(advertentie)

Zorgaanbieders kunnen met deze prestatie meerkosten declareren

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft de prestatie voor corona-meerkosten in de curatieve en forensische zorg met een jaar verlengd. Hierdoor hebben zorgaanbieders ook in 2022 een betaaltitel om corona-gerelateerde meerkosten in rekening te brengen. De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft op 31 januari 2022 de aanwijzing aan de NZa verstrekt waarmee verlenging van de meerkostenprestatie mogelijk werd.

In 2020 en 2021 bestond ook al regelgeving waarmee zorgaanbieders die binnen de curatieve en forensische zorg actief zijn, gebruik konden maken van een prestatie voor corona-meerkosten. Maar de geldigheid van die regelgeving is op 1 januari 2022 geëindigd. De meerkostenprestatie wordt nu dus voor het jaar 2022 verlengd. 

Aparte prestatie voor corona-meerkosten
De NZa heeft op 8 februari 2022 een nieuwe beleidsregel, nadere regel en prestatie- en tariefbeschikking vastgesteld. Hierin is onder andere uitgewerkt welke voorwaarden er gelden bij gebruik van de meerkostenprestatie. De nieuwe meerkostenprestatie kan al vanaf 1 januari 2022 worden gebruikt. Daarom hebben we deze regelgeving met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022 vastgesteld.  

Zorgaanbieders kunnen met deze prestatie meerkosten declareren die bijvoorbeeld samenhangen met extra persoonlijke beschermingsmiddelen, coronazorg aan patiënten in ziekenhuizen, de inhuur van extra personeel om zorg te continueren bij extra hoog ziekteverzuim veroorzaakt door corona, of het organiseren van een nieuwe vaccinatieronde. Maar ook kan sprake zijn van meerkosten die optreden doordat zorgaanbieders beddencapaciteit beschikbaar moeten houden (leegstand) om plotselinge stijgingen van het aantal opnamen op te kunnen vangen. Het gaat altijd om kosten die niet op andere wijze kunnen worden gedeclareerd.

De meerkostenprestatie 2022 is primair een algemene betaaltitel. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders spreken vervolgens met elkaar af welke kosten daadwerkelijk voor vergoeding in aanmerking komen en tegen welk bedrag. Zij leggen deze afspraken schriftelijk vast.

Geen continuïteitsbijdrage meer
In 2020 en 2021 gold naast de meerkostenprestatie een prestatie ‘continuïteitsbijdrage’. Deze continuïteitsbijdrage bood zorgaanbieders financiële compensatie voor onvermijdbare kosten in verband met acute omzetverliezen als gevolg van de uitbraak van de coronapandemie. De minister van VWS heeft besloten deze prestatie niet te verlengen. Met name in het eerste jaar van de coronapandemie is deze prestatie van betekenis geweest. In 2022, het derde jaar van de pandemie, is er volgens de minister niet langer noodzaak om de continuïteitbijdrage te laten voortbestaan.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/02/11/prestatie-voor-corona-meerkosten-curatieve-en-forensische-zorg-in-2022-verlengd
Originele titel: Prestatie voor corona-meerkosten curatieve en forensische zorg in 2022 verlengd
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-02-13

Relevante artikelen ...

Tegen herziene GDV-prestatie gaat de KNMP bij hoogste bestuursrechter in beroep Bij de herziene prestatie van de GDV heeft de NZa een nieuwe bekostiging voor ogen De KNMP gaat in beroep tegen de herziene prestatie voor de geïndiv... Management & beleid Thu, 21 Jul 2022, 10:06:05
Nieuwe crisisorganisatie voor bestrijding pandemieën opgericht Samen met de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en en andere partijen gaat de LFI Nederland beter voorbereiden op een toekomstige pandemie De ministe... Management & beleid Fri, 03 Jun 2022, 14:21:51
Geef beroepsgroepen meer bevoegdheid Denk daarbij aan het zelfstandig voorschrijven van bepaalde UR-geneesmiddelen  In een onderzoek in opdracht van het ministerie van Volksgezondhe... Management & beleid Sun, 08 May 2022, 06:02:51
Betere palliatieve zorg door aanpassing bekostiging Goede palliatieve zorg draagt bij aan de ervaren kwaliteit van leven  Het moet makkelijker worden voor verschillende zorgaanbieders om samen pal... Management & beleid Mon, 28 Mar 2022, 14:09:06
Zorgkantoren steeds vaker in rol van regionale regisseur De samenwerking en dialoog tussen zorgaanbieders en zorgkantoren is tijdens de coronapandemie verder versterkt Zorgkantoren zoeken samenwerking om de... Management & beleid Wed, 15 Dec 2021, 12:38:29
Orthodontisten aangesproken die onzichtbare beugels verkeerd in rekening brengen Zij hebben de nota’s inmiddels gecorrigeerd en brengen de beugels nu wel goed in rekening In 2020 en 2021 deed de NZa onderzoek onder orthodontisten ... Management & beleid Wed, 08 Dec 2021, 16:02:45

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com