(advertentie)

Ondanks corona kwam in het voorjaar de vraag naar Wlz-zorg weer op gang

Het bedrag dat is gereserveerd voor de langdurige zorg is naar verwachting € 159 miljoen te laag. Dat blijkt uit de brief over de benutting van het budgettair kader Wet langdurige zorg 2021 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa rapporteert op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport periodiek over de toereikendheid van het budgettair kader.

Ondanks corona kwam in het voorjaar de vraag naar Wlz-zorg weer op gang. In mei heeft de minister vanwege de oplopende kosten al € 452 miljoen extra toegekend voor de langdurige zorg, maar dat is volgens deze nieuwe berekeningen van de NZa niet genoeg. Na de corona-uitbraak in 2020 stelden mensen een opname in het verpleeghuis uit. We zien in 2021 dat steeds meer mensen die stap wel weer zetten en dat het aantal indicaties dat recht geeft op een plek in het verpleeghuis sterker toeneemt dan verwacht. Dit leidt tot een verwacht tekort van € 98 miljoen.

Daarnaast stromen meer patiënten dan verwacht met een psychische stoornis in in de langdurige zorg. Deze zorg viel vorig jaar nog niet onder de Wet langdurige zorg. Voor deze zorg verwachten we een tekort van € 61 miljoen omdat opnieuw meer mensen dan verwacht een indicatie aanvragen. Bij elkaar verwachten we dus een tekort van € 159 miljoen.

We benadrukken dat de prognoses met onzekerheid zijn omgeven. Dit wordt in de eerste plaats veroorzaakt door de corona-pandemie. Op dit moment is in de data die wij gebruiken herstel zichtbaar van de corona-golf die rond de jaarwisseling heeft plaatsgevonden. Echter, het effect van corona op de rest van 2021 blijft lastig in te schatten. Bovendien beschikken wij nog niet over de vergoeding voor doorlopende kosten van aanbieders waar leegstand is in 2021.

Daarnaast heeft het CIZ vanwege het grote aantal aanvragen voor ggz-cliënten vertraging opgelopen bij het beoordelen van indicatie-aanvragen. Dit betekent dat de toename van het aantal indicaties in werkelijkheid nog groter kan zijn, wanneer de vertraging wordt ingehaald.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2021/09/27/tekort-langdurige-zorg-loopt-dit-jaar-op-naar-159-miljoen
Originele titel: Tekort langdurige zorg loopt dit jaar op naar 159 miljoen
Doelgroep: Zorgprofessionals
Datum: 2021-09-27

Relevante artikelen ...

Kabinet wil de samenleving zo lang mogelijk open houden bij nieuwe opleving corona Er komt een Maatschappelijk Impact Team dat adviseert over de sociale, maatschappelijke en economische impact van coronamaatregelen De samenleving zo... Management & beleid Mon, 13 Jun 2022, 15:24:15
Inkomsten apotheken gestegen Voor de zorg die apothekers leveren, brengen zij een tarief in rekening Bij de gemiddelde apotheek steeg de vergoeding voor farmaceutische zorgactivi... Management & beleid Sat, 14 May 2022, 12:28:41
Verlenging prestatie voor corona-meerkosten in curatieve en forensische zorg Zorgaanbieders kunnen met deze prestatie meerkosten declareren De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie voor corona-meerkosten in de cu... Management & beleid Sun, 13 Feb 2022, 07:47:33
Update dbc-pakket medisch-specialistische zorg 2022 gepubliceerd Registratie van een intercollegiaal consult en medebehandeling op afstand structureel is toegestaan De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de b-re... Management & beleid Thu, 23 Sep 2021, 13:52:06
Wlz-uitvoerders op tekortkomingen in hun risicobeheersing gewezen Goed bestuur en een professionele bedrijfsvoering van zorgorganisaties zijn belangrijke voorwaarden voor het leveren van goede zorg  De Wlz-uitv... Management & beleid Thu, 09 Sep 2021, 13:38:53
Aantal uren kinderopvang verruimd Tijdens de coronacrisis hebben ouders soms minder uren gewerkt dan dat zij van tevoren verwachtten Ouders kunnen in 2021 kinderopvangtoeslag krijgen ... Management & beleid Mon, 06 Sep 2021, 18:32:18

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com