(advertentie)

Er geldt vanaf dit jaar een uitgebreidere meld- en vergunningsplicht voor zorgaanbieders

Op 1 januari 2022 zijn de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) en de Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (AWtza) in werking getreden. Deze wetten moeten leiden tot meer transparantie en verantwoording in de zorgsector. Daarmee zorgen we ervoor dat collectief zorggeld effectief, doelmatig en rechtmatig wordt besteed. Er geldt vanaf dit jaar een uitgebreidere meld- en vergunningsplicht voor zorgaanbieders. Zij moeten daarnaast een transparante bedrijfsvoering hebben én een jaarverantwoording openbaar maken.

Jaarverantwoording
Zorgaanbieders hebben een belangrijke maatschappelijke rol en dus een grote verantwoordelijkheid. Daarom moeten zij inzicht bieden in de besteding van collectief zorggeld. De jaarverantwoording geeft dit inzicht en draagt ook bij aan professionele bedrijfsvoering en goed bestuur. Zorgaanbieders die onder de Wtzi vielen moesten deze verantwoording al afleggen. Zij moeten vóór 1 juni 2022 de jaarverantwoording over 2021 inleveren. Vanaf 2023 geldt de verplichting ook voor vrijwel alle zorgaanbieders die zorg leveren vanuit de Zvw, de Wlz en/of daar VWS-subsidie voor ontvangen. De jaarverantwoording over 2022 moet ingeleverd zijn vóór 1 juni 2023.

Nieuwe taken NZa
Met deze wetten heeft de NZa nieuwe toezichtstaken gekregen op het gebied van de jaarverantwoording, transparante bedrijfsvoering en het verbod op winstoogmerk. De beleidsregel handhaving JMV beschrijft het toezicht op de jaarverantwoording. De beleidsregel TBW doet dit voor het toezicht op transparante bedrijfsvoering en het verbod op winstoogmerk. De regeling Wmg heeft betrekking op de vragenlijst van de NZa. Deze vragenlijst is onderdeel van de jaarverantwoording van het Ministerie van VWS.

Invullen kost weinig tijd
De NZa-vragenlijst is zo compact mogelijk gehouden met maximaal 14 vragen, afhankelijk van de omvang van de aanbieder en de aard van zorgverlening. Het invullen kost dan ook weinig tijd: zo’n 10 minuten per jaar voor eenmanszaken, 1 uur voor kleine aanbieders, ruim 2 uur voor middelgrote aanbieders en ongeveer 7 uur voor grote aanbieders. De NZa werkt nog aan een invulhandleiding en er is een speciale informatiekaart met tips en adviezen voor kleine zorgaanbieders.

De NZa-vragenlijst is opgesteld na consultatie door belanghebbende personen en partijen zoals de Eerstelijnscoalitie. Een onafhankelijke impactanalyse door SIRA consultancy heeft geholpen om het aantal vragen zo klein mogelijk te houden. Ook organiseert de NZa deze maand focusgroepen en heeft Berenschot een onderzoek uitgevoerd om het dubbel uitvragen van informatie door partijen te voorkomen.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?
Heeft u vragen over de Wtza? Dan kunt u terecht terecht op de website van de NZa: en op https://www.toetredingzorgaanbieders.nl/. Heeft u vragen over de jaarverantwoording? Kijk dan op de website https://www.jaarverantwoordingzorg.nl/.

* regeling Wmg, informatiekaart en de impactanalyse volgen later

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/01/26/zorgaanbieders-gaan-beter-inzicht-geven-in-hun-bedrijfsstructuur-en-besteding-zorggeld
Originele titel: Zorgaanbieders gaan beter inzicht geven in hun bedrijfsstructuur en besteding zorggeld
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-01-26

Relevante artikelen ...

Zorginstituut wil vitamine D uit het basispakket Bijna 1,5 miljoen mensen krijgen vitamine D-middelen nu op recept vergoed uit het basispakket Vitamine D-middelen kunnen uit het basispakket van de z... Management & beleid Tue, 17 May 2022, 12:26:35
DBC-pakket medisch-specialistische zorg 2023 geupdated De release bevat een aantal aanpassingen voor het ondersteunen van verschuiving van zorg, van kliniek naar dagverpleging, polikliniek en thuissituatie... Management & beleid Thu, 28 Apr 2022, 15:58:50
Transparantie moet contracteerproces tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verbeteren Zorginkoop is een belangrijke basis voor goede en toegankelijk zorg  voor verzekerden De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) past de regeling ‘Tr... Management & beleid Mon, 17 Jan 2022, 10:55:46
Maria Service in Enschede heeft aanwijzing De inspectie stelt vast dat Maria Service niet voldoet aan de normen voor goede zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszorgorganisatie... Management & beleid Mon, 10 Jan 2022, 13:37:25
Zorgverzekeraars wederom boete gekregen vanwege onvoldoende transparantie Een transparant zorginkoopproces is van belang om te komen tot goede afspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders De Nederlandse Zorgautoritei... Management & beleid Wed, 05 Jan 2022, 11:26:32
Plannen in de regio's klaar voor voldoende verpleegzorg in 2025 De plannen voor uitbreiding van de verpleegzorg zijn landelijk gezien voldoende om de komende jaren aan de toenemende vraag te kunnen voldoen Voor ... Management & beleid Wed, 15 Dec 2021, 16:41:26