Belangrijke wijziging is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die per 1 januari 2022 de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangt

Voor cliënten met een intensieve vraag naar ondersteuning en zorg moet de langdurige zorg nu en in de toekomst beschikbaar zijn. Hiervoor blijven de zorgkantoren zich samen met de zorgaanbieders inzetten. Stabiliteit en continuïteit van de inkoopafspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders zijn daarbij belangrijk. Daarom kent het landelijke inkoopkader 2023 dat op 1 juni 2022 is gepubliceerd geen grote wijzigingen. Het inkoopkader 2023 is een aanvulling op het meerjarig inkoopkader 2021-2023.

De kernelementen en de voor het inkoopjaar 2022 geïntroduceerde tariefsystematiek uit het meerjarig inkoopkader 2021-2023, met aanvulling voor 2022, blijven voor 2023 ongewijzigd van toepassing. Een paar onderdelen in het inkoopkader zijn aangepast op nieuwe ontwikkelingen. Bijvoorbeeld naar aanleiding van het regeerakkoord  of omdat dit door gewijzigde wet- en regelgeving noodzakelijk is.

Belangrijke wijziging is de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) die per 1 januari 2022 de Wet toelating zorginstellingen (Wtzi) vervangt. Hierop is de overeenkomst  aangepast. Daarnaast is het beleid ‘laag volume, hoog complex’ (lvhc) opgenomen. De bestuurlijke afspraken van de zorgkantoren met de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) die zijn vastgelegd in ‘Transitie naar een toekomstbestendige gehandicaptenzorg’ zijn eveneens opgenomen in het inkoopkader 2023.

Het inkoopkader 2023 geeft zorgaanbieders voor wat betreft de inkoopafspraken rust en continuïteit. De zorg staat wel voor grote uitdagingen. De kosten stijgen door onder meer loonsverhogingen en oplopende energiekosten. Daarnaast neemt de zorgvraag toe, net als  de schaarste op de arbeidsmarkt. Samen met zorgaanbieders en maatschappelijke partners zetten de zorgkantoren zich in voor duurzame toegang tot zorg en een gezonder leven voor iedereen.

Het landelijk inkoopkader 2023 is vanaf 1 juni 2022 beschikbaar via de sites van de zorgkantoren én Zorgverzekeraars Nederland. Het regionale inkoopbeleid met daarin de vertaling naar regionale afspraken, is te vinden op de websites van de zorgkantoren. 

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: Zorgverzekeraars Nederland
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : Zorgverzekeraars Nederland
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=7642906624
Originele titel: Inkoopkader 2023: stabiliteit en continuïteit
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-06-06

Relevante artikelen ...

Belang van cliënt of patiënt moet altijd voorop staan als de zorg stopt of verminderd Zorgaanbieders zetten zich doorgaans actief in om onder alle omstandigheden de best mogelijke zorg te blijven verlenen aan hun cliënten Zorgaanbieder... Management & beleid Wed, 29 Jun 2022, 17:47:55
HSK Groep (HSK) onterecht een boete opgelegd gekregen HSK stelde bij patiënten de diagnose Ongedifferentieerde somatoforme stoornis (OSS) Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft... Management & beleid Fri, 24 Jun 2022, 07:05:53
Wederom sluiting van een ggz-instelling MIND roept zorgverzekeraars en aanbieders op de zorgwekkende situatie te voorkomen Op 8 maart werd de sluiting van PsyQ in Amsterdam (onderdeel van P... Management & beleid Wed, 16 Mar 2022, 09:22:48
Passende zorg in regelgeving farmaceutische zorg krijgt meer ruimte In de apotheekzorg is er sprake van vrije tarieven De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) publiceerde 9 december al de regelgeving van de farmaceutisc... Management & beleid Sun, 12 Dec 2021, 06:41:09
Passende zorg kan en is noodzaak Goede data is van heel groot belang om de juiste keuzes te kunnen maken De coronapandemie laat zien dat zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverz... Management & beleid Fri, 15 Oct 2021, 12:23:31
Minder concentraties in de zorg goedgekeurd Dat staat in de informatiekaart Concentraties in de zorg 2020 In de tweede helft van 2019 en in heel 2020 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 2... Management & beleid Thu, 24 Jun 2021, 05:34:26

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com