De pandemie trekt nog steeds een zware wissel op de toegankelijkheid

De Nederlandse Zorgautoriteit vraagt zorgaanbieders die patiënten ongerust maken over hun zorgverzekering daarmee te stoppen. We zien dat sommige ziekenhuizen als gevolg van onderhandelingen met zorgverzekeraars patiënten proberen te bewegen om over te stappen. Dit mogen zij niet doen. We wijzen daarnaast zorgverzekeraars erop dat zij mensen goed moeten informeren over de kenmerken van hun zorgverzekering en de zorgaanbieders waarmee zij al wel of nog geen contract hebben afgesloten. De NZa spreekt zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan als zij niet in lijn handelen met de regels van goede informatieverstrekking aan patiënten en verzekerden.

Pandemie leidt tot onzekerheid
Voor patiënten, zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is het een onzekere tijd. De pandemie trekt nog steeds een zware wissel op de toegankelijkheid. Onzekerheid over hoe de pandemie zich ontwikkelt, leidt net als vorig jaar tot lastige vraagstukken in de contractering tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. De contractering is een aangelegenheid tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Doel van de contractering is dat verzekerden kunnen rekenen op voldoende gecontracteerd zorgaanbod van goede kwaliteit. Ook nu moeten alle aandacht en inspanningen  erop gericht  zijn om de zorg  zo goed mogelijk toegankelijk te houden.

Rol zorgaanbieder
Als zorgaanbieders patiënten gedurende hun eigen contractonderhandelingen adviseren om over te stappen, kan sprake zijn van misleiding. Voorbeelden van misleiding zijn zorgaanbieders die op hun website subjectieve of eenzijdige informatie geven over een zorgverzekeraar. Hierdoor worden patiënten op het verkeerde been gezet. We roepen zorgaanbieders op om hun patiënten niet te betrekken bij discussies over de zorginkoop.

Rol zorgverzekeraar
In de huidige tijd mogen er geen financiële belemmeringen zijn voor het waarborgen van de (semi-)acute zorg. Wij vinden het van groot belang dat alle zorgverzekeraars uitstralen (in woord en daad) dat zij hier dan ook naar handelen. Zorgaanbieders moeten er op kunnen vertrouwen dat als zij in deze fase van de pandemie doen wat nodig en passend is er tijdig adequate afspraken worden gemaakt om de financiële consequenties op te vangen, ook met een doorloop naar 2022.

Vragen over je zorgverzekering?
We verwachten dat zorgaanbieders objectief en feitelijk  verstrekken over zorg en het al dan niet hebben van een contract met een verzekeraar. Als mensen vragen hebben over hun zorgverzekering, kunnen ze contact opnemen met de zorgverzekeraar. Die kan hen vertellen of ze volgend jaar terecht kunnen bij een bepaalde zorgaanbieder. Soms kan het zijn dat de onderhandelingen met een bepaalde aanbieder nog niet rond zijn. Dan moet de zorgverzekeraar in ieder geval duidelijkheid bieden over de mogelijke gevolgen daarvan voor de verzekerde.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: NZa wijst zorgaanbieder én zorgverzekeraar op het belang van goede informatieverstrekking in deze onzekere tijd
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
  • Datum: 10 dec 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!