordt uitgevoerd door Wlz-uitvoerders. Deze maken allemaal deel uit van een concern met een zorgverzekeraar. Zeven van de negen Wlz-uitvoerders zijn aangewezen als zorgkantoor in één of meer zorgkantoorregio’s. Zij zijn daar de aanspreekpunten voor alle verzekerden, ook voor hen die niet bij hun eigen concern verzekerd zijn. In totaal zijn er 31 zorgkantoorregio’s. 

De Wlz-uitvoerders zijn verantwoordelijk voor de informatieverstrekking aan burgers, cliëntondersteuning, zorgbemiddeling, de inkoop van langdurige zorg, controle van declaraties en betalingsopdrachten aan het CAK. Deze taken hebben zij overgedragen aan de zorgkantoren, maar de Wlz-uitvoerder blijft hiervoor verantwoordelijk. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/09/09/nza-wijst-wlz-uitvoerders-op-tekortkomingen-in-hun-risicobeheersing
Originele titel: NZa wijst Wlz-uitvoerders op tekortkomingen in hun risicobeheersing
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2021-09-09

Relevante artikelen ...

Voor de langdurige zorg verwacht het NZa voldoende budget Dit verwacht de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op basis van een nieuwe prognose Er is in 2022 voldoende geld beschikbaar voor het vergoeden van de ... Management & beleid Tue, 09 Aug 2022, 13:48:39
Stichting Fast & Easy Care (thuiszorg) in Utrecht heeft last onder dwangsom gekregen De aanbieder van thuiszorg voldoet niet aan de aanwijzing die de inspectie in mei gaf De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft de Stichting ... Management & beleid Thu, 07 Jul 2022, 21:07:36
Maximumtarieven gecombineerde leefstijlinterventie per 2023 significante stijging De GLI biedt gemotiveerde mensen met overgewicht of obesitas de mogelijkheid om onder begeleiding te werken aan het verwerven en behouden van een gezo... Management & beleid Mon, 04 Jul 2022, 14:54:46
Wlz-uitvoerders hebben hun interne risicobeheersing grotendeels op orde De NZa houdt onder meer toezicht op de beheerste en integere bedrijfsvoering van Wlz-uitvoerders De Wlz-uitvoerders, die de Wet langdurige zorg uitvo... Management & beleid Wed, 08 Jun 2022, 13:19:29
Lobie Care in Utrecht heeft aanwijzing gekregen Niet alle zorgverleners die Lobie Care inzet, zijn bevoegd en bekwaam voor de handelingen die zij uitvoeren De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd hee... Management & beleid Sun, 05 Jun 2022, 07:46:28
Fast & Easy Care in Utrecht heeft een aanwijzing gekregen De zorg voldoet niet aan de normen voor goede zorg en vertoont grote tekortkomingen De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgaanbieder Fa... Management & beleid Wed, 04 May 2022, 14:24:32

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com