De NZa houdt onder meer toezicht op de beheerste en integere bedrijfsvoering van Wlz-uitvoerders

De Wlz-uitvoerders, die de Wet langdurige zorg uitvoeren, hebben de aanbevelingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) om hun interne bedrijfsvoering op orde te brengen grotendeels opgevolgd. Vorig jaar bleek dat de Wlz-uitvoerders de inrichting hun functies voor compliance, risicobeheer en audit fors konden verbeteren. Zij kregen ieder een individuele terugkoppeling mee en de tekortkomingen moesten voor eind 2021 zijn weggenomen. Het Vervolgonderzoek naar de inrichting van de sleutelfuncties bij Wlz-uitvoerders dat de NZa onlangs afrondde laat zien dat de sleutelfuncties voor interne audit, risicobeheersing en compliance nu grotendeels adequaat zijn.

Forse verbeteringen
Drie van de zes Wlz-uitvoerders voldoen momenteel aan de algemene eisen voor een goede bedrijfsvoering en aan de regelgeving voor de inrichting van de sleutelfuncties binnen de Wlz-uitvoerder. De overige zes Wlz-uitvoerders voldoen grotendeels aan de gestelde eisen en regelgeving. Zij moeten verdere verbeteringen doorvoeren om ook volledig te voldoen aan de gestelde eisen. Wij geven de Wlz-uitvoerders hiervoor in dit rapport concrete verbeterpunten mee.

Monitoring
De NZa vertrouwt erop dat de Wlz-uitvoerders deze verbeteringen adequaat zullen oppakken. Het onderzoek zal in deze vorm niet worden herhaald. In de kwartaaloverleggen met betreffende Wlz-uitvoerders zullen we de voortgang van dit proces monitoren.

Professionele en integere bedrijfsvoering
De NZa houdt onder meer toezicht op de beheerste en integere bedrijfsvoering van Wlz-uitvoerders. Dit is een belangrijke voorwaarde voor het leveren van goede zorg en een juiste besteding van zorggeld zodat burgers tijdig de zorg krijgen die zij nodig hebben. In de Wlz gaat het jaarlijks om circa 26 miljard euro die goed besteed moet worden. Het is essentieel dat uitvoeringsprocessen goed worden beheerst en binnen de wet- en regelgeving worden uitgevoerd.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Interne risicobeheersing Wlz-uitvoerders grotendeels op orde
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 08 juni 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!