De zorgpartijen roepen de politiek op deze middelen vrij te maken in de Rijksbegroting

De verduurzaming van de zorg vraagt om een eenmalige investering van 1,6 tot 3,4 miljard euro. Dit blijkt uit een eerste inventarisatie van ziekenhuizen, umc’s, GGZ-instellingen, de gehandicaptenzorg, apothekers en organisaties voor langdurige zorg. De zorgpartijen roepen de politiek op deze middelen vrij te maken in de Rijksbegroting. 

In 2022 tekenden branche- en koepelorganisaties in de zorg samen met de ministeries VWS, EZK, IenW en BZK de Green Deal Duurzame Zorg 3.0 (GDDZ). Het doel is 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutrale zorg in 2050. Hiervoor moeten de CO2-emissies van gebouwen, afvalstromen en milieubelasting van medicijnen drastisch naar beneden. Op dit moment draagt de zorgsector nog voor zo’n 7% bij aan de totale CO2-uitstoot.

De oproep is afkomstig van ActiZ, De Nederlandse ggz, Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Groene Zorg Alliantie (GZA), Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP) en de Milieuplatform Zorgsector (MPZ). 

Integraal uitvoeringsplan
Om inzicht te krijgen in de concrete stappen en investeringen die nodig zijn om de ambities uit de GDDZ te realiseren, hebben de branche- en koepelorganisaties in de zorg het Integraal Uitvoeringsplan opgesteld ‘Zo Werken we Samen aan Duurzame Zorg’. Hierin staan de doelen, beoogde resultaten, activiteiten en tijdlijnen voor alle thema’s en afspraken uit GDDZ. Op 1 maart 2023 is het uitvoeringsplan aangeboden aan de ministeries VWS, EZK, BZK en IenW.

Investeringsbudget
Een belangrijke randvoorwaarde om de doelen te halen, is de beschikbaarheid van voldoende investeringsbudget voor de zorg. Op dit moment heeft de zorg geen financiële middelen voor de uitvoering van de plannen uit de Green Deal. Ook is niet bekend wanneer de zorg deze benodigde financiële impuls kan verwachten. Naar verwachting leiden de plannen naast de eenmalige investering, ook tot structurele jaarlijkse meerkosten van 350 tot 700 miljoen euro.

Daarom vragen de zorgpartijen aan de politiek en het ministerie van VWS en de andere betrokken ministeries om de noodzakelijke miljarden voor de sector vrij te maken. De Voorjaarsnota is de eerste mogelijkheid voor financiering van de plannen. Zonder financiële impuls kunnen de ambities uit de Green Deal niet worden gerealiseerd, stellen de zorgpartijen in een brief aan de Tweede Kamer.

Op 9 maart 2023 debatteert de Tweede Kamer over verduurzaming van de zorg. De brief van de partijen aan de politiek is te vinden via de volgende link.

Bron: ActiZ

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Datum: 2023-03-06


Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com