Kuipers wil samen met de sector de samenwerking tussen zorgorganisaties in de acute zorgketen én in de regio versterken

Minister Ernst Kuipers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft tijdens het commissiedebat acute zorg van 9 november erkenning gegeven voor de cruciale rol van de VVT in de acute zorgketen. Kuipers wil samen met de sector de samenwerking tussen zorgorganisaties in de acute zorgketen én in de regio versterken. Dit wil hij doen domeinoverstijgende samenwerking te vereenvoudigen en door gezamenlijke betaaltitels te stimuleren. ActiZ riep de politiek in aanloop naar het debat op om te investeren in betere samenwerking binnen de keten van acute zorg.

VVT als cruciale schakel
In het debat droegen meerdere Kamerleden er bij minister Kuipers op aan de acute zorg niet alleen vanuit het ziekenhuisperspectief te bekijken. GroenLinks-Kamerlid Ellemeet: ‘We hebben het in dit debat vooral over de ziekenhuizen, maar de VVT wordt ook cruciaal als het gaat om de acute zorg. Hoe zorgt de minister ervoor dat de VVT zijn plek krijgt in de besluitvorming?’ Ellemeet ging daarop verder. ‘Als de minister de acute zorgketen écht vanuit een integraliteit wil benaderen, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking in de regionale zorgcoördinatie, dan moet de VVT erkend worden als een cruciaal onderdeel van de keten.'

Ook de Fractie Den Haan benadrukte het belang van een goede samenwerking. Kamerlid Den Haan: ‘Het voorkomen van opname kan ook worden voorkomen door een goede samenwerking in de keten van acute zorg. ActiZ stelt terecht dat een sterke keten in de acute zorg tot stand komt door samenwerking, niet door concurrentie.'

Samenwerking, geen concurrentie
Met de vergrijzing en de toenemende zorgvraag in het vooruitzicht, neemt het belang van goede toegankelijkheid tot de acute zorg toe. Met het verlenen van wijkverpleging en revalidatie- en herstelzorg speelt de VVT-sector een cruciale rol in de acute zorg. Het belang van dit werk voor de beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid voor de gehele zorgketen valt niet te onderschatten. Onder meer in de coördinatie, het verlenen van acute zorg thuis en het begeleiden van kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn is en wordt enorm belangrijk in de toekomst.

Dit kan niet zonder verregaande samenwerking. ActiZ riep daarom de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat op om essentiële randvoorwaarden op orde te brengen voor samenwerking binnen de acute zorgketen.


Tags bij dit artikel:


Artikelen met gelijksoortige tags:


Gegevens bij dit artikel:

  • Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
  • Fotograaf of fotobureau: : INGImages
  • Bron bij dit artikel: : ActiZ
  • Wat is de URL bij deze bron?: Visit Website
  • Originele titel: Kamerdebat: VVT krijgt erkenning voor cruciale rol in de acute zorgketen
  • Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
  • Datum: 15 nov 2022

 


Disclaimer bij dit artikel:
Hoewel wij ernaar streven om correcte en actuele informatie te verschaffen, kunnen wij niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop deze ontvangen wordt, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Informatie binnen het ZorgKrant.nl en het Zorgportaal.nl netwerk zijn niet bedoeld als een medisch advies of ter vervanging van het advies van een arts en/of BIG geregistreerde professional. Op grond van de aangeboden informatie dienen derhalve geen acties te worden ondernomen zonder voorafgaand deskundig advies.


Ongewenst of inhoudelijke vragen over dit artikel?
De meeste berichten binnen onze site zijn afkomstig van onze partners, overheid, belangenorganisaties, universiteiten en kennisorganisaties, etc. Ziet u een fout of heeft u inhoudelijke feedback? neem dan contact op met de bron van het artikel!, aangegeven onderaan ieder artikel.
Ziet u een bericht welke, ondanks onze beperkte controle, ingaat tegen onze gedragscodes, de wetgving, etc. , neem dan a.u.b. contact op met onze redactie!

Aanmelden e-mail nieuwsbrief

ZorgKrant.nl is een initiatief van de stichting Care Net Holland!