Het CAK stelt onder meer de eigen bijdrage vast die cliënten moeten betalen voor zorg die zij ontvangen vanuit de WLZ of de WMO

Uitvoeringsorganisatie CAK is sinds 2019 bezig met het verbeteren van de interne organisatie. De afgelopen jaren heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) dit proces nauwlettend gevolgd. In het CAK rapport 2021 constateert de NZA dat er op beperkte onderdelen vooruitgang is geboekt. Deze verbeteringen zijn noodzakelijk voor goede dienstverlening aan de cliënten en de rechtmatige uitvoering van de wettelijke taken door het CAK. Wat ons zorgen baart, is dat eerder gesignaleerde verbeterpunten nog niet afgerond zijn. Daarnaast komt uit dit rapport naar voren dat door de trage uitvoering van de processen, waar maatregelen zijn getroffen om onjuistheden in het verleden te corrigeren, cliënten benadeeld kunnen worden. 

Restitutieregeling
Het CAK stelt onder meer de eigen bijdrage vast die cliënten moeten betalen voor zorg die zij ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg of Wet maatschappelijke ondersteuning. Doordat het CAK hierbij fouten heeft gemaakt, zijn er cliënten die de afgelopen jaren of te weinig of te veel eigen bijdrage hebben betaald. Cliënten die te weinig eigen bijdrage hebben betaald worden door het CAK vrijgesteld van bijbetaling. Cliënten die te veel eigen bijdrage hebben betaald voor de zorg die zij ontvingen, hebben recht op terugbetaling. De doorlooptijd van het doorvoeren van deze correcties is lang en de uitvoering is traag. Zolang het CAK geen nieuwe beschikking afgeeft, loopt de vastgestelde termijn van 36 maanden door en krijgen cliënten dus minder geld terug dan wanneer er sneller wordt gehandeld. Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport heeft nieuwe regelgeving vastgesteld om die terugbetaling voortaan niet te laten beperken tot 36 maanden. Deze regelgeving gaat in per 1 januari 2023. De NZa stelt het belang van de cliënt voorop en vindt het belangrijk dat bij dergelijke terugbetalingsregelingen het bedrag dat cliënten terugkrijgen niet afhankelijk is van de snelheid van de uitvoering. 

Verbetering gaat langzaam
Het CAK werkt met veel inzet en betrokkenheid aan het verbeteren van de uitvoering van de wettelijke taken. Onderdelen waarop verbeterd kan worden zijn onder meer de telefonische bereikbaarheid en de snelheid waarmee vragen, klachten en bezwaren van cliënten wordt afgehandeld. Ook vragen wij aandacht voor een juiste en tijdige informatievoorziening richting cliënten. De NZa heeft begrip voor de uitdagingen waar het CAK voor staat, zoals het verbeteren van de automatisering en het veranderen van de cultuur en het gedrag binnen de organisatie. Dit kost nu eenmaal tijd maar de NZa is van mening dat het verbeteren van de uitvoering niet ten koste mag gaan van de goede dienstverlening aan cliënten.

Kinderopvangtoeslagaffaire
De NZa heeft waardering voor de manier waarop het CAK heeft meegewerkt aan de arbeidsintensieve hersteloperatie voor cliënten van het CAK in het kader van de Kinderopvangtoeslagaffaire. Ondanks dat er niet tijdig een wettelijke grondslag was gecreëerd heeft het CAK zich met veel inspanning ingezet voor het pauzeren en kwijtschelden van vorderingen van (mogelijk) gedupeerden door de Kinderopvangtoeslagaffaire. Hiermee laat de uitvoeringsorganisatie zien dat zij het cliëntenbelang en het maatschappelijk belang niet uit het oog verliest.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/11/15/uitvoering-cak-nog-steeds-aandachtspunt
Originele titel: Uitvoering CAK nog steeds aandachtspunt
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-11-16

Relevante artikelen ...

Campagne over Toeslagen gestart Het Kabinet wil, samen met gemeenten en andere organisaties, mensen wijzen op hun recht op toeslagen en hen stimuleren een toeslag aan te vragen Toes... Anders Mon, 21 Nov 2022, 12:15:57
Samenvattend rapport zorgverzekeringswet 2021 gepubliceerd Het jaar 2021 kenmerkte zich opnieuw door een bijzonder grote impact van corona Ieder jaar brengt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een samenvatten... Anders Wed, 17 Aug 2022, 07:07:58
Ervaringen met integrale geboortezorgprestaties positief De verhouding tussen zorgverzekeraars en aanbieders lijkt daarnaast in evenwicht, wat goed is voor het contracteerproces De 8 aanbieders die werken m... Anders Sat, 15 Jan 2022, 06:48:24
Opnieuw oversterfte in september Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week In september overleden wekelijks meer mensen dan verwacht. Er was oversterfte in... Anders Sun, 10 Oct 2021, 10:48:41
Inzet van zorgkantoren nodig voor integrale zorg Wlz-cliënten Zorgkantoren moeten er voor zorgen dat mensen met een indicatie voor zorg uit de Wlz tijdig toegang hebben tot integrale en passende zorg Het lukt zo... Anders Mon, 13 Sep 2021, 18:48:58
Vergoeding voor veelbelovende behandeling bij prostaatkanker Deze innovatieve behandeling was tot nu toe voornamelijk in Duitsland beschikbaar Een behandeling met Lutetium-177-PSMA, een medicijn dat een aantal ... Anders Tue, 24 Aug 2021, 13:41:57

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com