Kuipers wil samen met de sector de samenwerking tussen zorgorganisaties in de acute zorgketen én in de regio versterken

Minister Ernst Kuipers van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft tijdens het commissiedebat acute zorg van 9 november erkenning gegeven voor de cruciale rol van de VVT in de acute zorgketen. Kuipers wil samen met de sector de samenwerking tussen zorgorganisaties in de acute zorgketen én in de regio versterken. Dit wil hij doen domeinoverstijgende samenwerking te vereenvoudigen en door gezamenlijke betaaltitels te stimuleren. ActiZ riep de politiek in aanloop naar het debat op om te investeren in betere samenwerking binnen de keten van acute zorg.

VVT als cruciale schakel
In het debat droegen meerdere Kamerleden er bij minister Kuipers op aan de acute zorg niet alleen vanuit het ziekenhuisperspectief te bekijken. GroenLinks-Kamerlid Ellemeet: ‘We hebben het in dit debat vooral over de ziekenhuizen, maar de VVT wordt ook cruciaal als het gaat om de acute zorg. Hoe zorgt de minister ervoor dat de VVT zijn plek krijgt in de besluitvorming?’ Ellemeet ging daarop verder. ‘Als de minister de acute zorgketen écht vanuit een integraliteit wil benaderen, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking in de regionale zorgcoördinatie, dan moet de VVT erkend worden als een cruciaal onderdeel van de keten.'

Ook de Fractie Den Haan benadrukte het belang van een goede samenwerking. Kamerlid Den Haan: ‘Het voorkomen van opname kan ook worden voorkomen door een goede samenwerking in de keten van acute zorg. ActiZ stelt terecht dat een sterke keten in de acute zorg tot stand komt door samenwerking, niet door concurrentie.'

Samenwerking, geen concurrentie
Met de vergrijzing en de toenemende zorgvraag in het vooruitzicht, neemt het belang van goede toegankelijkheid tot de acute zorg toe. Met het verlenen van wijkverpleging en revalidatie- en herstelzorg speelt de VVT-sector een cruciale rol in de acute zorg. Het belang van dit werk voor de beschikbaarheid, bereikbaarheid en betaalbaarheid voor de gehele zorgketen valt niet te onderschatten. Onder meer in de coördinatie, het verlenen van acute zorg thuis en het begeleiden van kwetsbare ouderen vanuit het ziekenhuis naar de eerste lijn is en wordt enorm belangrijk in de toekomst.

Dit kan niet zonder verregaande samenwerking. ActiZ riep daarom de Tweede Kamer voorafgaand aan het debat op om essentiële randvoorwaarden op orde te brengen voor samenwerking binnen de acute zorgketen.

 

Aanvullende info ...

Raadpleeg de bron en/of aanbieder voor meer informatie over dit bericht. Nieuws kan veranderen, fouten of onjuistheden omvatten. Lees ook onze disclaimer en rapporteer a.u.b. berichten, reacties en/of beeld die ingaan tegen onze voorwaarden.

Klik op de onderstaande tags voor relevante berichten, indien aanwezig ...

Naam auteur en/of bewerkt door: ActiZ
Fotograaf of fotobureau: : INGImages
Bron bij dit artikel: : ActiZ
Wat is de URL bij deze bron?: https://www.actiz.nl/kamerdebat-vvt-krijgt-erkenning-voor-cruciale-rol-de-acute-zorgketen
Originele titel: Kamerdebat: VVT krijgt erkenning voor cruciale rol in de acute zorgketen
Doelgroep: Zorgprofessionals, Beleidsmakers
Datum: 2022-11-15

Relevante artikelen ...

Brede beschikbaarheid NSAID-pijnstillers is risicovol Een brede beschikbaarheid van NSAID-pijnstillers leidt tot meer gezondheidsrisico’s Die boodschap geven veertien koepels van apothekers, artsen, cons... Management & beleid Sun, 04 Dec 2022, 12:54:43
Alsnog steun van ActiZ steunt voor Integraal Zorgakkoord Het Integraal Zorgakkoord bevat afspraken om de zorg meer toekomstbestendig te maken De leden van ActiZ hebben inmiddels voldoende vertrouwen dat ze ... Management & beleid Fri, 16 Sep 2022, 19:16:48
Integraal Zorgakkoord niet ondertekend door ActiZ Meer garanties, randvoorwaarden en resultaten nodig om tot ondertekening over te gaan ActiZ staat achter de beweging van het Integraal Zorgakkoord, m... Management & beleid Mon, 12 Sep 2022, 20:59:03
Thuiszorgorganisatie Rochayda Care in Den Haag heeft aanwijzing gekregen Rochayda Care mag geen nieuwe cliënten meer aannemen, en moet binnen 2 maanden de tekortkomingen hebben weggenomen De Inspectie Gezondheidszorg en Je... Management & beleid Mon, 08 Aug 2022, 13:33:42
Risico’s voor mensen met kwetsbare gezondheid moeten serieus genomen worden Voor veel mensen is het weer volledig opengaan van de samenleving na corona een bedreiging voor hun gezondheid Het kabinet heeft onlangs besloten all... Management & beleid Thu, 14 Apr 2022, 17:44:00
Rochayda Care in Den Haag onder verscherpt toezicht Binnen een half jaar moet Rochayda Care maatregelen nemen om te voldoen aan goede en veilige zorg De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft thuiszo... Management & beleid Tue, 28 Dec 2021, 16:14:54

Volg het nieuws ook via...

 

facebook Facebook

twitter Twitter

rss RSS

mail E-mail nieuwsbrief

 ZorgKrant.nl binnen Twitter.com