(advertentie)

Er geldt vanaf dit jaar een uitgebreidere meld- en vergunningsplicht voor zorgaanbieders

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking getreden. Deze wetten moeten leiden tot meer transparantie en verantwoording in de zorgsector. Daarmee zorgen we ervoor dat collectief zorggeld effectief, doelmatig en rechtmatig wordt besteed. Er geldt vanaf dit jaar een uitgebreidere meld- en vergunningsplicht voor zorgaanbieders. Zij moeten daarnaast een transparante bedrijfsvoering hebben én een jaarverantwoording openbaar maken.

Jaarverantwoording
Zorgaanbieders hebben een belangrijke maatschappelijke rol en dus een grote verantwoordelijkheid. Daarom moeten zij inzicht bieden in de besteding van collectief zorggeld. De jaarverantwoording geeft dit inzicht en draagt ook bij aan professionele bedrijfsvoering en goed bestuur. Zorgaanbieders die onder de Wtzi vielen moesten deze verantwoording al afleggen. Zij moeten vóór 1 juni 2022 de jaarverantwoording over 2021 inleveren. Vanaf 2023 geldt de verplichting ook voor vrijwel alle zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zvw, de Wlz en/of daar VWS-subsidie voor ontvangen. De jaarverantwoording over 2022 moet ingeleverd zijn vóór 1 juni 2023.

Nieuwe taken NZa
Met deze wetten heeft de NZa nieuwe toezichtstaken gekregen op het gebied van de jaarverantwoording, transparante bedrijfsvoering en het verbod op winstoogmerk. De beleidsregel handhaving JMV beschrijft het toezicht op de jaarverantwoording. De beleidsregel TBW doet dit voor het toezicht op transparante bedrijfsvoering en het verbod op winstoogmerk. De regeling Wmg heeft betrekking op de vragenlijst van de NZa. Deze vragenlijst is onderdeel van de jaarverantwoording van het Ministerie van VWS.

Invullen kost weinig tijd
De NZa-vragenlijst is zo compact mogelijk gehouden met maximaal 14 vragen, afhankelijk van de omvang van de aanbieder en de aard van zorgverlening. Het invullen kost dan ook weinig tijd: zo’n 10 minuten per jaar voor eenmanszaken, 1 uur voor kleine aanbieders, ruim 2 uur voor middelgrote aanbieders en ongeveer 7 uur voor grote aanbieders. De NZa werkt nog aan een invulhandleiding en er is een speciale informatiekaart met tips en adviezen voor kleine zorgaanbieders.

De NZa-vragenlijst is opgesteld na consultatie door belanghebbende personen en partijen zoals de Eerstelijnscoalitie. Een onafhankelijke impactanalyse door SIRA consultancy heeft geholpen om het aantal vragen zo klein mogelijk te houden. Ook organiseert de NZa deze maand focusgroepen en heeft Berenschot een onderzoek uitgevoerd om het dubbel uitvragen van informatie door partijen te voorkomen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Heeft u vragen over de Wtza? Dan kunt u terecht terecht op de website van de NZa: en op https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/. Heeft u vragen over de jaarverantwoording? Kijk dan op de website https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/.

* regeling Wmg, informatiekaart en de impactanalyse volgen later

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/01/26/zorgaanbieders-gaan-beter-inzicht-geven-in-hun-bedrijfsstructuur-en-besteding-zorggeld
Originele titel: Zorgaanbieders gaan beter inzicht geven in hun bedrijfsstructuur en besteding zorggeld
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-01-26

Relevante artikelen ...

Subsidieaanvragen verminderen lokale regeldruk geopend Zorgaanbieders kunnen de subsidie aanvragen voor projecten om regels te vereenvoudigen, herinrichten of schrappen Vanaf vandaag kunnen zorgaanbieders... Management & beleid Thu, 01 Sep 2022, 06:36:12
Thuiszorgorganisatie en bestuurder krijgen boete vanwege onzorgvuldige administratie Zusters aan Huis is een zorgaanbieder zonder contract met zorgverzekeraars De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft Zusters aan Huis uit Almere een ... Management & beleid Wed, 10 Aug 2022, 17:56:27
Medische zorg wordt door dure geneesmiddelen verdrongen Het is belangrijk om concrete meerjarige afspraken te maken over het realiseren van passende zorg Door de pandemie lag de nadruk in de contractering ... Management & beleid Sun, 26 Jun 2022, 07:56:11
HSK Groep (HSK) onterecht een boete opgelegd gekregen HSK stelde bij patiënten de diagnose Ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS) Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft... Management & beleid Fri, 24 Jun 2022, 07:05:53
Geef beroepsgroepen meer bevoegdheid Denk daarbij aan het zelfstandig voorschrijven van bepaalde UR-geneesmiddelen  In een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondhe... Management & beleid Sun, 08 May 2022, 06:02:51
Transparantie moet contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verbeteren Zorginkoop is een belangrijke basis voor goede en toegankelijk zorg  voor verzekerden De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de regeling ‘Tr... Management & beleid Mon, 17 Jan 2022, 10:55:46

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com