Ondanks corona kwam in het voorjaar de vraag naar Wlz-zorg weer op gang

Het bedrag dat is gereserveerd voor de langdurige zorg is naar verwachting € 159 miljoen te laag. Dat blijkt uit de brief over de benutting van het budgettair kader Wet langdurige zorg 2021 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa rapporteert op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport periodiek over de toereikendheid van het budgettair kader.

Ondanks corona kwam in het voorjaar de vraag naar Wlz-zorg weer op gang. In mei heeft de minister vanwege de oplopende kosten al € 452 miljoen extra toegekend voor de langdurige zorg, maar dat is volgens deze nieuwe berekeningen van de NZa niet genoeg. Na de corona-uitbraak in 2020 stelden mensen een opname in het verpleeghuis uit. We zien in 2021 dat steeds meer mensen die stap wel weer zetten en dat het aantal indicaties dat recht geeft op een plek in het verpleeghuis sterker toeneemt dan verwacht. Dit leidt tot een verwacht tekort van € 98 miljoen.

Daarnaast stromen meer patiënten dan verwacht met een psychische stoornis in in de langdurige zorg. Deze zorg viel vorig jaar nog niet onder de Wet langdurige zorg. Voor deze zorg verwachten we een tekort van € 61 miljoen omdat opnieuw meer mensen dan verwacht een indicatie aanvragen. Bij elkaar verwachten we dus een tekort van € 159 miljoen.

We benadrukken dat de prognoses met onzekerheid zijn omgeven. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de corona-pandemie. Op dit moment is in de data die wij gebruiken herstel zichtbaar van de corona-golf die rond de jaarwisseling heeft plaatsgevonden. Echter, het effect van corona op de rest van 2021 blijft lastig in te schatten. Bovendien beschikken wij nog niet over de vergoeding voor doorlopende kosten van aanbieders waar leegstand is in 2021.

Daarnaast heeft het CIZ vanwege het grote aantal aanvragen voor ggz-cliënten vertraging opgelopen bij het beoordelen van indicatie-aanvragen. Dit betekent dat de toename van het aantal indicaties in werkelijkheid nog groter kan zijn, wanneer de vertraging wordt ingehaald.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : NZa
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Tekort langdurige zorg loopt dit jaar op naar 159 miljoen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals
  • Datum: 27 sept 2021

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!