(advertentie)

Het is belangrijk om concrete meerjarige afspraken te maken over het realiseren van passende zorg

Door de pandemie lag de nadruk in de contractering bij ziekenhuizen en zorgverzekeraars op het beperken van financiële risico’s en het waarborgen van de continuïteit van zorg. Voor de komende jaren is het belangrijk om concrete meerjarige afspraken te maken over het realiseren van passende zorg. Ook is het van belang dat er een politieke en maatschappelijke discussie wordt gevoerd over de stijgende kosten van dure geneesmiddelen. Dit staat in de Monitor medisch-specialistische zorg 2022 van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Meerjarige contracten
Voor de komende jaren is het belangrijk om concrete afspraken te maken over het realiseren van passende zorg. Het uitgangspunt hiervoor is volgens de NZa het sluiten van meerjarige contracten waarin gemeenschappelijke doelstellingen zijn geformuleerd. Voor een duurzame samenwerking vragen wij van zorgaanbieders en zorgverzekeraars om te investeren in onderlinge relaties en het vergroten van het onderlinge vertrouwen. Daarnaast verwachten we dat zorgaanbieders het initiatief nemen bij het implementeren van innovaties en het doorzetten van digitale zorg.

Dure geneesmiddelen
De uitgaven aan geneesmiddelen stijgen zo hard dat andere medisch-specialistische zorg wordt verdrongen. De NZa is van mening dat er een politieke en maatschappelijke discussie gevoerd moet worden over de vraag of het wenselijk is dat de toegankelijkheid van geneesmiddelen zwaarder weegt dan die van andere medisch-specialistische zorg. Om meer grip te krijgen op de prijzen van de dure geneesmiddelen is de NZa recentelijk met de Autoriteit Consument en Markt, het Zorginstituut en het ministerie van VWS gestart met het opstellen van een gezamenlijke werkagenda.

Congruent handelen
Ondanks de gemaakte afspraken in het hoofdlijnenakkoord komt de realisatie van de juiste zorg op de juiste plek moeizaam op gang. Een van de oorzaken is dat zorgverzekeraars bij afspraken over de juiste zorg op de juiste plek, elkaar minder volgen dan verwacht. Hierdoor kunnen initiatieven vertraging oplopen en/of helemaal niet starten. Wij zien congruentie als een randvoorwaarde voor de transformatie van zorg. Wij verwachten van zorgverzekeraars dat zij, binnen de bestaande wettelijke kaders, meer congruent handelen bij het toekennen van transformatiegelden en ingrijpende (regionale) transformaties van zorg.

Criteria voor collectieve regelingen
De NZa moedigt gezamenlijke afspraken in de zorg aan wanneer deze bijdragen aan de toegankelijkheid en betaalbaarheid hiervan. Bij uitzonderlijke gebeurtenissen, zoals de COVID-19 pandemie, kunnen collectieve afspraken ervoor zorgen dat negatieve financiële effecten minder hard aankomen. Dit verbetert de continuïteit van zorg. Daarbij moet er goed worden nagedacht wat in een betreffende situatie nog proportioneel is zodat eventuele negatieve effecten niet de overhand hebben. Onze aanbeveling aan marktpartijen is daarom om criteria te ontwikkelen voor het zorgvuldig en proportioneel inzetten van collectieve regelingen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: NZa
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : NZa
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2022/06/24/meer-verdringing-van-medische-zorg-door-dure-geneesmiddelen
Originele titel: Meer verdringing van medische zorg door dure geneesmiddelen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-06-26

Relevante artikelen ...

Tegen herziene GDV-prestatie gaat de KNMP bij hoogste bestuursrechter in beroep Bij de herziene prestatie van de GDV heeft de NZa een nieuwe bekostiging voor ogen De KNMP gaat in beroep tegen de herziene prestatie voor de geïndiv... Management & beleid Thu, 21 Jul 2022, 10:06:05
NZa keurt aanvraag overname Stichting PAMM door Eurofins goed Eurofins is onderdeel van een internationaal concern dat in heel Nederland actief is op het gebied van medische diagnostiek De NZa heeft de aanvraag ... Management & beleid Wed, 13 Apr 2022, 18:00:49
Nieuwe regels voor geneesmiddelenonderzoek vanaf 31 januari van kracht De nieuwe regels gelden in de hele Europese Unie Voor onderzoek met geneesmiddelen gelden vanaf 31 januari 2022 andere regels. Dit gebeurt omdat de... Management & beleid Tue, 01 Feb 2022, 13:09:13
Financiële afspraken gemaakt over corona door ziekenhuizen en zorgverzekeraars Umc’s en algemene ziekenhuizen maken ieder najaar afspraken met zorgverzekeraars over de medisch specialistische zorg voor het nieuwe jaar Koepels NV... Management & beleid Tue, 28 Dec 2021, 16:25:55
Passende zorg kan en is noodzaak Goede data is van heel groot belang om de juiste keuzes te kunnen maken De coronapandemie laat zien dat zorgprofessionals, zorgaanbieders en zorgverz... Management & beleid Fri, 15 Oct 2021, 12:23:31
€ 100 miljoen besparing door Wet geneesmiddelenprijzen Dat schrijft de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad Nederlandse openbaar apothekers verstrekten in februari dit jaar ongeveer 15 miljoen kee... Management & beleid Thu, 08 Apr 2021, 15:23:27

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com