(advertentie)

Dialoog met zorgkantoor verbetert, vereenvoudiging van beleid noodzakelijk

De dialoog tussen het zorgkantoor en zorgaanbieders is opnieuw verbeterd. Dit blijkt uit de evaluatie van ActiZ naar de Wlz-zorgcontractering 2020 waar 144 aanbieders – voor de Covid-19 uitbraak - aan hebben deelgenomen. Tegelijk blijkt dat om in te kunnen spelen op de toenemende vraag naar verpleeghuiszorg een stabiele en vereenvoudigde zorgcontractering noodzakelijk is.

Dialoog verbetert
Zorgorganisaties ervaren de dialoog met zorgkantoren over de gedeelde opgave rond de zorg voor ouderen steeds vaker als positief. Er is opnieuw een verbetering zichtbaar ten opzichte van het jaar ervoor zo blijkt uit de evaluatie. Zorgorganisaties ervaren meer ruimte voor maatwerkafspraken om echt de dingen te doen waarvan zij denken dat het bijdraagt aan de verbetering van kwaliteit. Zo is de ruimte om te investeren in technologische innovaties en toekomstgerichte oplossingen toegenomen.

Kwaliteitsontwikkeling vraagt om maatwerk
In 2019 ontvingen verpleeghuisorganisaties voor de eerste keer een kwaliteitsbudget. Een lumpsumbudget van ongeveer 6% van hun totale omzet. Eerder bleek al dat zorgorganisaties er goed in geslaagd zijn dit budget op passende wijze te besteden. Ook voor 2020 zetten zorgaanbieders met een kwaliteitsbudget van ca. 11% van de omzet in op de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg. Bijna de helft van de zorgaanbieders heeft bij de aanvraag van het kwaliteitsbudget afgeweken van de 85/15% richtlijn en wilde meer dan 15% besteden aan kwaliteitsontwikkeling die gericht is op de toekomst. Tijdens het onderzoek moesten nog diverse afspraken met het zorgkantoor worden gemaakt.

Vaste tarieven en meerjarenafspraken
Het inkoopbeleid van zorgkantoren kan en moet een stuk eenvoudiger, zo geven zorgaanbieders aan. Daarbij noemen zorgaanbieders integrale tarieven en meerjarenafspraken, simpel in aard en omvang als belangrijkste voorwaarden. Voor verbetering van de bekostiging wijzen zorgaanbieders op het belang van minder verschillende financieringsstromen, zoals het kwaliteitsbudget, en dat er een vast landelijk reëel tarief moet komen. Zorgaanbieders vragen meer samenhang tussen de financieringsstromen en meer samenwerking tussen de zorgdomeinen. De verantwoording van de financieringsstromen is nu veel te complex en vormt daardoor een grote administratieve last.

Vereenvoudiging en voorspelbaarheid
De uitdagingen waar de branche voor staat zijn groot met de 20.000 wachtenden op een verpleeghuisplaats. Zorgaanbieders verwachten dat het aantal urgent wachtenden voor een verpleeghuisplaats toeneemt. Met die omstandigheden is de sector gebaat bij vereenvoudiging en voorspelbaarheid in de zorgcontractering en financiering vanaf 2021 en verder. Alleen zo kunnen zorgorganisaties inspelen op grote veranderingen die nodig zijn om de zorg voor ouderen ook in de nabije toekomst vorm te geven.

Covid-19 uitbraak en publicatie
ActiZ heeft vanwege de Covid-19 uitbraak en de grote impact die het heeft op de ouderenzorg de publicatie van de resultaten van de evaluatie Wlz-zorgcontractering 2020 uitgesteld. De hoofdlijnen uit de uitkomsten van de evaluatie hebben we wel betrokken in gesprekken zoals met Zorgverzekeraars Nederland/zorgkantoren en het ministerie van VWS.

Kijk hier voor de bijlagen

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/nieuws/dialoog-met-zorgkantoor-verbetert-vereenvoudiging-van-beleid-noodzakelijk
Originele titel: Dialoog met zorgkantoor verbetert, vereenvoudiging van beleid noodzakelijk
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2020-05-01

Relevante artikelen ...

Bezoek verpleeghuis versoepeld Elk van de op 25 mei startende verpleeghuizen werkt zelf de aangepaste bezoekregeling uit tot een plan Vanaf 25 mei kunnen verpleeghuisorganisaties w... Ouderenzorg Sat, 23 May 2020, 12:34:21
Verpleeghuizen sluiten voor bezoek als er besmettingen zijn ActiZ erkent en steunt de noodzaak om deze locaties te sluiten voor bezoek van buiten Dit weekend zijn op een aantal plaatsen, met name in Brabant ... Ouderenzorg Mon, 16 Mar 2020, 07:54:04
Over de toekomst van de ouderzorg wordt gezwegen De toekomst van de zorg voor ouderen wordt door Nederlanders nog niet gevoeld als een maatschappelijk vraagstuk De helft van de Nederlanders spreekt ... Ouderenzorg Wed, 26 Feb 2020, 06:53:52
Palliatieve sedatie bij refractair probleemgedrag bij mensen met dementie Mensen met dementie kunnen ander gedrag gaan vertonen dan voorheen Op 23 januari 2020 heeft Verenso de handreiking ‘Palliatieve sedatie bij refract... Ouderenzorg Wed, 29 Jan 2020, 14:33:47
Wachtlijsten verpleeghuiszorg laten veel onduidelijkheden zien Welke mensen wachten op deze verzorging en waarom? We weten niet goed welke mensen nog thuis wonen terwijl ze eigenlijk toe zijn aan een plaats in ee... Ouderenzorg Tue, 18 Jun 2019, 12:50:32
Kwaliteit dementiezorg door Inzicht in dementienetwerken verbeterd Dementienetwerken pakken de zorg voor mensen met dementie op verschillende manieren aan Er zijn grote verschillen tussen dementienetwerken in het zor... Ouderenzorg Fri, 05 Apr 2019, 15:46:43