(advertentie)

De pandemie trekt nog steeds een zware wissel op de toegankelijkheid

De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt zorgaanbieders die patiënten ongerust maken over hun zorgverzekering daarmee te stoppen. We zien dat sommige ziekenhuizen als gevolg van onderhandelingen met zorgverzekeraars patiënten proberen te bewegen om over te stappen. Dit mogen zij niet doen. We wijzen daarnaast zorgverzekeraars erop dat zij mensen goed moeten informeren over de kenmerken van hun zorgverzekering en de zorgaanbieders waarmee zij al wel of nog geen contract hebben afgesloten. De NZa spreekt zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan als zij niet in lijn handelen met de regels van goede informatieverstrekking aan patiënten en verzekerden.

Pandemie leidt tot onzekerheid
Voor patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is het een onzekere tijd. De pandemie trekt nog steeds een zware wissel op de toegankelijkheid. Onzekerheid over hoe de pandemie zich ontwikkelt, leidt net als vorig jaar tot lastige vraagstukken in de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De contractering is een aangelegenheid tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Doel van de contractering is dat verzekerden kunnen rekenen op voldoende gecontracteerd zorgaanbod van goede kwaliteit. Ook nu moeten alle aandacht en inspanningen  erop gericht  zijn om de zorg  zo goed mogelijk toegankelijk te houden.

Rol zorgaanbieder
Als zorgaanbieders patiënten gedurende hun eigen contractonderhandelingen adviseren om over te stappen, kan sprake zijn van misleiding. Voorbeelden van misleiding zijn zorgaanbieders die op hun website subjectieve of eenzijdige informatie geven over een zorgverzekeraar. Hierdoor worden patiënten op het verkeerde been gezet. We roepen zorgaanbieders op om hun patiënten niet te betrekken bij discussies over de zorginkoop.

Rol zorgverzekeraar
In de huidige tijd mogen er geen financiële belemmeringen zijn voor het waarborgen van de (semi-)acute zorg. Wij vinden het van groot belang dat alle zorgverzekeraars uitstralen (in woord en daad) dat zij hier dan ook naar handelen. Zorgaanbieders moeten er op kunnen vertrouwen dat als zij in deze fase van de pandemie doen wat nodig en passend is er tijdig adequate afspraken worden gemaakt om de financiële consequenties op te vangen, ook met een doorloop naar 2022.

Vragen over je zorgverzekering?
We verwachten dat zorgaanbieders objectief en feitelijk  verstrekken over zorg en het al dan niet hebben van een contract met een verzekeraar. Als mensen vragen hebben over hun zorgverzekering, kunnen ze contact opnemen met de zorgverzekeraar. Die kan hen vertellen of ze volgend jaar terecht kunnen bij een bepaalde zorgaanbieder. Soms kan het zijn dat de onderhandelingen met een bepaalde aanbieder nog niet rond zijn. Dan moet de zorgverzekeraar in ieder geval duidelijkheid bieden over de mogelijke gevolgen daarvan voor de verzekerde.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/12/10/nza-wijst-zorgaanbieder-en-zorgverzekeraar-op-het-belang-van-goede-informatieverstrekking-in-deze-onzekere-tijd
Originele titel: NZa wijst zorgaanbieder én zorgverzekeraar op het belang van goede informatieverstrekking in deze onzekere tijd
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2021-12-10

Relevante artikelen ...

DBC-pakket medisch-specialistische zorg 2023 geupdated De release bevat een aantal aanpassingen voor het ondersteunen van verschuiving van zorg, van kliniek naar dagverpleging, polikliniek en thuissituatie... Management & beleid Thu, 28 Apr 2022, 15:58:50
Zorgverzekeraars wederom boete gekregen vanwege onvoldoende transparantie Een transparant zorginkoopproces is van belang om te komen tot goede afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders De Nederlandse Zorgautoritei... Management & beleid Wed, 05 Jan 2022, 11:26:32
Inzicht in vaccinatiegraad zorgorganisaties belangrijk Werkgevers hebben een verantwoordelijkheid om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden Beter weten hoe hoog de vaccinatiegraad van een zorgafdeling... Management & beleid Fri, 03 Sep 2021, 13:11:24
Meeste ziekenhuizen levert nieuwe wachttijden aan De wachttijden moeten ziekenhuizen en zelfstandige klinieken sinds 1 augustus elke twee weken aanleveren via het Zorgbeeldportaal van de NZa Veruit d... Management & beleid Tue, 17 Aug 2021, 14:28:21
Nieuwe beleidsregel (medische) vervolgopleidingen 2022 De vergoedingsbedragen voor de opleidingen tot huisarts, arts verstandelijk gehandicapten en specialist ouderengeneeskunde zijn aangepast De nieuwe... Management & beleid Mon, 02 Aug 2021, 05:36:14
Onverminderd hoge druk op de ziekenhuizen Dit blijkt uit de wekelijkse rapportage van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) De druk op de reguliere ziekenhuiszorg is nog steeds hoog, maar lijkt... Management & beleid Wed, 12 May 2021, 12:52:28