Belangrijke wijziging is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die per 1 januari 2022 de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangt

Voor cliënten met een intensieve vraag naar ondersteuning en zorg moet de langdurige zorg nu en in de toekomst beschikbaar zijn. Hiervoor blijven de zorgkantoren zich samen met de zorgaanbieders inzetten. Stabiliteit en continuïteit van de inkoopafspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders zijn daarbij belangrijk. Daarom kent het landelijke inkoopkader 2023 dat op 1 juni 2022 is gepubliceerd geen grote wijzigingen. Het inkoopkader 2023 is een aanvulling op het meerjarig inkoopkader 2021-2023.

De kernelementen en de voor het inkoopjaar 2022 geïntroduceerde tariefsystematiek uit het meerjarig inkoopkader 2021-2023, met aanvulling voor 2022, blijven voor 2023 ongewijzigd van toepassing. Een paar onderdelen in het inkoopkader zijn aangepast op nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het regeerakkoord  of omdat dit door gewijzigde wet- en regelgeving noodzakelijk is.

Belangrijke wijziging is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die per 1 januari 2022 de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangt. Hierop is de overeenkomst  aangepast. Daarnaast is het beleid ‘laag volume, hoog complex’ (lvhc) opgenomen. De bestuurlijke afspraken van de zorgkantoren met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) die zijn vastgelegd in ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ zijn eveneens opgenomen in het inkoopkader 2023.

Het inkoopkader 2023 geeft zorgaanbieders voor wat betreft de inkoopafspraken rust en continuïteit. De zorg staat wel voor grote uitdagingen. De kosten stijgen door onder meer loonsverhogingen en oplopende energiekosten. Daarnaast neemt de zorgvraag toe, net als  de schaarste op de arbeidsmarkt. Samen met zorgaanbieders en maatschappelijke partners zetten de zorgkantoren zich in voor duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen.

Het landelijk inkoopkader 2023 is vanaf 1 juni 2022 beschikbaar via de sites van de zorgkantoren én Zorgverzekeraars Nederland. Het regionale inkoopbeleid met daarin de vertaling naar regionale afspraken, is te vinden op de websites van de zorgkantoren. 


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: Zorgverzekeraars Nederland
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : Zorgverzekeraars Nederland
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Inkoopkader 2023: stabiliteit en continuïteit
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 06 juni 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!