Ruim 800.000 Nederlanders leven met en na kanker

Sonja Robben, directeur van IPSO roept naar aanleiding van een onderzoek de Tweede Kamerfracties en het kabinet op de informele psychosociale zorg voor mensen die leven met en na kanker, en voor hun naasten en nabestaanden beter te verankeren in de oncologische zorg. Robben vraagt tevens om in te zetten op structurele financiering van deze zorg om deze laagdrempelig, dichtbij huis en op maat te kunnen blijven bieden. “Ruim 800.000 Nederlanders leven met en na kanker. De zorg die wij bieden is noodzakelijk om mensen de regie terug te geven, die ze door de diagnose kanker waren kwijtgeraakt. Op hun relatie, mentale weerbaarheid en de terugkeer naar werk bijvoorbeeld.”

IPSO is de koepelorganisatie van de Centra voor leven met en na kanker. Robben overhandigde samen met dr. Hans Scheltema, uroloog Tergooi Ziekenhuis, de whitepaper van het onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen onder zorgverleners in de oncologie aan de Tweede Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Scheltema ziet dat het medische traject en de kankerdiagnose het dagelijks leven van zijn patiënten beïnvloedt en van de mensen om hun heen. “Als zorgverlener zie ik dat psychosociale zorg onmisbaar is en dat een steeds grotere groep mensen behoefte krijgt aan deze zorg. Door de toenemende complexiteit in de oncologische zorg en het zo efficiënt mogelijk houden van de ziekenhuiszorg, is al mijn tijd en aandacht echter nodig voor het medische traject en komt de zachte kant van de zorg soms onder druk te staan. Wij hebben als artsen hiervoor dan vaak niet de tijd en aandacht die we graag zouden willen. Dan is het ontzettend waardevol dat de IPSO Centra er zijn. Tijdens alle fasen van de behandelingen, én erna”, aldus Scheltema.
 
Herkenning en erkenning nodig
Uit het onderzoek #hulpvragenhulpkrijgen dat recent is gehouden onder zorgverleners in de oncologie komt naar voren dat 90% van de ondervraagden psychosociale zorg als een belangrijk onderdeel ziet in het zorgpad voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Echter, slechts 10% van de zorgverleners maakt de ondersteuning van een IPSO centrum altijd bespreekbaar in het contact met de patiënt. Hier moet nu verandering in komen, vinden Sonja Robben en dr. Hans Scheltema. Het is van belang dat de positie van de Centra voor leven met en na kanker in de oncologische zorg als geheel wordt herkend en erkend om mensen die leven met en na kanker de zorg te bieden die nodig is. Hierdoor kunnen ook andere zorgverleners en mantelzorgers worden ontlast.

Meedoen in de maatschappij
Sonja Robben: “Kanker en het (leren) leven met kanker is een maatschappelijk probleem. Eén op de drie mensen krijgt in zijn of haar leven kanker. En elke Nederlander krijgt met kanker te maken als naaste, mantelzorger of nabestaande. De gemiddelde vijfjaarsoverleving van kanker is de laatste decennia gelukkig sterk toegenomen en ligt nu op 65%. Het gevolg daarvan is een groeiende groep van ruim 800.000 mensen die leven met en na kanker. In 2030 zullen dat er naar verwachting zelfs meer dan 1 miljoen zijn. Naast medische zorg gaat kanker ook over herstel na de doorgemaakte ziekte en de invloed op het dagelijks leven. Maar ook over zinvol en zo optimaal mogelijk meedoen in de maatschappij tijdens en na de behandeling. Daarvoor is passende zorg en ondersteuning nodig. Informele zorg is daar een essentieel onderdeel van.”

Inzetten voor informele psychosociale zorg
De aanwezige Tweede Kamerleden begrijpen de urgentie vanuit IPSO en zien in waarom de informele psychosociale zorg voor mensen die leven met en na kanker zo belangrijk is. O.a. Liane den Haan van Fractie Den Haan geeft aan zich hiervoor in te willen zetten: “Het is heel belangrijk dat deze whitepaper er is. Ik kom zelf uit de zorg en heb in de oncologie gewerkt dus weet hoe belangrijk goede nazorg is. In het verleden was het aanbod van psychosociale zorg nog schaars. Juist ook de naasten hebben het buitengewoon zwaar, soms nog wel zwaarder dan de patiënt. Als patiënt heb je de blik op oneindig en gaan, maar de familie eromheen heeft toch vaak een machteloos of hulpeloos gevoel. De psychosociale zorg vanuit de IPSO Centra voor leven met en na kanker is zo belangrijk. Het is essentieel dat tijdens en na de behandeling goede begeleiding mogelijk is.”  

Bekijk de infographic voor meer inzichten uit dit onderzoek of lees de whitepaper op www.ipso.nl.

Over IPSO Centra voor leven met en na kanker
Op 81 locaties in Nederland vind je Centra voor leven met en na kanker. Samen hebben zij een landelijke dekking. Ruim 4500 getrainde vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor de gasten van de centra. Zij zijn intrinsiek gemotiveerd en vaak ervaringsdeskundigen. De focus van een centrum ligt op kwaliteit van leven, waarbij altijd wordt uitgegaan van de behoefte van de gast. Mensen met kanker, naasten én nabestaanden kunnen zonder afspraak en zonder verwijzing bij een IPSO centrum terecht voor behoeftegerichte ondersteuning. Ze zijn onvoorwaardelijk welkom. De centra worden jaarlijks ruim 200.000 keer bezocht. De centra bieden het stukje (na)zorg waar het ziekenhuis geen tijd voor heeft (www.ipso.nl).

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: IPSO
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : IPSO
Wat is de URL bij deze bron?: https://ipso.nl/
Originele titel: IPSO roept Tweede Kamer op om informele psychosociale ondersteuning te integreren in zorg voor mensen met kanker
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers, Mantelzorgers, Studenten
Datum: 2022-03-23


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com