Het CAK stelt onder meer de eigen bijdrage vast die cliënten moeten betalen voor zorg die zij ontvangen vanuit de WLZ of de WMO

Uitvoeringsorganisatie CAK is sinds 2019 bezig met het verbeteren van de interne organisatie. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dit proces nauwlettend gevolgd. In het CAK rapport 2021 constateert de NZA dat er op beperkte onderdelen vooruitgang is geboekt. Deze verbeteringen zijn noodzakelijk voor goede dienstverlening aan de cliënten en de rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken door het CAK. Wat ons zorgen baart, is dat eerder gesignaleerde verbeterpunten nog niet afgerond zijn. Daarnaast komt uit dit rapport naar voren dat door de trage uitvoering van de processen, waar maatregelen zijn getroffen om onjuistheden in het verleden te corrigeren, cliënten benadeeld kunnen worden. 

Restitutieregeling
Het CAK stelt onder meer de eigen bijdrage vast die cliënten moeten betalen voor zorg die zij ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg of Wet maatschappelijke ondersteuning. Doordat het CAK hierbij fouten heeft gemaakt, zijn er cliënten die de afgelopen jaren of te weinig of te veel eigen bijdrage hebben betaald. Cliënten die te weinig eigen bijdrage hebben betaald worden door het CAK vrijgesteld van bijbetaling. Cliënten die te veel eigen bijdrage hebben betaald voor de zorg die zij ontvingen, hebben recht op terugbetaling. De doorlooptijd van het doorvoeren van deze correcties is lang en de uitvoering is traag. Zolang het CAK geen nieuwe beschikking afgeeft, loopt de vastgestelde termijn van 36 maanden door en krijgen cliënten dus minder geld terug dan wanneer er sneller wordt gehandeld. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft nieuwe regelgeving vastgesteld om die terugbetaling voortaan niet te laten beperken tot 36 maanden. Deze regelgeving gaat in per 1 januari 2023. De NZa stelt het belang van de cliënt voorop en vindt het belangrijk dat bij dergelijke terugbetalingsregelingen het bedrag dat cliënten terugkrijgen niet afhankelijk is van de snelheid van de uitvoering. 

Verbetering gaat langzaam
Het CAK werkt met veel inzet en betrokkenheid aan het verbeteren van de uitvoering van de wettelijke taken. Onderdelen waarop verbeterd kan worden zijn onder meer de telefonische bereikbaarheid en de snelheid waarmee vragen, klachten en bezwaren van cliënten wordt afgehandeld. Ook vragen wij aandacht voor een juiste en tijdige informatievoorziening richting cliënten. De NZa heeft begrip voor de uitdagingen waar het CAK voor staat, zoals het verbeteren van de automatisering en het veranderen van de cultuur en het gedrag binnen de organisatie. Dit kost nu eenmaal tijd maar de NZa is van mening dat het verbeteren van de uitvoering niet ten koste mag gaan van de goede dienstverlening aan cliënten.

Kinderopvangtoeslagaffaire
De NZa heeft waardering voor de manier waarop het CAK heeft meegewerkt aan de arbeidsintensieve hersteloperatie voor cliënten van het CAK in het kader van de Kinderopvangtoeslagaffaire. Ondanks dat er niet tijdig een wettelijke grondslag was gecreëerd heeft het CAK zich met veel inspanning ingezet voor het pauzeren en kwijtschelden van vorderingen van (mogelijk) gedupeerden door de Kinderopvangtoeslagaffaire. Hiermee laat de uitvoeringsorganisatie zien dat zij het cliëntenbelang en het maatschappelijk belang niet uit het oog verliest.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Uitvoering CAK nog steeds aandachtspunt
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 16 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!